Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ

dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ

stanowisko: profesorka uczelni

e-mail: katarzyna.zielinska@uj.edu.pl


Katarzyna Zielińska jest profesorką Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczką programu doktorskiego w dyscyplinie nauki socjologiczne w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na związkach pomiędzy religią, płcią i polityką we współczesnej Europie. Jest (współ)autorką wielu artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz trzech monografii. Jest również współredaktorką kilku publikacji. W Instytucie Socjologii prowadzi kursy między innymi z zakresu socjologii religii oraz społeczno-kulturowych studiów nad płcią.

Jest kierowniczką Pracowni Społecznych Badań nad Religią IS UJ oraz Przewodniczącą Rady Instytutu Socjologii UJ.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • religia
 • płeć
 • sfera publiczna, polityka, demokracja

Publikacje

Książki

 • Katarzyna Leszczyńska, Sylwia Urbańska and Katarzyna Zielińska. 2020. Poza granicami. Płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Katarzyna Zielińska. 2018. W walce o hegemonię? Religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Katarzyna Zielińska. 2009. Spory wokół teorii sekularyzacji. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.


Książki redagowane

 • Agnieszka Pasieka i Katarzyna Zielińska (red.). 2015. Opór i dominacja. Antologia tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Magdalena Góra, Zdzisław Mach i Katarzyna Zielińska (red.). 2012. Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.
 • Magdalena Góra i Katarzyna Zielińska (red.). 2011. Democracy, State and Society. European Integration in Central and Eastern Europe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska i Benjamin Koschalka (red.). 2009. Kobieta w społeczeństwie i kulturze. Kraków: Wydawnictwo Rabid.
 • Redakcja naukowa polskiego przekładu książki Karela Dobbelaere Secularization: An Analysis at Three Levels (polski przekład: Sekularyzaca na trzech poziomach analizy, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2008) oraz przygotowanie wstępu: Katarzyna Zielińska. 2008. Sekularyzacja według Karela Dobbelaere'a. W: Karel Dobbelaere, Sekularyzacja – trzy poziomy analizy. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 9-23.


Artykuły w czasopismach recenzowanych

 • Sylwia Urbańska, Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska. 2022. Bargaining with gendered egalitarianism. A transnational compensatory patriarchy in Polish Catholic Missions in England, Belgium, Sweden, Gender, Place & Culture, online first.
 • Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska, Sylwia Urbańska. 2022. ‘Prawdziwi mężczyźni Boga’ w ‘szatańskich miastach’: religia i hybrydyczna męskość polskich migrantów w Anglii, Belgii i Szwecji. Studia Socjologiczne, 3 (246): 55–82.
 • Inga Koralewska, Katarzyna Zielińska. 2022. ‘Defending the unborn’, ‘protecting women’ and ‘preserving culture and nation’: anti-abortion discourse in the Polish right-wing press, Culture, Health & Sexuality, 24:5, 673-687.
 • Magdalena Góra, Katarzyna Zielińska. 2019. Competing Visions: Discursive Articulations of Polish and European Identity after the Eastern Enlargement of the EU, East European Politics & Societies, 33(2): 331-356.
 • Katarzyna Zielińska. 2019. W poszukiwaniu inspiracji badawczych: religia w sferze publicznej w perspektywie teorii dyskursu. Studia Socjologiczne, 2: 179-204.
 • Radosław Nawojski, Magdalena Pluta, Katarzyna Zielińska. 2018. The Black Protests: a Struggle for (Re)Definition of Intimate Citizenship, Praktyka Teoretyczna, 30(4): 51-74.
 • Katarzyna Leszczyńska, Sylwia Urbańska, Katarzyna Zielińska. 2018. Płeć społeczno-kulturowa jako kategoria różnicująca w migracyjnych organizacjach religijnych, Lud, 102: 301-338.
 • Ewa Kopczyńska, Katarzyna Zielińska. 2016. Feeding the Body, Feeding the Gender: Dietary Choices of Men and Women in Poland. East European Politics & Societies, 30(1), 147 –168.
 • Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska. 2016. Gender in religion? Religion in gender?: commentary on theory and research on gender and religion. Studia Humanistyczne AGH, 15(3):7-17.
 • Magdalena Góra, Katarzyna Zielińska. 2014. Defenders of faith? Victims of secularisation? Polish politicians and religion in the European Parliament. Religion, State and Society, 42(2-3): 211–226.
 • Katarzyna Zielińska. 2013. Concepts of Religion in Debates on Secularization. Approaching Religion, 3(1):16–24.
 • Katarzyna Zielińska. 2012. Feminizm a demokracja – krytyka i reinterpretacja, Studia Humanistyczne AGH, 11(2): 18-92.
 • Katarzyna Zielińska. 2011. Localising Secularisation Thesis? The View from Poland, Religion and Society in Central and Eastern Europe, 4(1): 79-91.
 • Katarzyna Zielińska. 2007. Co łączy, a co dzieli? – spory o teorie w socjologii religii. Przegląd Religioznawczy, 4(226): 5-25.
 • Katarzyna Zielińska. 2007. Spory wokół teorii sekularyzacji. Kultura i społeczeństwo, 2: 181-198.
 • Katarzyna Zielińska. 2006, Karol Marks, Emil Durkheim i Max Weber – prekursorzy podejścia sekularyzacyjnego? Socjologia Religii, 4: 31-46.
 • Katarzyna Zielińska. 2004, Proces sekularyzacji – przypadek Polski, Przegląd Religioznawczy, 3(213): 133-144.
 • Katarzyna Zielińska. 2004, Spór o sekularyzację – od dominacji do negacji? Teologia Praktyczna, 5: 133-149.


Artykuły w książkach

 • Katarzyna Zielińska, Marcin Zwierżdżyński, Milda Ališauskienė. 2021. Religion and Socio-Economic Human Rights in Post-Communist Countries: The Cases of Poland and Lithuania. W Ziebertz Hans-Georg., Zaccaria Francesco (red.) The Ambivalent Impact of Religion on Human Rights. Religion and Human Rights, vol 7. Springer, Cham.
 • Pål Ketil Botvar, Claudia Sarti, Katarzyna Zielińska, Marcin K. Zwierżdżyński. 2019. Religion and Attitudes Towards Abortion and Euthanasia Among Young People in Poland and Norway. W Ziebertz Hans-Georg, Zaccaria Francesco (red.) Euthanasia, Abortion, Death Penalty and Religion - The Right to Life and its Limitations. Religion and Human Rights, vol 4, Cham: Springer International Publishing, 243–70.
 • Katarzyna Zielińska. 2019. Religion in the European Parliament’s Discourse on Enlargement and the European Neighbourhood Policy. 2019. In Góra Magdalena, Styczyńska Natasza, Zubek Marcin (red.) Contestation of EU enlargement. Kopenhaga: Djøf Publishing, 231-257.
 • Anna Szwed, Katarzyna Zielińska. 2017. A War on Gender? The Roman Catholic Church’s Discourse on Gender in Poland. W Ramet Sabrina P., Borowik Irena (red.) Religion, Politics, and Values in Poland: Continuity and Change Since 1989, New York: Palgrave Macmillan, 113–136.
 • Katarzyna Zielińska, Marcin Zwierżdżyński. 2017. Sacred or Profane? Human Rights in Religious Education in Poland. W Sjöborg Anders, Ziebertz Hans-Georg (red.) Religion, Education and Human Rights, Cham: Springer International Publishing, 11–30.
 • Katarzyna Zielińska. 2015. The Roman Catholic Church and Human Rights in Poland. W Ziebertz Hans-Georg, Črpić Goran (red.) Religion and Human Rights, Cham Springer, 137-149.
 • Katarzyna Zielińska. 2015. Gender Democracy in Poland: an Empty Shell? W Galligan Yvonne (red.) States of Democracy: a gender view, Abingdon, New York: Routledge, 119-136.
 • Katarzyna Zielińska i Marcin Zwierżdżyński. 2012. Religious Education in Poland. W Davis Derek, Miroshnikova Elena (red.) The Routledge International Handbook of Religious Education, Abingdon, New York: Routledge, 264-271.
 • Katarzyna Zielińska. 2012. Challenging the nation. Polish women's quest for democracy and justice. W: Góra Magdalena, Mach Zdzisław, Zielińska Katarzyna (red.) Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 161-184.
 • Aleš Črnič i Katarzyna Zielińska. 2012, Wolność i tolerancja religijna w Polsce i Słowenii – próba porównania. W Borowik Irena (red.) W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 365-380.
 • Katarzyna Zielińska 2010. W poszukiwaniu nowej wspólnoty? Feministki o narodzie, obywatelstwie i demokracji. W Warat Marta, Małek Agnieszka (red.) Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 63-85
 • Katarzyna Zielińska, Karolina Krzystek, Beata Kowalska, Krystyna Slany. 2008. Polityka integracyjna w Polsce – zarys problematyki. W Slany Krystyna (red.) Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 109-122.
 • Katarzyna Zielińska. 2008. Paradygmat sekularyzacji – od dominacji do współistnienia. W Borowik Irena, Doktór Jan, Libiszowska-Żółtkowska Maria (red.) Oblicza religii i religijności, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 61-77.
 • Katarzyna Zielińska. 2006. Freedom of Religion and Belief in Poland – Ideologies and Reality. W Borowik Irena (red.) Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 209-220.
 • Aleš Črnič i Katarzyna Zielińska. 2006. Question of Religious Freedom and Tolerance – Slovenia and Poland Compared. W Tomka Miklos, Yurash Andrij (red.), Challenges of Religious Plurality for Eastern and Central Europe, Lviv: ISORECEA, Ivan Franko National University, Geneza, 33-45.

Obecnie realizowane projekty

 • 2022 - 2025: Członkini zespołu badawczego w projekcie Horizon Europe The Representative Disconnect: diagnosis and strategies for Rectification finansowanego przez Komisję Europejską i koordynowanym przez dr hab. Magdalenę Górę z Instytutu Studiów Europejskich UJ.
 • 2022 - 2025: Członkini zespołu badawczego w projekcie Horizon Europe Rethinking and Reshaping the EU’s democracy support in its Eastern and Southern Neighbourhood finansowanego przez Komisję Europejską i koordynowanym przez dr hab. Magdalenę Górę z Instytutu Studiów Europejskich UJ.
 • 2019 - 2023: Badaczka w projekcie H2020 EU Differentiation, Dominance and Democracy finansowanego przez Komisję Europejską i koordynowanym przez dr hab. Magdalenę Górę z Instytutu Studiów Europejskich UJ.

Zrealizowane projekty

 • 2022: Członkini zespołu badawczego w minigrancie Opór przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu? Sekularny wymiar Czarnych Protestów w Polsce, kierowanego przez dr Annę Szwed. Minigrant był finansowany w ramach programu Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid19 ze środków Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future.
 • 2021: Kierowniczka minigrantu Religia, nowe rozłamy socjopolityczne a wizje integracji europejskiej w Parlamencie Europejskim. Przypadek polskiej reprezentacji do Parlamentu Europejskiego w Global Trends Lab, finansowanego przez Inicjatywę Doskonałości - Uczelnia Badawcza w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future (współpraca z dr hab. Magdaleną Górą).
 • 2015 - 2021: Członkini zespołu badawczego w projekcie Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez prof. dr hab. Irenę Borowik (od 2015-2021).
 • 2015 - 2020: Członkini zespołu badawczego w projekcie Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez dr Katarzynę Leszczyńską z Wydziału Humanistycznego AGH (od 2015-2020).
 • 2013 - 2018: Członkini zespołu badawczego w projekcie Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez dr Magdalenę Górę.
 • 2012 - 2018: Członkini zespołu badawczego w projekcie Religion and Human Rights koordynowanym przez Prof. Dr. Hans-Georg Ziebertz z Wurzburg University.
 • 2011 - 2016: Kierowniczka projektu Religia w polskiej polityce w kontekście integracji europejskiej finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2010 - 2014: Członkini zespołu badawczego w projekcie Religia w Parlamencie Europejskim koordynowanego przez Prof. Francois Foret z Universite Libre de Bruxelles.
 • 2009 - 2011: Koordynatorka projektu Europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowowschodniej finansowanego przez Fundusz Stypendialny i Naukowy z grantów norweskich.
 • 2008 - 2011: Członkini zespołu badawczego w projekcie RECON – Reconstituting Democracy in Europe finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego.
 • 2006 - 2007: Badaczka w ramach projektu Debaty wokół sekularyzacji finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego I kierowanego przez prof. dr hab. Irenę Borowik.

Inne aktywności

 • Recenzowanie projektów dla Komisji Europejskiej (Horyzont Europa), Polish National Centre of Science.
 • Recenzowanie artykułów dla międzynarodowych i krajowych czasopism: Gender and Politics, Government and Opposition, East European Politics and Societies, Social Compass, Journal for the Scientific Study of Religion, Religious Review Research, Journal of Contemporary Religion, Journal of Religion in Europe, Religion and Society in Central and Eastern Europe, The Polish Review, Annales, Series historia et sociologia
 • Członkini organizacji naukowych: European Consortium for Political Research, Polish Sociological Association, International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association
 • 2018 - 2022: Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • 2019 - 2022: Sekretarzyni International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association
 • 2019 - 2020: Członkini Religion in Europe Unit at American Academy of Religion
 • 2017 - 2021: Redaktorka odpowiedzialna za recenzje książek w Journal of Religion in Europe

Aktywność medialna