Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zgodnie z treścią Komunikatu nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022:
Z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez Dziekanów Wydziałów/kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej.

Zajęcia stacjonarne w Instytucie Socjologii UJ realizowane będą z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 mogą ulec zmianie!

Komunikaty

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej UJ został zamieszczony Komunikat nr 5 Rektora UJ z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zniesienia obowiązków i zasad związanych z wystąpieniem stanu epidemii.

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem!
 

Zaleca się, aby pracownicy informowali pracodawcę o zachorowaniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2 poprzez zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną lub telefonicznie bezpośredniemu przełożonemu, a bezpośredni przełożony kierownikowi jednostki organizacyjnej UJ. Kierownik jednostki organizacyjnej UJ zobowiązany jest przekazać powyższą informację na adres mailowy: covid19@uj.edu.pl

W trosce o bezpieczeństwo zachęca się wszystkich członków wspólnoty uczelni do zakrywania ust i nosa na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w przypadku gdy niemożliwe jest zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

Zachęca się także wszystkich członków wspólnoty uczelni do korzystania ze szczepień przeciw COVID-19.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron