Biblioteka IS UJ

ul. Grodzka 52
pokój nr 63 (I piętro)
31-044 Kraków

tel. 12 663 17 28
e-mail: bsocjologia@uj.edu.pl


Katalog książek Biblioteki Instytutu Socjologii UJ dostępny jest w katalogu Biblioteki Jagiellońskiej. Należy wejść w opcję filtrowanie i wybrać lokalizację: Zbiory Instytutu Socjologii.
 

Funkcjonowanie Biblioteki IS UJ w okresie letnim

Informujemy, że od 1 września 2020 r. Biblioteka IS UJ będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00
 

Komunikat w sprawie zasad korzystania z Biblioteki IS UJ

1. Można przyjść do Biblioteki i oddać książki, można je także przesłać pocztą na adres Biblioteki IS UJ na własny koszt

2. Można pożyczyć książki, ale ze względu na zablokowanie systemu zamawiania przez wyszukiwarkę PRIMO, należy je zamówić drogą mailową: bsocjologia@uj.edu.pl

osoba zamawiająca musi podać:
- autora publikacji
- tytuł publikacji
- sygnaturę publikacji 

3. Można korzystać ze skanera, który stoi w holu Biblioteki

4. Nie ma możliwości korzystania z czytelni, katalogu w holu

5. Należy zachować zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń Biblioteki IS UJ. Osoby przychodzące powinny być wyposażone w maseczki i rękawiczki, zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
W holu Biblioteki może przebywać jednocześnie do 6 czytelników

6. Mogą wystąpić utrudnienia w pracy biblioteki ze względu na trwający w budynku Instytutu Socjologii UJ remont
 

Pracowniczki Biblioteki

mgr Elżbieta Kapusta - kierowniczka biblioteki
mgr Jadwiga Partyka
mgr Dorota Zajączkowska