Konferencja „Rolnictwo rodzinne w XXI wieku: różnorodna rzeczywistość"

Konferencja „Rolnictwo rodzinne w XXI wieku: różnorodna rzeczywistość

Instytut Socjologii UJ oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zorganizowały 26 września 2014 roku międzynarodową konferencję „Rolnictwo rodzinne w XXI wieku: różnorodna rzeczywistość". Konferencja odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2014 rokiem rolnictwa rodzinnego, specyficznej formy organizacji produkcji rolnej. Jest to znacząca decyzja w sytuacji, gdy uwaga polityków, badaczy i opinii publicznej skoncentrowana jest przede wszystkim na globalizacji i jej konsekwencjach, które dotyczą także podmiotów zakotwiczonych lokalnie. Takimi są też rodzinne gospodarstwa rolne, ilościowo stanowiące wciąż dominująca formę organizacji produkcji w rolnictwie, funkcjonującą w różnych warunkach klimatycznych, na rożnych poziomach rozwoju technicznego, wtapiając się w bardzo różne systemy społeczno-gospodarcze oraz konteksty i tradycje kulturowe. Z tej okazji Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Instytut Socjologii UJ zorganizowały konferencje naukową poświęconą tej problematyce. Jej celem było ukazanie zróżnicowania tego zjawiska w świecie i usytuowanie na tym tle polskiego rolnictwa rodzinnego i jego specyficznych problemów. Przedmiotem analiz i dyskusji w ramach konferencji był nie tylko kierunek i dynamika ewolucji rodzinnych gospodarstw w ostatnim ćwierćwieczu, ale także sposoby ich integracji z gospodarka narodową (i globalną), funkcje jawne i ukryte różnych typów tych gospodarstw, szanse w konkurowaniu w przedsiębiorstwami rolnymi, mechanizmy wpływu na politykę wobec wsi i rolnictwa, itp.

Nagranie z konferencji cz. 1
Nagranie z konferencji cz. 2
Data publikacji: 15.10.2014
Osoba publikująca: Anna Szwed