Rekrutacja

Począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzona jest za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, który zastąpił dotychczasowo używany system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). 

Obecnie na stronie systemu IRK znajduje się oferta studiów pierwszego oraz drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w języku polskim oraz w językach obcych.
 

Strony internetowe polecane osobom zainteresowanym ofertą dydaktyczną UJ:

SOCJOLOGIA - studia I stopnia (licencjat)

Dla obywateli polskich:

studia stacjonarne: wyniki maturalne z języka obcego oraz - do wyboru: języka polskiego, filozofii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, matematyki, informatyki lub wiedzy o społeczeństwie

więcej informacji


Dla cudzoziemców: więcej informacji

SOCJOLOGIA - studia II stopnia (magister)

Dla obywateli polskich:

studia stacjonarne: średnia ze studiów I stopnia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

więcej informacji

 

Dla cudzoziemców: więcej informacji

 

PRACA SOCJALNA - studia II stopnia (magister)

Dla obywateli polskich:

studia stacjonarne: średnia ze studiów I stopnia
 
Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

więcej informacji


Dla cudzoziemców: więcej informacji

PRZENIESIENIA NA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Więcej informacji o przeniesieniach na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim znajduje się TUTAJ