Praca socjalna: wizyta studyjna w Berlinie

W dniach 26-29 maja 2015 dr Marcjanna Nóżka wraz ze studentkami pracy socjalnej IS UJ gości z wizytą naukowo-studyjną w Berlinie. Wizyta ta ma na celu wymianę doświadczeń między IS UJ a Evangelische Hochschule Berlin (EHB) dotyczących metod i form pracy socjalnej. W ramach swojego pobytu uczestniczki realizują wizyty studyjne w niemieckich placówkach pomocowych. Ich celem jest poznanie sposobów pracy ze społecznością lokalną i w społeczności lokalnej, jakie wdrażane są przez pracowników instytucji pomocowych i wolontariuszy w Niemczech. Wyjazd to także okazja dla studentek do budowania sieci kontaktów, rozwijania umiejętności społecznych, zdobywania wiedzy przydanej w przyszłej pracy zawodowej, a dla Instytutu - kontynuacja wieloletniej i udanej współpracy z Evangelische Hochschule Berlin i okazja do jej dalszego rozwoju w przyszłości.

Data publikacji: 27.05.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed