Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Specjalizacja Komunikowanie społeczne

dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ - koordynatorka specjalizacji:

Wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy stworzyliśmy specjalizację… Nie, stop! Wszystko zaczęło się nieco wcześniej – kilkadziesiąt lat temu, gdy w Instytucie Socjologii zaczęto badać komunikowanie... Niee, jeszcze wcześniej... Zaczęło się, gdy nasi przodkowie zaczęli do siebie mówić. A może jeszcze wcześniej? W każdym razie, stało się to bardzo dawno temu i trwa! Grupa pasjonatów bada, doskonali, rozwija i projektuje procesy komunikacyjne w Instytucie Socjologii. Co roku dołączają do nas ludzie, którzy chcą dzielić się z nami swoja pasją i wiedzą. W tym roku czekamy na Was!

 

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ - koordynatorka specjalizacji:

Każdy chce być piarowcem, pracować w reklamie, występować w telewizji, mieć ładne zdjęcia w gazecie i dobrze zarabiać na pisaniu bloga. Tylko jak to zrobić? No i dlaczego jednym się udaje, a innym nie? Chyba wiemy dlaczego. A już na pewno staramy się dowiedzieć, badając procesy komunikacyjne dosłownie wszędzie. Dzięki temu, że mamy teoretyczną wiedzę, empiryczne dane, skuteczniej udaje nam się projektować procesy komunikacyjne w organizacjach, firmach, mediach, także mediach społecznościowych.

Dlaczego warto wybrać tę specjalizację?

 • Pod okiem doświadczonych praktyków studenci i studentki rozwijają praktyczne umiejętności analizowania tekstu i obrazu, autoprezentacji i budowania tożsamości w nowych mediach, projektowania strategii, kreowania wizji i narracji, rozwijania umiejętności czytania sygnałów komunikacyjnych, diagnozowania grup i organizacji w obszarach związanych z komunikacją
 • Oferujemy możliwość pracy projektowej w dynamicznych zespołach - pracujemy nad konkretnymi problemami i podejmujemy współczesne wyzwania
 • Dzięki nowoczesnym laboratoriom i warsztatom studenci i studentki uczą się przekładać najnowszą wiedzę teoretyczną na wdrażanie innowacji w obszarze komunikowania
 • Budujemy solidny warsztat metodologiczny, rozwijamy kreatywność i doskonalimy umiejętności komunikacji w grupie
 • Stawiamy na interdyscyplinarność i nowe technologie

Polub stronę specjalizacji na Facebooku!

Co oferujemy?

Świat wciąż się zmienia. W ciągu ostatnich lat zmiany społeczno-kulturowe i technologiczne następują tak szybko, że rozumienie ich i adaptowanie się do nich wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności. W tym zakresie wiedza socjologiczna pozwala skutecznie planować i realizować różnorodne działania komunikacyjne oraz badać je, analizować, opisywać, interpretować i w efekcie zrozumieć. Najważniejszym wyzwaniem jest nie tylko sprawne korzystanie z nowych technologii, bo te za chwilę ustąpią jeszcze nowszym, lecz rozumienie logiki owych przemian i umiejętność adaptacji do nich. Dlatego socjologia komunikacji to wiedza przyszłości.

Odpowiadając na te wyzwania oferujemy program, który z jednej strony skupia się na wielowymiarowej analizie zjawisk i procesów komunikowania się w różnych sferach życia codziennego, zaś z drugiej obejmuje szereg zajęć warsztatowych i laboratoryjnych, podczas których uczymy jak projektować i budować strategie komunikacyjne, określać warunki ich skuteczności, konstruować twórcze, nowatorskie przekazy za pomocą obrazu i słowa.

Zagadnienia naukowe i dydaktyczne podejmowane w ramach specjalizacji koncentrują się na trzech poziomach:

 • komunikacji interpersonalnej i grupowej
 • komunikacji w organizacjach i pomiędzy nimi
 • komunikacji masowej.

Wszystkie one pozostają pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych, dlatego takie zjawiska jak społeczeństwo sieciowe, media cyfrowe i generowane przez nie procesy (Web 2.0, chmura informacyjna, media społecznościowe, big data, caqdas, text mining itp.) znajdują się w centrum naszej uwagi.

Jak pracujemy?

Istotnym wymiarem programu kształcenia na specjalności jest tworzenie warunków do rozwoju kreatywności, wzajemne inspirowanie się i towarzyszenie studentom i studentkom w ich własnych projektach i rozwoju. Program specjalizacji jest elastyczny i w znacznym stopniu umożliwia samodzielne kształtowanie edukacji. Studenci i studentki mają wpływ na to czego i w jakiej formie się uczą. Jednocześnie wspieramy studentów i studentki oferując im przedmioty ułożone w spójne ścieżki edukacyjne. Mogą z nich skorzystać, jak i dowolnie je krzyżować konstruując własne programy kształcenia. W każdym przypadku służymy radą i opieką.

Jeżeli interesujesz tym, co się dzieje wokół Ciebie i chciałbyś/chciałabyś to badać, analizować, ale też tworzyć to oferta jest dla Ciebie!

Zespół specjalizacji to interdyscyplinarna zespół badaczy i badaczek, czynnych zawodowo praktyków komunikowania, studentów i absolwentów. Wszystkich nas łączy pasja i entuzjazm wobec wielowymiarowych procesów komunikowania. Razem budujemy wiedzę i razem znajdujemy optymalne rozwiązania.

Program specjalizacji

W programie specjalizacji są przede wszystkim konwersatoria, warsztaty i laboratoria. Stawiamy na nowoczesne metody dydaktyczne i innowacje. Budujemy warsztat metodologiczny, rozwijamy kreatywność i doskonalimy umiejętności komunikacji w grupie. W efekcie, po 2 latach kursów, studenci potrafią korzystać z narzędzi pomiaru w obszarze rynku medialnego, diagnozować wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie komunikacyjne organizacji, projektować programy CSR, strategie reklamowe i PR, prowadzić komunikację w nowych mediach. Potrafią analizować zawartość przekazów medialnych zarówno w mediach tradycyjnych, jak i Internecie.

Proponowany przez nas program kształcenia obejmuje kursy obowiązkowe (kanoniczne), kursy szczególnie rekomendowane (do wyboru) i fakultatywne (do wyboru).


Kanon (6 kursów, 21 ECTS) jest podstawą teoretyczną programu kształcenia. Składa się z następujących kursów:

 • Wprowadzenie do komunikowania
 • Socjologia języka
 • Współczesne badania nad komunikacją
 • Kultura i media
 • Komunikowanie a rozwój społeczny
 • Prawo prasowe i autorskie (jednodniowe warsztaty)


Wśród kursów do wyboru znajdują się również kursy, które są szczególnie przez nas rekomendowane. Rekomendacja jest podpowiedzią i wskazówką, ale prezentowane w ich ramach treści są istotne dla realizacji kursów fakultatywnych. Są to:

 1. Krytyczna analiza dyskursu (KAD) - to kurs bardzo przydatny do badania wszelkich zjawisk i procesów komunikacyjnych związanych z relacjami władzy i dominacji, które tkwią w języku. Istotą KAD jest badanie i demaskowanie tego, co na pierwszy „rzut oka" jest niewidoczne i ukryte. Po odbyciu kursu student zyska swoiste „okulary analityczne", które pozwolą mu dostrzegać i badać przemoc w dyskursie medialnym.

 2. Socjologia wizualna - Umberto Eco, Susan Sontag, Piotr Sztompka, Roland Barthes, Jean Baudrillard, John Grady, Luc Pauwels, Sarah Pink i wielu innych. Co łączy tych znakomitych badaczy? To, że zdali sobie sprawę, że aby zrozumieć współczesny świat, badać życie społeczne, wnikać w tkankę społecznej rzeczywistości i odkrywać społeczne DNA trzeba uwzględnić perspektywę wizualną. Już w 1921 roku Georg Simmel zauważył, że oko ludzkie odgrywa wyjątkową rolę w socjologii. Dziś, prawie 100 lat później proponujemy teorię i metodologię wypracowaną na gruncie socjologii wizualnej, która pozwoli zrozumieć współczesne procesy społeczne i kulturowe.

 3. Deliberacja, partycypacja, dialog społeczny - ostatnie lata to dynamiczny, intensywny rozwój koncepcji i technik związanych z kolektywnym rozważaniem problemów istotnych dla ludzi i promowaniem ich udziału w procesach decyzyjnych. Dotyczy to zarówno wymiaru obywatelskiego, jak i biznesowego. Umiejętność planowania procesów dialogu i ich ewaluacji to wciąż unikatowe kompetencje, specjalistów w tym obszarze jest zbyt mało.  Z tego powodu szczególnie rekomendujemy Państwu kurs, który daje podstawy wiedzy eksperckiej w tym obszarze.

 4. Komunikowanie międzykulturowe - gdyby przyjąć metaforę "melting pot", która oznacza, że żyjemy w coraz bardziej zróżnicowanym świecie, komunikowanie międzykulturowe staje się najbardziej podstawową kompetencją. Umiejętność komunikowania z przedstawicielami różnych kultur przydaje się zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym. Kontakty z osobami, które mają inne korzenie kulturowe i językowe wymagają wiedzy i umiejętności, które pomogą uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

 5. Procesy grupowe. Laboratorium - w ramach kursu będziemy obserwować, eksperymentować, analizować, przyglądać się grupom z różnych perspektyw. Nie umknie naszej uwadze struktura komunikacyjna, ani socjometryczna. Będziemy śledzili cykl życia grupy oraz przyjrzymy się mechanizmom podejmowania wspólnych decyzji.  Wiedza i umiejętności, które będą rozwijane w ramach laboratorium będą podstawą dla zdobywania kolejnych kompetencji zarówno w obszarze związanym z realizowaniem badań, jak i innych procesów komunikacyjnych.

 6. Badania jakościowe w praktyce 1 - Od danych terenowych do eksploracyjnej analizy jakościowej] – nowoczesne badania jakościowe to odkrywanie wiedzy w danych i konstruowanie teorii przy użyciu wyobraźni socjologicznej i analitycznej, wrażliwości językowej, dostrzegania wielowymiarowości relacji między danymi. Istotą tych zajęć jest interdyscyplinarność oraz interakcja między nowymi technologiami a tradycyjną metodologią analizy i badań jakościowych w duchu teorii ugruntowanej, analizy tematycznej i metod mieszanych z wykorzystaniem programów do wspomaganej komputerowo analizy danych (CAQDAS), kogniwistyki, text mining i przetwarzania języka naturalnego. Na kursie zamieniamy teorię w praktykę, wiedzę w umiejętności.


Program specjalizacji tworzą również kursy do wyboru, które rozwijają określone umiejętności praktyczne, metodologiczne i analityczne. Kursy te pogrupowane są w dwie ścieżki kształcenia:

 1. Analityk/Badacz mediów i komunikacji
 2. Architekt rynku mediów i komunikacji

Zachęcamy do wyboru tych ścieżek, ale rekomendujemy wybór przynajmniej jednego przedmiotu rocznie ze ścieżki drugiej. Pozwoli to na poszerzenie perspektywy i wzbogacenie warsztatu eksperckiego.

Zobacz pełną ofertę kursów dla studentów i studentek socjologii II stopnia w IS UJ: Aplikacja Sylabus UJ

Analityk/Badacz mediów i komunikacji

Wybór tej ścieżki kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy i profesjonalnych umiejętności w zakresie analizy oraz badania mediów i procesów komunikowania społecznego.

Zajęcia w ramach ścieżki to laboratoria, warsztaty, projekty i praktyka terenowa (obóz naukowo-badawczy, praktyki analityczne). Zajęcia prowadzone są przez dydaktyków, którzy wiedzę i profesjonalne doświadczenie zdobywali w projektach naukowych i biznesowych. Uczymy warsztatu metodologicznego, wrażliwości badawczej, myślenia analitycznego, umiejętności odkrywania wiedzy zawartej w danych oraz sztuki interpretacji. Uczymy wielowymiarowej analizy i prowadzenia badań jakościowych (IDI, FGI), analizy danych tekstowych i wizualnych, analizy danych z sieci i portali społecznościowych, analizy danych medialnych, badań internetowych czy metod wizualizacji itd. Kształcimy analityków i badaczy mediów społecznościowych, e-commerce, czy mediów tradycyjnych oraz socjologów -  badaczy zjawisk i procesów komunikowania w obszarze społeczeństwa, kultury i biznesu.

Nasi absolwenci i absolwentki posiadają wiedzę teoretyczną z socjologii komunikowania społecznego i umiejętności praktycznej analizy komunikowania z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie informatyki społecznej, kognitywistyki i językoznawstwa. Dlatego z łatwością radzą sobie zarówno z analizą zawartości i treści mediów (wewnętrznych i zewnętrznych), analizą mediów społecznościowych, prowadzeniem audytu komunikacyjnego, a także badaniem Internetu, dyskursu politycznego, medialnego czy społeczno-kulturowego.

Stawiamy na interdyscyplinarność i nowe technologie. Najlepszym oferujemy udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych w naszej Pracowni CAQDAS TM Lab. Analityk/Badacz mediów i komunikacji w dobie rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, czy mediów społecznościowych jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy.

Architekt rynku mediów i komunikacji

Wybór tej ścieżki kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy i profesjonalnych umiejętności niezbędnych do pracy w zawodach związanych z mediami i komunikowaniem społecznym.

W ramach tej ścieżki proponujemy konwersatoria, warsztaty i laboratoria, pomagamy organizować praktyki studenckie w instytucjach medialnych, firmach i administracji publicznej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników i współpracowników Zakładu Socjologii Komunikacji Społecznej oraz praktyków – profesjonalistów, którzy doświadczenie rynkowe zdobywali przy realizacji projektów biznesowych.

Uczymy projektowania, organizowania i koordynowania kampanii komunikacyjnych (PR, CSR itp.), moderacji i ewaluacji spotkań grupowych, w tym zasad i metod deliberacji i prowadzenia dialogu, a także umiejętności tworzenia i zarządzania treścią mediów społecznościowych.

Ukończenie tej ścieżki daje możliwość podjęcia pracy w obszarach związanych z Public Relations, czy na stanowiskach związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji tj., PR Manager, Employer Branding Specialist, czy Rzecznik Prasowy. Drugim obszarem rozwoju kompetencji w tej ścieżce kształcenia jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR Management). Ten intensywnie rozwijający się obszar działalności biznesowej wymaga specjalistów znających techniki projektowania i monitorowania działań przedsiębiorstw.

Zdobyte kompetencje umożliwiają również prace w wielu nowych zawodach związanych z rozwojem nowych mediów. Należy tu wspomnieć o zawodowych blogerach, czy redaktorach mediów elektronicznych. Praca w obszarze starych i nowych mediów oraz działania nakierowane na współpracę z nimi wymaga od absolwentów i absolwentek umiejętności pracy z obrazem, filmem, tekstem i dźwiękiem. Zajęcia oferowane w ramach ścieżki architekt kształcą umiejętności tworzenia zawartości mediów, ale też jej interpretacji i krytycznego rozumienia. Najlepszych zapraszamy do współpracy przy projektach naukowych i komercyjnych realizowanych w Zakładzie Socjologii Komunikowania Społecznego.

Co zyskujesz dzięki studiom na naszej specjalizacji?

Duzy nacisk położony jest na zastosowanie praktyczne wiedzy eksperckiej. Oferujemy studentom i studentkom możliwość pracy projektowej w dynamicznych zespołach. Pracujemy nad konkretnymi problemami i podejmujemy współczesne wyzwania. Oferujemy też pakiet specjalistycznych warsztatów w formie intensywnych szkoleń.

Pod okiem doświadczonych praktyków studenci i studentki rozwijają praktyczne umiejętności analizowania tekstu i obrazu, autoprezentacji i budowania tożsamości w nowych mediach, projektowania strategii, kreowania wizji i narracji, rozwijania umiejętności czytania sygnałów komunikacyjnych, diagnozowania grup i organizacji w obszarach związanych z komunikacja. Nasi absolwenci i absolwentki posiadają wiedzę teoretyczną z socjologii komunikowania społecznego i umiejętności praktycznej analizy komunikowania z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie informatyki społecznej, kognitywistyki i językoznawstwa. Dlatego z łatwością radzą sobie zarówno z analizą zawartości i treści mediów (wewnętrznych i zewnętrznych), analizą mediów społecznościowych, prowadzeniem audytu komunikacyjnego, a także badaniem Internetu, dyskursu politycznego, medialnego czy społeczno-kulturowego. Stawiamy na interdyscyplinarność i nowe technologie.

Najlepszym oferujemy udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych w naszej Pracowni CAQDAS TM Lab. Analityk/Badacz mediów i komunikacji w dobie rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, czy mediów społecznościowych jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy.

Studiując u nas zyskujesz:

 • wiedzę akademicką dotyczącą socjologii komunikowania i mediów
 • narzędzia, które pozwolą realizować badania
 • kompetencje komunikacyjne