Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy stworzyliśmy specjalizację… Nie, stop! Wszystko zaczęło się nieco wcześniej – kilkadziesiąt lat temu, gdy w Instytucie Socjologii zaczęto badać komunikowanie... Niee, jeszcze wcześniej... Zaczęło się, gdy nasi przodkowie zaczęli do siebie mówić. A może jeszcze wcześniej? W każdym razie, stało się to bardzo dawno temu i trwa! Grupa pasjonatów bada, doskonali, rozwija i projektuje procesy komunikacyjne w Instytucie Socjologii. Co roku dołączają do nas ludzie, którzy chcą dzielić się z nami swoja pasją i wiedzą. W tym roku czekamy na Was!

dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
Koordynatorka specjalizacji Komunikowanie społeczne

 

Każdy chce być piarowcem, pracować w reklamie, występować w telewizji, mieć ładne zdjęcia w gazecie i dobrze zarabiać na pisaniu bloga. Tylko jak to zrobić? No i dlaczego jednym się udaje, a innym nie? Chyba wiemy dlaczego. A już na pewno staramy się dowiedzieć, badając procesy komunikacyjne dosłownie wszędzie. Dzięki temu, że mamy teoretyczną wiedzę, empiryczne dane, skuteczniej udaje nam się projektować procesy komunikacyjne w organizacjach, firmach, mediach, także mediach społecznościowych.

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
Koordynatorka specjalizacji Komunikowanie społeczne

 

Dlaczego warto wybrać tę specjalizację?

 • Pod okiem doświadczonych praktyków studenci i studentki rozwijają praktyczne umiejętności analizowania tekstu i obrazu, autoprezentacji i budowania tożsamości w nowych mediach, projektowania strategii, kreowania wizji i narracji, rozwijania umiejętności czytania sygnałów komunikacyjnych, diagnozowania grup i organizacji w obszarach związanych z komunikacją
 • Oferujemy możliwość pracy projektowej w dynamicznych zespołach - pracujemy nad konkretnymi problemami i podejmujemy współczesne wyzwania
 • Dzięki nowoczesnym laboratoriom i warsztatom studenci i studentki uczą się przekładać najnowszą wiedzę teoretyczną na wdrażanie innowacji w obszarze komunikowania
 • Budujemy solidny warsztat metodologiczny, rozwijamy kreatywność i doskonalimy umiejętności komunikacji w grupie
 • Stawiamy na interdyscyplinarność i nowe technologie


Polub stronę specjalizacji na Facebooku!
 

Co oferujemy?

Świat wciąż się zmienia. W ciągu ostatnich lat zmiany społeczno-kulturowe i technologiczne następują tak szybko, że rozumienie ich i adaptowanie się do nich wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności. W tym zakresie wiedza socjologiczna pozwala skutecznie planować i realizować różnorodne działania komunikacyjne oraz badać je, analizować, opisywać, interpretować i w efekcie zrozumieć.

Najważniejszym wyzwaniem jest nie tylko sprawne korzystanie z nowych technologii, bo te za chwilę ustąpią jeszcze nowszym, lecz rozumienie logiki owych przemian i umiejętność adaptacji do nich. Dlatego socjologia komunikacji to wiedza przyszłości!

Odpowiadając na te wyzwania oferujemy program, który z jednej strony skupia się na wielowymiarowej analizie zjawisk i procesów komunikowania się w różnych sferach życia codziennego, zaś z drugiej obejmuje szereg zajęć warsztatowych i laboratoryjnych, podczas których uczymy jak projektować i budować strategie komunikacyjne, określać warunki ich skuteczności, konstruować twórcze, nowatorskie przekazy za pomocą obrazu i słowa.


Zagadnienia naukowe i dydaktyczne podejmowane w ramach specjalizacji koncentrują się na trzech poziomach:

 • komunikacji interpersonalnej i grupowej
 • komunikacji w organizacjach i pomiędzy nimi
 • komunikacji masowej


Wszystkie one pozostają pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych, dlatego takie zjawiska jak społeczeństwo sieciowe, media cyfrowe i generowane przez nie procesy (Web 2.0, chmura informacyjna, media społecznościowe, big data, caqdas, text mining itp.) znajdują się w centrum naszej uwagi.

Jak pracujemy?

 • Istotnym wymiarem programu kształcenia na specjalności jest tworzenie warunków do rozwoju kreatywności, wzajemne inspirowanie się i towarzyszenie studentom i studentkom w ich własnych projektach i rozwoju
 • Program specjalizacji jest elastyczny i w znacznym stopniu umożliwia samodzielne kształtowanie edukacji. Studenci i studentki mają wpływ na to czego i w jakiej formie się uczą.
 • Jednocześnie wspieramy studentów i studentki oferując im przedmioty ułożone w spójne ścieżki edukacyjne. Mogą z nich skorzystać, jak i dowolnie je krzyżować konstruując własne programy kształcenia. W każdym przypadku służymy radą i opieką
 • Jeżeli interesujesz tym, co się dzieje wokół Ciebie i chciałbyś/chciałabyś to badać, analizować, ale też tworzyć to oferta jest dla Ciebie!
 • Zespół specjalizacji to interdyscyplinarny zespół badaczy i badaczek, czynnych zawodowo praktyków komunikowania, studentów i absolwentów. Wszystkich nas łączy pasja i entuzjazm wobec wielowymiarowych procesów komunikowania.
 • Razem budujemy wiedzę i razem znajdujemy optymalne rozwiązania.

Program specjalizacji

 • W programie specjalizacji są przede wszystkim konwersatoria, warsztaty i laboratoria
 • Stawiamy na nowoczesne metody dydaktyczne i innowacje
 • Budujemy warsztat metodologiczny, rozwijamy kreatywność i doskonalimy umiejętności komunikacji w grupie.
 • W efekcie, po 2 latach kursów, studenci i studentki potrafią korzystać z narzędzi pomiaru w obszarze rynku medialnego, diagnozować wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie komunikacyjne organizacji, projektować programy CSR, strategie reklamowe i PR, prowadzić komunikację w nowych mediach. Potrafią analizować zawartość przekazów medialnych zarówno w mediach tradycyjnych, jak i Internecie
 • Proponowany przez nas program kształcenia obejmuje kursy obowiązkowe (kanoniczne), kursy szczególnie rekomendowane (do wyboru) i fakultatywne (do wyboru).


Kursy do wyboru pogrupowane są w dwie ścieżki kształcenia:

 1. Analityk/Badacz mediów i komunikacji
 2. Architekt rynku mediów i komunikacji

Zachęcamy do wyboru tych ścieżek, ale rekomendujemy wybór przynajmniej jednego przedmiotu rocznie ze ścieżki drugiej. Pozwoli to na poszerzenie perspektywy i wzbogacenie warsztatu eksperckiego.


ZOBACZ: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU SOCJOLOGIA II STOPNIA - SPECJALIZACJA: ANALIZA DANYCH I BADANIA SPOŁECZNE


Zobacz także pełną ofertę kursów dla studentów i studentek socjologii II stopnia w IS UJ: Aplikacja Sylabus UJ

Analityk/Badacz mediów i komunikacji

Wybór tej ścieżki kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy i profesjonalnych umiejętności w zakresie analizy oraz badania mediów i procesów komunikowania społecznego.

 • Zajęcia w ramach ścieżki to laboratoria, warsztaty, projekty i praktyka terenowa (obóz naukowo-badawczy, praktyki analityczne)
 • Zajęcia prowadzone są przez dydaktyków, którzy wiedzę i profesjonalne doświadczenie zdobywali w projektach naukowych i biznesowych
 • Uczymy warsztatu metodologicznego, wrażliwości badawczej, myślenia analitycznego, umiejętności odkrywania wiedzy zawartej w danych oraz sztuki interpretacji
 • Uczymy wielowymiarowej analizy i prowadzenia badań jakościowych (IDI, FGI), analizy danych tekstowych i wizualnych, analizy danych z sieci i portali społecznościowych, analizy danych medialnych, badań internetowych czy metod wizualizacji itd.
 • Kształcimy analityków i badaczy mediów społecznościowych, e-commerce, czy mediów tradycyjnych oraz socjologów -  badaczy zjawisk i procesów komunikowania w obszarze społeczeństwa, kultury i biznesu.


Nasi absolwenci i absolwentki posiadają wiedzę teoretyczną z socjologii komunikowania społecznego i umiejętności praktycznej analizy komunikowania z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie informatyki społecznej, kognitywistyki i językoznawstwa. Dlatego z łatwością radzą sobie zarówno z analizą zawartości i treści mediów (wewnętrznych i zewnętrznych), analizą mediów społecznościowych, prowadzeniem audytu komunikacyjnego, a także badaniem Internetu, dyskursu politycznego, medialnego czy społeczno-kulturowego.


Stawiamy na interdyscyplinarność i nowe technologie. Najlepszym oferujemy udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych w naszej Labolatorium CAQDAS TM Lab.


Analityk/Badacz mediów i komunikacji w dobie rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, czy mediów społecznościowych jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy.

Architekt rynku mediów i komunikacji

Wybór tej ścieżki kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy i profesjonalnych umiejętności niezbędnych do pracy w zawodach związanych z mediami i komunikowaniem społecznym.

 • W ramach tej ścieżki proponujemy konwersatoria, warsztaty i laboratoria, pomagamy organizować praktyki studenckie w instytucjach medialnych, firmach i administracji publicznej
 • Zajęcia prowadzone są przez pracowników i współpracowników Pracowni Komunikowania Społecznego IS UJ oraz praktyków – profesjonalistów, którzy doświadczenie rynkowe zdobywali przy realizacji projektów biznesowych
 • Uczymy projektowania, organizowania i koordynowania kampanii komunikacyjnych (PR, CSR itp.), moderacji i ewaluacji spotkań grupowych, w tym zasad i metod deliberacji i prowadzenia dialogu, a także umiejętności tworzenia i zarządzania treścią mediów społecznościowych


Ukończenie tej ścieżki daje możliwość podjęcia pracy w obszarach związanych z Public Relations, czy na stanowiskach związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji tj., PR Manager, Employer Branding Specialist, czy Rzecznik Prasowy. 


Drugim obszarem rozwoju kompetencji w tej ścieżce kształcenia jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR Management). Ten intensywnie rozwijający się obszar działalności biznesowej wymaga specjalistów znających techniki projektowania i monitorowania działań przedsiębiorstw.


Zdobyte kompetencje umożliwiają również pracę w wielu nowych zawodach związanych z rozwojem nowych mediów. Należy tu wspomnieć o zawodowych blogerach, czy redaktorach mediów elektronicznych. Praca w obszarze starych i nowych mediów oraz działania nakierowane na współpracę z nimi wymaga od absolwentów i absolwentek umiejętności pracy z obrazem, filmem, tekstem i dźwiękiem.


Zajęcia oferowane w ramach ścieżki Architekt kształcą umiejętności tworzenia zawartości mediów, ale też jej interpretacji i krytycznego rozumienia.


Najlepszych zapraszamy do współpracy przy projektach naukowych i komercyjnych realizowanych w Pracowni Komunikowania Społecznego!

Co zyskujesz dzięki studiom na naszej specjalizacji?

Duzy nacisk położony jest na zastosowanie praktyczne wiedzy eksperckiej. Oferujemy studentom i studentkom możliwość pracy projektowej w dynamicznych zespołach. Pracujemy nad konkretnymi problemami i podejmujemy współczesne wyzwania. Oferujemy też pakiet specjalistycznych warsztatów w formie intensywnych szkoleń.


Pod okiem doświadczonych praktyków studenci i studentki rozwijają praktyczne umiejętności analizowania tekstu i obrazu, autoprezentacji i budowania tożsamości w nowych mediach, projektowania strategii, kreowania wizji i narracji, rozwijania umiejętności czytania sygnałów komunikacyjnych, diagnozowania grup i organizacji w obszarach związanych z komunikacja.

Nasi absolwenci i absolwentki posiadają wiedzę teoretyczną z socjologii komunikowania społecznego i umiejętności praktycznej analizy komunikowania z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie informatyki społecznej, kognitywistyki i językoznawstwa. Dlatego z łatwością radzą sobie zarówno z analizą zawartości i treści mediów (wewnętrznych i zewnętrznych), analizą mediów społecznościowych, prowadzeniem audytu komunikacyjnego, a także badaniem Internetu, dyskursu politycznego, medialnego czy społeczno-kulturowego. Stawiamy na interdyscyplinarność i nowe technologie.


Studiując u nas zyskujesz:

 • wiedzę akademicką dotyczącą socjologii komunikowania i mediów
 • narzędzia, które pozwolą realizować badania
 • kompetencje komunikacyjne

Koordynatorki specjalizacji Komunikowanie społeczne

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
e-mail: maria.swiatkiewicz-mosny@uj.edu.pl

dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
e-mail: aleksandra.wagner@uj.edu.pl