Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Ważne informacje na temat kursów

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 oferta kursów fakultatywnych bazuje na programie studiów 2023/2024


Kursy realizowane w terminach niestandardowych (harmonogram pracy określa koordynator/ka kursu):

 • Wyjazdowe warsztaty analizy danych (kurs fakultatywny, SUM, specjalizacja: Analiza danych i badania społeczne)
  prowadząca: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ 
 • Socjologiczne seminaria badawcze (kurs obowiązkowy, SUM, ścieżka ogólnosocjologiczna, I rok)
  prowadząca: dr Justyna Struzik 

STUDIA I STOPNIA

Tematyczne kursy fakultatywne

 • prof. dr hab. Irena Borowik
  Biopolityka w dyskursie politycznym w Polsce
 • prof. dr hab. Riccardo Campa
  Science and Technology Studies
 • dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ
  Style życia
 • dr Ewa Krzaklewska
  Wchodzenie w dorosłość – perspektywa socjologiczna
 • dr Daria Łucka
  Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (1)
  ​Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (2)


Warsztaty trans- i interdyscyplinarne

 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
  ​A co, jeśli...? Miejskie laboratoria zmian społecznych


Obozy naukowo-badawcze

 • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
  Obóz socjologii i antropologii wizualnej
 • prof. dr hab. Irena Borowik, dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
  Religia jako pamięć i dziedzictwo kulturowe
 • dr Grzegorz Bryda
  Badania jakościowe w praktyce [Wywiad jako metoda badania praktyk społecznych] - część II
 • dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
  Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Płaszów w dialogach sieci społecznych II
 • prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn, dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
  Kultury miejsca - studium przypadku gmin byłego województwa krakowskiego - część II
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ, dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
  Życie codzienne miasta-eksploracja
 • dr Marta Warat, dr Ewa Krzaklewska
  Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część II 


STUDIA II STOPNIA

 • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
  Cyberbiznes – socjotechniki w korporacji
 • prof. dr hab. Irena Borowik
  Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe
 • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
  Teorie praktyk społecznych – zastosowania
  Miasto i jego instytucje
 • dr Adam Dąbrowski
  Gaming w teorii i praktyce
 • dr Agata Dziuban
  Sociology of Sex Work
 • dr Maciej Koniewski
  Virtual and Digital Research Methods
 • dr Daria Łucka
  Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (1)
  Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (2)
 • mgr Aldona Pikul
  Kreacje w wizualnych mediach społecznościowych
 • dr hab. Paulina Polak, prof. UJ
  Anti-corruption workshops
 • dr Piotr Prokopowicz
  Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century
 • dr Agata Rejowska
  Wykluczenie cyfrowe – nowe podziały społeczne
 • dr Anna Sarzyńska-Traczyk
  Elektronizacja w sektorze publicznym
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
  (Nowa) normalność w warunkach kryzysów i niepewności
 • dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
  Komunikowanie międzykulturowe
  Eye tracking
 • dr Krzysztof Tomanek
  Analiza sieci i portali społecznościowych
  Metody wizualizacji danych 2
 • dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
  Społeczeństwo nadzoru
 • dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
  Zaawansowana analiza danych jakościowych

STUDIA I STOPNIA

 • dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ
  Zmiany klimatu – Warsztat
 • dr Daria Łucka
  Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
  Socjologia miasta
 • prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
  Polskie drogi do dobrobytu
 • dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
  Socjologia przyszłości: wyobrażenia
 • dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
  ​Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce


STUDIA II STOPNIA

 • prof. dr hab. Riccardo Campa
  Futures analysis
 • dr Joanna Rzońca
  Marka osobista w mediach społecznościowych
 • dr Krzysztof Tomanek
  Budowa baz danych i język SQL

STUDIA I STOPNIA


STUDIA II STOPNIA