Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze studia licencjackie zapewniają gruntowną wiedzę o tym, jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo. Stwarzają szansę spotkania z wybitnymi specjalistami i specjalistkami zajmującymi się m.in. komunikacją społeczną, kulturą, edukacją, migracjami, sferą publiczną, religią, miastem czy obszarami wiejskimi. Solidnie uczymy jakościowych i ilościowych metod badań socjologicznych.

Dzięki rozległej wiedzy o zjawiskach społecznych, umiejętności krytycznej analizy problemów i znajomości narzędzi badawczych, nasi absolwenci i absolwentki znajdują zatrudnienie w bardzo wielu zawodach i obszarach gospodarki. Stosujemy nowoczesne metody nauczania ściśle powiązane z prowadzonymi w Instytucie badaniami naukowymi, a nasi studenci i studentki nawiązują pierwsze kontakty z firmami, organizacjami pozarządowymi, urzędami czy instytucjami publicznymi.

Różnorodność oferty kursów pozwala na stworzenie własnego, indywidualnego profilu studiów. Warto u nas studiować!

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
Kierownik studiów na kierunku socjologia w IS UJ

 

Charakterystyka kierunku

 • Studia socjologiczne I stopnia w Instytucie Socjologii UJ są od lat jedynym kierunkiem na Uniwersytecie Jagiellońskim oferującym szeroką wiedzę akademicką umożliwiającą opisanie i zrozumienie zjawisk społecznych
 • Program studiów opiera się na najnowszej wiedzy socjologicznej pozwalającej poznać historię i teorię dyscypliny oraz najnowsze badania podejmowane przez współczesnych socjologów i socjolożki w Polsce i zagranicą
 • Studenci i studentki nabywają wiedzę, aplikują ją oraz rozwijają kompetencje krytycznej refleksji i umiejętności badawcze, analityczne i społeczne, związane z rolą zawodową i społeczną socjologa
 • Zajęcia odbywają się w formie m.in. wykładów, konwersatoriów, seminariów, warsztatów, obozów badawczych, interdyscyplinarnych i międzybranżowych warsztatów
 • Ważną częścią studiów są także obowiązkowe praktyki zawodowe, ułatwiające podjęcie w przyszłości pracy zawodowej

Dzięki naszym studiom

 • Zrozumiesz, jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo, poszczególne jego instytucje, podmioty, procesy oraz jaki wpływ mają na nas media, czym jest władza, jaką funkcję pełni dziś religia itp.
 • Zdobędziesz umiejętność analizowania i wyjaśniania ludzkich zachowań, zarówno tych, które zachodzą w małych, jak i dużych grupach społecznych
 • Będziesz potrafił/a zaprojektować i przeprowadzić badania społeczne oraz prezentować ich wyniki różnym grupom odbiorców
 • Nauczysz się krytycznie myśleć, wnikliwie analizować i twórczo projektować rozwiązania, co jest szczególnie cenione przez pracodawców!

Elastyczne studiowanie

 • Program studiów pozwoli Ci w sposób elastyczny kształtować swoją ścieżkę studiowania
 • Znaczna część kursów to tzw. kursy fakultatywne wybierane indywidualnie przez studentów/tki
  Oznacza to, że możesz samodzielnie profilować studia pod kątem własnych zainteresowań. Współdecydujesz o tym, co i jak chcesz studiować!
 • Równocześnie baza w postaci kursów obowiązkowych dostarcza solidnej wiedzy socjologicznej i daje gwarancję najwyższej jakości kształcenia
 • Potwierdzają to coroczne rankingi Perspektywy, w których od lat jesteśmy w pierwszej trójce najlepszych socjologii w Polsce! W edycji 2022 ponownie zajęliśmy II miejsce!

Różnorodność i zaangażowanie

 • Socjologia jest dziedziną, która patrzy na społeczeństwo przez różne pryzmaty. Tę wielość spojrzeń odzwierciedla nasza oferta kursów
 • Znajdziesz w niej bloki zajęć poświęcone m.in. komunikowaniu i mediom, kulturze, ekonomii, nierównościom i społecznemu wykluczeniu, płci, rozwojowi, edukacji, problematyce miejskiej itp.
 • Na współczesne społeczeństwo nauczymy Cię spoglądać zarówno z poziomu mikro, jak i makro, widząc relacje międzyludzkie, ale i struktury oraz instytucje
 • To, co nas łączy, to zaangażowanie - naprawdę lubimy to, co robimy (często nie tylko na Uniwersytecie, ale także poza nim)!

Solidne przygotowanie badawcze

 • Naszym studentom i studentkom dajemy konkretną dawkę wiedzy i umiejętności z zakresu empirycznych badań społecznych - zarówno ilościowych, jak i jakościowych
 • Wśród naszych kursów znajdziesz zarówno zajęcia poświęcone praktycznym aspektom badań jakościowych (np. prowadzeniu grup fokusowych), jak i analizie statystycznej. Kursy, które nauczą Cię wykorzystywać programy komputerowe w badaniach społecznych i takie, które pokażą zastosowania fotografii i filmu w procesie badawczym
 • Z doświadczenia wiemy, że aby zdobyć określone umiejętności, trzeba PRÓBOWAĆ. I do "próbowania" siebie w roli badacza/badaczki zachęcamy naszych studentów i studentki. Służą temu obozy badawcze - specjalne kursy praktyczne, w trakcie których studenci/tki realizują konkretne projekty i zadania badawcze lub zadania aplikacyjne (często we współpracy z firmami, instytucjami itp.)
 • W ramach obozów badawczych różnymi metodami badaliśmy m.in. funkcjonowanie sądów, relacje międzypokoleniowe, życie nastolatków, śląskość, marketing religijny czy problematykę trudnego dziedzictwa

Aktywnie i praktycznie

 • Większość naszych kursów prowadzona jest warsztatowo i projektowo - stawiamy na aktywne metody nauczania i uczenia się!
 • Podczas zajęć wykorzystujemy filmy, analizujemy wyniki badań, przyglądamy się socjologicznym okiem fotografii, dyskutujemy w grupach, projektujemy, wdrażamy nasze pomysływ życie i testujemy je w praktyce
 • Socjologicznych inspiracji poszukujemy również poza Instytutem, m.in. w muzeach czy w kinie (np. w ramach dyskusyjnego klubu filmowego), ale także spacerując i poznając przestrzeń, współpracując ze społecznością lokalną
 • Wdrażamy się także w pracę zawodową - od II semestru studiów nasi studenci i studentki realizują praktyki zawodowe w wybranych firmach, instytucjach i organizacjach pozarządowych, a na III roku mają możliwość nauki praktycznego zastosowania wiedzy socjologicznej i jej dyskusji z ekspertami z rynku pracy w ramach kursu Socjologia w działaniu
 • Absolwenci i absolwentki socjologii pierwszego stopnia są przygotowani/e do pełnienia szerokiego wachlarza ról zawodowych i społecznych o profilu socjologicznym, a także do kontynuacji nauki na drugim stopniu studiów - do czego zachęcamy!

Program studiów

Aby ukończyć studia socjologiczne z tytułem licencjata/tki należy w ciągu trzech lat uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Suma punktów ECTS uzyskanych w ciągu jednego roku powinna wynosić co najmniej 60 ECTS.
 

W trakcie trzech lat studiów studenci/tki zobowiązani/e są:

 • zrealizować wszystkie obowiązkowe kursy kierunkowe 
 • zrealizować 40 godzin tutorialu
 • zrealizować 120 godzin lektoratu języka obcego na poziomie minimum B2
 • odbyć szkolenie z BHK
 • zrealizować 60 godzin zajęć z wychowania fizycznego
 • zrealizować 120 godzin praktyk zawodowych
 • wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:
  - minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa
  - minimum jeden obóz naukowo-badawczy
  - minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych 
  - odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych 
  - blok tematyczny Socjologia w działaniu


ZOBACZ:


Ukończenie studiów:

 • Zaliczenie seminarium licencjackiego
 • Napisanie pracy dyplomowej
 • Zdanie egzaminu dyplomowego

 

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O STUDIACH I STOPNIA W IS UJ, ZOBACZ TUTAJ


Zobacz również informacje na temat kierunku socjologia w IS UJ na stronie studia.uj.edu.pl

Kierownik studiów na kierunku socjologia

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
e-mail: a.w.bukowski@uj.edu.pl