Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzona jest za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Na stronie systemu IRK znajduje się pełna oferta studiów pierwszego oraz drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w języku polskim oraz w językach obcych, a także oferta Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

DLA OBYWATELI POLSKICH

Studia mogą podjąć osoby, które posiadają maturę: polską nową maturę lub polskie świadectwo dojrzałości (czyli tzw. starą maturę zdawaną przed 2005 rokiem) lub maturę International Baccalaureate lub maturę European Baccalaureate.

Studia mogą również podjąć osoby posiadające inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (na przykład dokument wydany za granicą, który pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).
 

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z jednego z następujących przedmiotów:

  • geografia, filozofia, historia muzyki, historia sztuki, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • oraz jednego z następujących przedmiotów: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IRK

DLA CUDZOZIEMCÓW

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IRK

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zachęcamy także do zapoznania się ze stroną welcome.uj.edu.pl zawierającą informacje dotyczące rekrutacji dla cudzoziemców.

 

DLA OBYWATELI POLSKICH

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.
 

W postępowaniu rekrutacyjnym brana jest pod uwagę średnia ze studiów I stopnia.
 

Szczegółowe infromacje dostępne są na stronie IRK

DLA CUDZOZIEMNCÓW

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IRK

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zachęcamy także do zapoznania się ze stroną welcome.uj.edu.pl zawierającą informacje dotyczące rekrutacji dla cudzoziemców.

 

DLA OBYWATELI POLSKICH

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.
 

W postępowaniu rekrutacyjnym brany jest pod uwagę wyłącznie wynik egzaminu pisemnego

Zobacz: zagadnienia do egzaminu w rekrutacji na rok 2024/2025
 

Szczegółowe infromacje dostępne są na stronie IRK

DLA CUDZOZIEMCÓW

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IRK

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zachęcamy także do zapoznania się ze stroną welcome.uj.edu.pl zawierającą informacje dotyczące rekrutacji dla cudzoziemców.

 

Szczegółowe informacje o przeniesieniach na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim dostępne są TUTAJ

 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim studia doktoranckie prowadzone są w Szkołach Doktorskich.

Wszystkie osoby zainteresowane studiami doktoranckimi w dyscyplinie Nauki socjologiczne zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ