Wyjazd studentów i studentek pracy socjalnej do Tuluzy

W dniach 25-31 marca 2018 roku studenci i studentki pracy socjalnej w IS UJ oraz dr hab. Katarzyna Ornacka, dr hab., prof. UJ Lucjan Miś i mgr Olga Maciejewska uczestniczyli w wizycie studyjnej w Tuluzie, skoncentrowanej wokół problematyki psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pracy z rodzinami młodych osób z trudnościami psychicznymi i rozwojowymi. Wyjazd stanowił kolejną część międzynarodowego projektu pt. "Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami w Niemczech, Francji i Polsce", w którym w bieżącym roku akademickim Instytut Socjologii UJ współpracuje ze szkołami partnerskimi pracy socjalnej z Tuluzy i Berlina.

Data publikacji: 07.09.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed