Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: malgorzata.bogunia-borowska@uj.edu.pl


Małgorzata Bogunia-Borowska - socjolog, kulturoznawca i medioznawca. Profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania ukończonych na Wydziale Prawa i Administracji przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ.

Specjalizuje się w tematyce socjologii codzienności, socjologii wizualnej, edukacji medialnej oraz kulturze mediów. Bada współczesne przemiany kulturowe i cywilizacyjne, w szczególności wszelkie aspekty życia w społeczeństwie konsumpcyjnym. Krytyce i analizie poddaje kulturowe treści i znaczenia kreowane na obszarze telewizji, filmu czy ogólnie kultury popularnej. W obszarze jej zainteresowań znajduje się problematyka edukacji medialnej i komunikacji. Stypendystka Fundacji Nauki na rzecz Nauki Polskiej i wielokrotna stypendystka rządu Republiki Włoskiej. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologii Wizualnej (IVSA). Stale współpracuje z Instytutem Obywatelskim oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Od stycznia 1993 do sierpnia 1994 roku brała udział w tworzeniu pierwszej prywatnej stacji telewizyjnej w Polsce: TV Krater. Prowadziła główne wydanie wiadomości. Realizowała w niej reportaże i wywiady w prime time. Więcej w reportażu o TV Krater.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia kultury i konsumpcji
 • socjologia mediów
 • socjologia filmu
 • współczesne teorie socjologiczne
 • procesy kulturowo-cywilizacyjne

Publikacje

Książki

 • 2022 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Joanna Rzońca, Media dwudziestolecia. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • 2021 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kultura (nie)odpowiedzialności. Społeczne konteksty zaniechanej cnoty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 2019 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 382.
 • 2016 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Social Spaces and Social Relations. Peter Lang Peter Lang – Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien.
 • 2015 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s. 381. [rosyjskojęzyczna recenzja książki autorstwa prof. A. A. Zotova]
 • 2012 – Bogunia-Borowska Małgorzata Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 328.
 • 2012 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.) Fotospołeczeństwo. Teksty z socjologii wizualnej. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.
 • 2009 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 380.
 • 2008 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.) Socjologia codzienności. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s. 974.
 • 2006 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Dziecko w świecie mediów i konsumpcji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 270.
 • 2004 – Bogunia-Borowska Małgorzata Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 160.
 • 2003 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Śleboda Marta (współautorska) Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 155-316 (część poświęcona dylematowi konsumpcji).


Wstępy do książek redagowanych

 • 2021 – Odpowiedzialność i nieodpowiedzialność w kulturze [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kultura (nie)odpowiedzialności. Społeczne konteksty zaniechanej cnoty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN
 • 2020 – Katastrofy, kataklizmy, klęski. Narracje, obrazy i reprezentacje dramatycznych zdarzeń we współczesnej kulturze. „Kultura Współczesna”, nr 2, s. 10-16 [PUBLIKACJA]
 • 2019 – Dziecko w społecznym i kulturowym laboratorium konsumpcji i imaginarium mediów [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13-27
 • 2015 – Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s. 13-46.
 • 2012 – Fotospołeczeństwo. Społeczno-kulturowe konteksty dyskursu o społeczeństwie [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.) Fotospołeczeństwo. Teksty z socjologii wizualnej. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków, s. 11-44
 • 2009 – Codzienność i społeczne konteksty życia codziennego – Wstęp do książki Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 7-29.
 • 2008 – Codzienność życia społecznego. Wyzwania dla socjologii XXI wiek – Wstęp do książki Socjologia codzienności [w:] Sztompka Piotr, Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 53-96.
 • 2006 - Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych w dobie infantylizacji kulturowej – Wstęp do książki Dziecko w świecie mediów i konsumpcji [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.7-44.


Redakcja numerów tematycznych czasopism naukowych

 • 2020 – Bogunia-Borowska Małgorzata (redakcja i koncepcja numeru tematycznego) „Kultura Współczesna” nr 2. Katastrofy, kataklizmy, klęski, s. 254.


Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach

 • 2021 – Politycy na okładkach tygodników społeczno-politycznych w latach wyborów prezydenckich 2015 i 2020. Analiza tygodników „Sieci” i „Newsweek”. „Res Rhetorica” nr 3, tom 8, s. 54-74.
 • 2021 – Doświadczenie zmiany w czasie pandemii. Perspektywa fenomenologiczna [w:] Wiesław Gumuła (red.) Dzienniki stanu pandemii. Czytanie z perspektywy socjologii codzienności. Kraków: Nomos. Instytut Literatury.
 • 2021 – Kultura odpowiedzialności [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kultura (nie)odpowiedzialności. Społeczne konteksty zaniechanej cnoty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 2020 – Museum Vitae: pęknięcia i kontynuacje po katastrofie. 9/11 Memorial And Museum W Nowym Jorku. „Kultura Współczesna” nr 2, s. 32-53 [PUBLIKACJA]
 • Museum Vitae: Cracking and Continuing after a Disaster. The 9/11 Memorial and Museum in New York. Culture „Contemporary Culture. Theory. Interpretation. Practice"
 • 2019 – Kamil, czyli historia dojrzewania z nowymi mediami. Analiza krytycznej i kreatywnej postawy wobec mediów i kultury konsumpcyjnej. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2018 – Metafora konsumpcji. Sposób opisu zmian kulturowych i społecznych w Ameryce lat 80. i 90. XX wieku w filmie Co gryzie Gilberta Grape’a Lassego Hallströma [w:] „Kultura Popularna”, nr 2, s. 66-87.
 • 2017 – Kompetencje medialne młodzieży w wieku gimnazjalnym. Co i w jaki sposób badać? (wraz z Kamilem Łuczajem), „Państwo i Społeczeństwo” – Komunikacja społeczna i kompetencje medialne w czasach nowych technologii (red.) Pokorna-Ignatowicz K., Ptaszek G., Kraków, s. 135-151.
 • 2017 – Tradycja, historia, religia versus obyczaje, kwestie społeczne, świeckość. Systemy aksjonormatywne tygodników „W Sieci” oraz „Newsweek” [w:] Kampka Agnieszka, Kiryjow Anna, Sobczak Katarzyna (red.) Czy obrazy rządzą ludźmi? Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 251-266.
 • 2017 – Zmiany obyczajowości i codziennego życia Polaków. Polskie społeczeństwo w badaniach Jolanty Arcimowicz, Marioli Bieńko, Beaty Łaciak. „Societas/Communitas”, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, nr 1 (27), s. 175-181.
 • 2016 – Bogunia-Borowska М. The Museum as a Space of Social Relations. Oskar Schindler’s Enamel Factory Museum in Cracow and POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2016. n. 5, p. 233-255, dostęp do tekstu
 • 2016 Socjologia historyczna – refleksje i spostrzeżenia na temat trendów we współczesnej socjologii [w:] Cymbrowski Borys, Frysztacki Krzysztof (red.) Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 31-44.
 • 2016  –  Harmonia życia społecznego. Pakiet wartości jako podstawa umowy społecznej w polskim społeczeństwie [w:] Szomburg Jan, Leśniewicz Adam (red.) Na jakich wartościach oprzeć rozwój Polski? Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową. Wolność i Solidarność nr 70.
 • 2015 – Odpowiedzialność. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s.98-121.
 • 2015 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Dąbrowski Adam, Euro 2012 in Poland – the social factor – "doping" in mobilization of polish society and creation of a global community [w:] Pardo Rodrigo, González Aja Teresa, Irureta-Goyena Pilar (editores) El fenómeno del dopaje. Desde la perpectiva de las Ciencias Sociales. Universidad Politécnica de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF.
 • 2015 – Obraz klasy średniej w telewizyjnych programach kulinarnych „Studia Socjologiczne" nr 1 (216) 119-148.
 • 2014 – Fundamenty akademickiej wspólnoty uniwersytetu [w:] Sztompka Piotr, Matuszek Krzysztof (red.) Idea Uniwersytetu. Reaktywacja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2014 – O zwyczajach pobożnych – groby w Wielki Piątek i procesje w Boże Ciało. Antropologia zwyczajów religijnych w społeczeństwie polskim „Societas/Communitas. Opis obyczajów na początku XXI wieku".
 • 2014 – The Light and Dark Sides of Consumption in the New Democracies. The Images from Poland of Polish Consumption as a Case Study [w:] Frysztacki Krzysztof, Śliz Anna (red.) OPEN CULTURE: Cultural Dialogue Across Borders, Culture or Cultures in the Dynamics of Social Life. Opole: University of Opole, Volume 4.
 • 2014 – Zderzenie nowoczesności i tradycji, czyli obyczajowość polskiej rodziny w serialu Rodzinka.pl [w:] Beata Łaciak (red.) Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • 2014 – Homo tabloidus i tabloidowy świat, [w:] Markowski Jarosław, Kaniewska Aleksandra) (red.) Polacy: kim jesteśmy, kim będziemy. Warszawa: Instytut Idei, nr 5.
 • 2013 – Trzy bajkowe modele opisywania świata społecznego: od świata porządku dziecka przez świat porządku dorosłych do świata porządku przedmiotów i ich zaczarowania [w:] Beata Łaciak (red.) Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter przemian. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • 2012 – Kultura codzienności i społeczna percepcja treści kulturowych – konteksty analityczne i postulaty badawcze [w:] Krzysztof Frysztacki, Piotr Sztompka (red.) Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii.
 • 2012 – Przestrzeń komórki – mój mikroświat. Mikroświat przestrzeni komórek jako reprodukcja makroświata struktur społecznych [w:] Maślanka Tomasz, Strzyczkowski (red.) Konstanty Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2012 – Europa na przecięciu kultur – jednostka w europejskiej przestrzeni. „ Kod nieznany" Michel Haneke i „Noi Albinoi" Dagur Kári. „Kultura i Historia", nr 21.
 • 2012 – Kryzys ojcostwa – style życia i typologia męskich postaw w polskim kinie po 1989 roku [w:] Jawłowska Aldona, Pawlik Wojciech, Fatyga Barbara (red.) „Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia" Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2011 – Obrazy i znaczenie dziecka w filmowych opowieściach z czasów transformacji i nowej rzeczywistości [w:] Łaciak Beata (red.) Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • 2010 – Koncepcja self-television – refleksja nad statusem ponowoczesnej telewizji. Analiza meta-telewizyjnej narracji oraz autoreferencyjnej natury telewizji. "Kultura i Społeczeństwo" nr 2.
 • 2010 – Kultura codzienności – portret Polaków dziś i jutro [w:] Łaciak Beata (red.) Polskie style życia. Między miastem a wsią. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • 2010 – Flaneur w Opolu, czyli subiektywny portret miasta - spostrzeżenia i rozważania ( [w:] Frysztacki Krzysztof Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny (oczyma socjologów). Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • 2010 – Dyskursy miłości w kinie polskim lat 1989-2009 [w:] Szczepaniak Monika Miłość we współczesnych tekstach kultury. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • 2009 – Telewizja śniadaniowa czyli codzienność z telewizją na żywo [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 2009 – Zmiany w stylu życia Polaków [w:] W poszukiwaniu portretu Polaków. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Wolność i Solidarność nr 12, Gdańsk.
 • 2009 – Mediolan – subiektywny portret metropolii „Kultura Popularna" nr 2 (24).
 • 2008 – Magda M. czyli singielka w wielkim mieście – prawda czy fikcja na temat stylu życia pokolenia trzydziestolatków „Societas/Comunitas" nr 6.
 • 2007 – Portfel – Polaków portfel własny [w:] Godzic Wiesław (red.) Gadżety podkultury. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • 2007 – Polskie strachy – przykłady absurdów polskiej rzeczywistości społecznej. Na przykładzie konstrukcji informacji Tomasza Sianeckiego w Faktach TVN [w:] Maria Libiszowska-Żółtkowska. Czego obawiają się ludzie – Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2007 – Koncepcja marketingu społecznego na przykładzie brytyjskiej antynikotynowej kampanii społecznej - Don't give up, giving up. „Zeszyty Pracy Socjalnej" (red.) Keler Karolina, Nóżka Marcjanna Granice i zastosowania reklamy społecznej, nr 13.
 • 2006 – Ekstremalne metamorfozy – projekt idealnego człowieka i perfekcyjnego życia w ponowoczesnym świecie (2006) „Kultura i Społeczeństwo" nr 4.
 • 2006 – Telewizyjny entertainment – analiza procesu komercjalizacji telewizyjnej oferty programowej na przykładzie polskich stacji telewizyjnych [w:] Flis Andrzej (red.) Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 • 2006 – Gender study w przedszkolu. Wizerunek kobiet w dobranockach czyli co Bob Budowniczy Listonosz Pat myślą o feminizmie „Kultura Popularna" nr 1.


Przekłady tekstów naukowych:

 • 2005 – Tłumaczenia tekstów do pracy zbiorowej Socjologia. Lektury pod redakcją Piotra Sztompka i Marka Kuci przygotowanej przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005.

  Anthony Giddens:
  „Transformacja intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach".
  Źródło tekstu: Anthony Giddens, Love, Sex and Other Addictions, [w:] The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Cambridge: Polity Press, 1992, s. 66-85.

  Peter L. Berger, Hansfried Kellner
  „Socjologia zreinterpretowana".
  Źródło tekstu: Peter L. Berger, Hansfried Kelner, Akt interpretacji. The Act of Interpretation, [w:] Sociology Reinterpreted. An Essay on Method and Vocation, New York: Doubleday Anchor Books, 1981, ss. 17-29, 37-38, 40.

 • 2008 – Tłumaczenia tekstów do publikacji Socjologia codzienności pod redakcją Piotra Sztompka i Małgorzaty Boguni-Borowskiej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008.

  Stein Peter
  „Być singlem – próba zrozumienia życia singli"
  Źródło tekstu: Stein, Peter (1981), Being Single; Understanding Single Adulthood, [w]: J.Stimson, A.Stimson, Sociology: Contemporary Readings, Itasca: Peacock Publishers, ss. 254-263.

  Douglas Mary
  "W obronie zakupów"
  Źródło tekstu: Douglas, Mary (1997), In Defence of Shopping, w: Falk, P., Campbell, C. [w:] The Shopping Experience, London: Sage, ss. 15-30.

Stypendia i granty

 • 2020: grant uzyskany w ramach Inicjatywa Doskonałości UJ w ramach program SocietyNow! Tytuł projektu: Dyskurs naukowy i ekspercki w czasach pandemii koronawirusa. Diagnozy i prognozy. Kierownik projektu.
 • 2018-2020: grant hiszpańskiego Ministerstwa Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności (MINECO) pod opieką rządowego programu Social Challenges on R+D+I. Projekt międzynarodowy kierowany przez profesora Uniwersytetu Complutense Justo Villafane, dyrektora the Media Reputation Lab research group. Kierowanie polską realizacją projektu.

Inna działalność

 • Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
 • Audycja z dnia 22.02.2019 r. pt. "Przed hejnałem" w Radio Kraków z udziałem dr hab. Małgorzaty Boguni-Borowskiej na temat aktywności młodzieży w sieci, kreowania wizerunku w mediach społecznościowych, świata nowych mediów i dynamicznych przemian współczesnego społeczeństwa: Świat nowych mediów i my
  Gośćmi w programie byli:
  - dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska - socjolog, kulturoznawca i medioznawca, UJ
  - dr Aleksandra Powierska - medioznawca, UJ
  - mgr Maciej Myśliwiec - Biuro Prasowe AGH
 • Udział w programie radiowym "Magazyn Familijny": AUDYCJA
 • Kultura konsumpcyjna to wentyl bezpieczeństwa - wywiad Katarzyny Płachty z dr hab. Małgorzatą Bogunią-Borowską, prof. UJ. "Plus Minus", nr 33(1378), 17-18.08.2019
 • Inna bajka - wywiad Ewy Wilk z dr hab. Małgorzatą Bogunią-Borowską, prof. UJ. "Polityka", nr 50(3240), 11.12-17.12.2019
 • Członkini Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ
 • Wywiad z prof. Małgorzatą Bogunią-Borowską na temat pandemii koronawirusa: Sytuacja kryzysowa zawsze obnaża mocne i słabe strony
  Prof. Bogunia-Borowska jest kierownikiem grantu "Dyskurs naukowy i ekspercki w czasach pandemii koronawirusa. Diagnozy i prognozy" aktualnie realizowanego w ramach SocietyNow! - programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Media dwudziestolecia – o rozwoju fotografii, radia, prasy i filmu. Audycje Kulturalne - projekt realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.