Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Paulina Sekuła

stanowisko: adiunktka

e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • uwarunkowania nierówności płci w nauce
 • polityki równości płci
 • socjologia polityki
 • społeczne uwarunkowania zdrowia

Publikacje

Książki

 • Sekuła P., (2009), Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, Kraków: Wydawnictwie Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego.


Artykuły w czasopismach

 • Czerniak-Swędzioł J., Kumor-Jezierska, E., Sekuła P., Krzaklewska E., Warat, M., (2021) Academic teacher's work in the face of contemporary challenges - interdisciplinary considerations. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10/2021, s. 3-13.
 • Krzaklewska, E., Sekuła, P., Ciaputa, E., & Struzik, J. (2019). Why does it happen in physics?: opinions of European physicists on gender inequality. Studia Humanistyczne AGH, 18(4).
 • Sekuła, P. (2016). Niezadowoleni demokraci we współczesnej Polsce. Władza sądzenia, (10).
 • Sekuła, P. (2013). Aktywność protestacyjna Polaków w latach 1989–2009. Polityka i Społeczeństwo, 11(03), 85-99.
 • Sekuła, P. 2009, System międzynarodowy jako konstrukcja społeczna: o roli kultury, Studia Socjologiczne, 2 (193), 145-156.
 • Sekuła, P. 2008, Przywództwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym. Kryzys czy ewolucja modelu?, Państwo i Społeczeństwo, nr 1, 193-207.


Artykuły w pracach zbiorowych

 • Filek, J., Kmieciak, R., Sekuła, P., (2022) Zmiany kulturowe w uczelniach w zakresie zakazu dyskryminacji, równego traktowania oraz kultury pracy, (w:) Jerzy Woźnicki (red.), Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: 2021-2025 z projekcją do roku 2030, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 102-118.
 • Sekuła, P., Ciaputa, E. Warat, M., Krzaklewska, Beranek, S. Reidl S. (2022) Communities of Practice and Gender Equality: Fostering structural change in research and academia in Central and Eastern Europe, (w:) R. Palmén, J. Müller (red.), A Community of Practice Approach to Improving Gender Equality in Research. London and New York: Routledge.
 • Sekuła, P., Ciaputa, E. Struzik, J., & Krzaklewska, E. (2022), Gendered Excellence in Physics, (w:) F. Jenkins, B. Hoenig, S. M. Weber, A. Wolffram (red.), Inequalities and the Paradigm of Excellence in Academia. London and New York: Routledge, 209-227.
 • Sekuła, P. (2016). Gender equality in public life in Poland, (w:) Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka and Krystyna Slany (red.), Gender Equality and Quality of Life. Perspectives from Poland and Norway, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 219-252.
 • Sekuła, P. (2011), Kobiety na stanowiskach politycznych. Realia polskie w perspektywie porównawczej, (w:) A. Palęcka, H. Szczodry, M. Warat (red.), Kobiety w społeczeństwie polskim, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 105-132.
 • Sekuła, P. (2010), Zaangażowanie polityczne kobiet w Polsce po 1989 roku: dynamika zmian I uwarunkowania, (w:) M. Frąckowiak-Sochańska, S. Królikowska (red.), Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 63-92.
 • Sekuła, P. (2009), The role of political culture in the consolidation of Eastern and Central European democracies, (w:) U. Backes, T. Jaskulowski, A. Polese (ed.), Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung im Mittel- und Osteuropa, Göttingen: Vadenhoeck & Ruprecht, 285-304.
 • Sekuła, P. (2007), Political Culture and Democracy in Central and Eastern Europe, (w:) T. Burean (red.), Faces of Post-communism. Central and Eastern Europe’s Social, Political and Cultural Experience, Warsaw: IFiS Publishers, 11-30.
 • Sekuła, P. (2006), Zmieniająca się rola przywództwa politycznego w systemie demokratycznym, (w:) Andrzej K. Piasecki (red.), Model przywództwa – wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Kraków: Wydawnictwo „Profesja”, 32-44.
 • Sekuła, P. (2003), Kultura polityczna młodzieży polskiej w dobie zmian systemowych, (w:) B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska, E. Papiór (red.), Młodzież polska w nowym ładzie społecznym, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 123-134.
 • Sekuła, P. (2003), Społeczne i kulturowe uwarunkowania postaw współczesnych Polaków wobec demokracji, (w:) Józef Filipiak (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 155-165.
 • Sekuła, P. (2003), Współpraca transgraniczna a rozwój demokracji lokalnej, (w:) Maria Zielińska (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Komunikaty i komentarze, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 227-242.
 • Sekuła, P. (2001), Społeczne ramy funkcjonowania opozycji w odmiennych modelach demokracji, (w:) K. Łabędź, M. Mikołajczyk (red.), Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, Kraków: Akademia Pedagogiczna im. KEN, 155-165.
 • Sekuła, P. (2000), Kobieta w reklamie telewizyjnej a konflikty ról płci we współczesnym społeczeństwie polskim, (w:) M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. Studia, komunikaty, eseje. Tom 2, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 277-287.


Raporty badawcze

 • Sekuła P. (2022) Country dossier Poland, (w:) Löther, A., Freund, F., & Lipinsky, A., Zugänge, Barrieren und Potentiale für die internationale Mobilität von Wissenschaftlerinnen. Köln: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. [PUBLIKACJA]
 • Sekuła, P., Struzik, J., Krzaklewska, E., & Ciaputa, E. (2018). Gender dimensions of physics: a qualitative study from the European Research Area. [PUBLIKACJA]
 • Sekuła, P., & Pustułka, P. (2016). Successful gender equality measures and conditions for improving research environment in the fields linked to physics. Report from the GENERA project. [PUBLIKACJA]
 • Sekuła, P. (2015). Gender Equality in Public Life in Poland. Working Paper no. 4.1., Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway, 33 str. mps. [PUBLIKACJA]
 • Sekuła, P. (2003), Psychological and social-cultural determinants of attitudes towards strangers, (w:) Theory and methods in the study of intercultural knowledge and interaction. Interknow – EuroWorkshop I, Vienna: Institute for the Danube Region and Central Europe, 55-73.


Publikacje popularnonaukowe

 • Krzaklewska, E., Sekuła, P., Struzik, J., & Ciaputa, E. (2019) Działania na rzecz równości płci w nauce: determinanty nierówności i narzędzia zmiany. Alma Mater, 208-209, 60-62.
 • Sekuła, P., Struzik, J., & Ciaputa, E. (2017). GENERA : czyli równość płci w fizyce. Alma Mater, 197, 89–90.
 • Sekuła, P., Jurzak-Mączka, K. (2016). Gender equality network in the European research area: a new Horizon 2020 project at JU. Newsletter (Jagiellonian University), (58).

Obecnie realizowane projekty

Zrealizowane projekty