Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: a.w.bukowski@uj.edu.pl


Andrzej Bukowski - profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego główne zainteresowania obejmują problematykę regionalizmu, rozwoju lokalnego i regionalnego, demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, studiów miejskich oraz teorii socjologicznej ze szczególnym uwzględnieniem podejść neoinstytucjonalnych i teorii zorientowanych ku praktykom. Był uczestnikiem i koordynatorem wielu projektów naukowych finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych, Unii Europejskiej, Banku Światowego i innych instytucji. Jego obecne zainteresowania koncentrują się wokół przykładów i możliwości empirycznego zastosowania teorii praktyk społecznych w różnych obszarach badawczych (zob. Laboratorium Praktyk Społecznych).

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • regionalizm
 • rozwój lokalny i regionalny
 • demokracja lokalna i społeczeństwo obywatelskie
 • miasto i jego instytucje
 • teoria socjologiczna (neoinstytucjonalizm, TPS)

Publikacje (wybrane)

2022

 • A. Bukowski, M. Smagacz-Poziemska, Redoing Caring Practices through Neighborhood Materiality, Polish Sociological Review, Vol 219(3)/2022: 331-350. DOI: 10.26412/psr219.03

2021

 • M. Smagacz-Poziemska, A. Bukowski, N. Martini, Social practice research in practice. Some methodological challenges in applying practice-based approach to the urban research, International Journal of Social Research Methodology, Vol. 24(1)/ 2021: 65-78. DOI: 10.1080/13645579.2020.1760577

2019

 • A. Bukowski, S. Rudnicki, Not Only Individualism: The Effects of Long-Term Orientation and Other Cultural Variables on National Innovation Success, Cross-Cultural Research, Vol. 53(2) / 2019: 119-162. https://doi.org/10.1177/1069397118785546

Zrealizowane projekty (wybrane z ostatnich lat)

 • Grant badawczy Nowe technologie w praktykach komunikacyjnych seniorów. Podejście praksjologiczne, realizowany w ramach ID UJ Minigranty pracownicze – Social (r)Evolutions Lab: Społeczne (r)Ewolucje – poza horyzont teraźniejszości, FS.4.12.2020 (01.03.2021-31.05.2021) – kierownik grantu
 • Program badawczy Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne, Grant Narodowego Centrum Nauki, 2014/15/B/HS6/01949 (2015-2018) – współwykonawca
 • Projekt badawczy Unii Europejskiej CASE Cities Against Social Exclusion, Interreg III C East Zone. Index Number: 4E0012N Koordynator międzynarodowy komponentu naukowego projektu. 2005 - 2007.
 • Projekt badawczy Demos w ramach linii projektowej City of Tommorow, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej (Usprawnienia mechanizmów demokratycznego współzarządzania gminą), koordynator naukowy projektu. 2002 - 2004.

Inne aktywności

Kierownik studiów I i II stopnia dla kierunku socjologia w Instytucie Socjologii UJ