Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Socjologii Struktur Społecznych

 • socjologia obszarów wiejskich
 • socjologia ruchów społecznych
 • socjologia państwa
 • procesy makrospołeczne
 • socjologia elit
 • socjologia sportu i turystyki
 • socjologia społeczności lokalnych (community studies), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych oraz kulturowych mechanizmów upodmiotowienia społeczno-politycznego i dobrego współrządzenia (good governance)
 • socjologia zmiany i rozwoju (development studies), ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych mechanizmów zmiany i rozwoju

 • dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ - Kierownik Pracowni

 • Patrick H. Mooney - Professor of Sociology, Department Chair, Department of Sociology, University of Kentucky, Lexington, USA
 • dr Grzegorz Foryś - adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
 • dr Wioletta Knapik - adiunkt w Zakładzie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 • mgr Anna Jończy

 • Gospodarstwa Opiekuńcze w Rozwoju Obszarów Wiejskich Wobec Wyzwań Demograficznych (GROWID). Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG). Czs trwania projektu: 2018 - 2021. Więcej informacji: https://socjologia.uj.edu.pl/growid
 • 2006 - 2009: Grant przyznany w ramach konkursu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego, grant nr N116 003 31/0267
 • 2004 - 2006: Grant w ramach VI Programu ramowego Komisji Europejskiej pt. A cognitive approach to rural sustainable development – the dynamics of expert and lay knowledges. Koordynator krajowy
 • 2007 - 2010: Formowanie się elity biznesu w Polsce: analiza procesów koncentracji własności i zarządzania w polskiej gospodarce, Grant MNiSW
 • 2006 - 2009: W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N116 003 31/0267
 • 2010 - 2012: Endo i egzogenne czynniki rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w Polsce, nr 2982/B/H03/2010/38 (MNiSW)
 • 2013: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi, projekt realizowany we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie
 • 2013 - 2016: Dynamics of Extreme Right Protest in Poland 1989-2012. Grant Narodowego Centrum Nauki, Program Preludium
 • 2011 - 2014: Sceny miejskie: kultura w rozwoju polskich miast. Grant Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/D/HS6/04057
 • 2015 - 2018 - Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries (SUFISA). Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. Więcej informacji na stronach: https://www.sufisa.eu/ oraz https://socjologia.uj.edu.pl/projekt-sufisa