Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Mobilności Studentów MOST

Czym jest MOST?

MOST to program mobilności studentów/tek i doktorantów/tek. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.


Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie?
To żadna przeszkoda!
Zasada działa też w drugą stronę - fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty Erasmus+!


Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

  • studenci/tki po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
  • studenci/tki po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia
  • studenci/tki po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
  • doktoranci/tki po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.


Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie.


Wniosek o przyjęcie na program MOST powinien być zaopiniowany przez promotora/tutora studenta/ki lub Dyrektor Instytutu Socjologii UJ ze wskazaniem, iż nie ma przeciwwskazań do wyjazdu w danym semestrze/roku akademickim. Dopiero po uzyskaniu opinii jednej z wyżej wskazanych osób wniosek może zostać przedstawiony Dziekanowi Wydziału.


Studenci/tki i doktoranci/tki biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych.


Szczegółowe informacje na temat Programu MOST dostępne są na:


Zobacz: FILM O PROGRAMIE MOST

IS UJ w Programie MOST

Instytut Socjologii UJ uczestniczy w programie MOST od samego jego początku. MOST jest doskonałą okazją do rozwijania swoich zainteresowań naukowych i realizacji badań, szansą na zdobycie nowych doświadczeń poza macierzystą uczelnią. Podstawą udziału w programie jest indywidualna organizacja studiów.

Corocznie, od 10 do 15 studentów i studentek Instytutu Socjologii UJ bierze udział w programie. Najczęściej wybieraną uczelnią przyjmującą jest Uniwersytet Warszawski.

Instytut Socjologii UJ cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród studentów i studentek przyjeżdżających. Corocznie w ramach programu MOST IS UJ przyjmuje ok. 15 studentów.