Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Important information about courses

  • In the winter semester of the academic year 2023/2024, the offer of optional courses is based on the program studies 2023/2024

BA DEGREE PROGRAMME


Tematyczne kursy fakultatywne

dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Social and Political Philosophy 

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
Feminizm: perspektywa lokalna i globalna

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
(Bez)domność. Zamieszkanie w perspektywie społeczno-kulturowej

dr Marta Warat
Polityki równościowe

dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
PR jako wiarygodny dialog z otoczeniem


Warsztaty trans- i interdyscyplinarne

dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ
Socjologia i design – warsztaty interdyscyplinarne


Obozy naukowo-badawcze

prof. dr hab. Irena Borowik, dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
Religia jako pamięć i dziedzictwo kulturowe część I i II

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych I

dr Marta Warat, dr Ewa Krzaklewska
Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce – część I 


Inne

dr Daria Łucka
Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (2)

 

MA DEGREE PROGRAMME


dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
Kultura cyfrowa – sektor kreatywny i rozrywkowy

dr Artur Gunia
Informatyczne języki komunikacji. Język R dla socjologów

dr Ewa Krzaklewska
Sociology of Youth

mgr Aldona Pikul
Analiza materiałów audiowizualnych: Instagram
Gatunki materiałów na YouTube’ie i TikToku

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
Miasto, miejskość i digital shift

dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
Jak dogadać się z robotem

dr Joanna Rzońca
Marka osobista w mediach społecznościowych

dr Daria Łucka
Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (2)

dr Krzysztof Tomanek
Budowa baz danych i język SQL (F)

dr Daria Łucka
Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts

dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
Socjologia przyszłości: wyobrażenia

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Polskie drogi do dobrobytu

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
Socjologia miasta

dr Piotr Prokopowicz
Building Organizations: Organizational Design and Development in Action

dr Maciej Koniewski
Analiza danych w Stata - II stopień, specjalizacja Analiza danych i badania społeczne

dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ, dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ, dr Anna Szwed
Ślad środowiskowy w codziennej konsumpcji. Główny nurt i alternatywy - II stopień, kursy tematyczne

dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ
Marks, marksizm, neomarksizm – analiza i krytyka - II stopień, kursy tematyczne
Zatrudnienie i bezrobocie w perspektywie porównawczej - II stopień, kursy tematyczne
Lustracje społeczne – założenia i praktyka metody. Obóz badawczy - I stopień, obóz badawczy dla II i III roku

prof. Steven A. Tuch
Sociology in the International Context: Variety of Perspectives - kurs dla I i II stopnia, kierunkowy kurs tematyczny

BA DEGREE PROGRAMME


Tematyczne kursy fakultatywne

prof. dr hab. Irena Borowik
Biopolityka w dyskursie politycznym w Polsce

dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Science and Technology Studies

dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ
Style życia

dr Ewa Krzaklewska
Wchodzenie w dorosłość – perspektywa socjologiczna


Warsztaty trans- i interdyscyplinarne

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
A co, jeśli...? Miejskie laboratoria zmian społecznych


Obozy naukowo-badawcze

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
Obóz socjologii i antropologii wizualnej

prof. dr hab. Irena Borowik (razem z dr hab. Katarzyną Zielińską, prof. UJ)
Religia jako pamięć i dziedzictwo kulturowe 

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Płaszów w dialogach sieci społecznych II

dr Marta Warat (razem z dr Ewą Krzaklewską)
Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część II 

 

MA DEGREE PROGRAMME


dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
Socjologia wizualna

prof. dr hab. Irena Borowik
Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
Teorie praktyk społecznych – zastosowania
Miasto i jego instytucje

dr Adam Dąbrowski
Gaming w teorii i praktyce

dr Agata Dziuban
Sociology of Sex Work

dr Maciej Koniewski
Virtual and Digital Research Methods

dr Michael Kozlowski
Cybermedykalizacja życia społecznego

mgr Aldona Pikul
Kreacje w wizualnych mediach społecznościowych

dr hab. Paulina Polak, prof. UJ
Anti-corruption workshops

dr Piotr Prokopowicz
Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century

dr Anna Sarzyńska-Traczyk
Elektronizacja w sektorze publicznym

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
(Nowa) normalność w warunkach kryzysów i niepewności

dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
Zaawansowana analiza danych jakościowych