Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium Praktyk Społecznych

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą socjolożek i socjologów przekonanych o potrzebie rozwijania teorii praktyk społecznych [TPS] oraz doskonalenia metodologii tego nurtu w badaniach nad złożonymi zjawiskami i procesami. Praktyki społeczne są dla nas kategorią, poprzez którą analizujemy dynamikę grup, społeczności i organizacji, mechanizmy wytwarzania się napięć, różnic, problemów i ich rozwiązań.

Czym się zajmujemy?

Podczas spotkań dyskutujemy teksty i przypadki z badań prowadzonych z perspektywy TPS. Na bieżąco śledzimy rozwój dorobku teoretycznego i metodologicznego w obrębie tego podejścia. Dzielimy się doświadczeniami z własnych badań empirycznych, planujemy nowe badania dotyczące innowacji społecznych, energetyki, jedzenia, sąsiedztw miejskich, zrównoważonego rozwoju. Eksperymentujemy, modyfikując narzędzia, szukając nieoczywistych aplikacji i rozszerzając perspektywy teoretyczne.

W Instytucie Socjologii UJ TPS stosujemy w następujących obszarach:

 • miasto, zamieszkiwanie, bezdomność, sąsiedztwo, osiedle mieszkaniowe, praktyki wspólnotowe, sceny miejskie
 • kampus, uniwersytet, przestrzeń miejska, projektowanie przestrzeni
 • codzienność, codzienna partycypacja, praktyki sensoryczne, wykluczenie i inkluzja, czas wolny
 • praktyki religijne; płeć i religia, religia publiczna, lived religion, kobiety w Kościele rzymskokatolickim
 • komunikowanie, zdrowie, medycyna, energia
 • praktyki jedzeniowe, żywność, konsumpcja
 • praktyki samorozwoju/poznawcze (body & mind, mindfulness, joga, medytacja, multisensoryczność doświadczenia/praktyki)

Kto tworzy LPS?

W LPS regularnie biorą udział: A także:

Realizowane w IS UJ projekty badawcze, stosujące narzędzia TPS

 • Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne - projekt NCN UMO-2014/15/B/HS6/01949.
 • Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i kierowany przez dr Katarzynę Leszczyńską z Wydziału Humanistycznego AGH (od 2015 do 2020)
 • Kulturowe mechanizmy strukturacji miejskich wspólnot lokalnych - projekt NCN OPUS12, grant nr 2016/23/B/HS6/03891
 • Znaczenie obaw żywieniowych w alternatywnych strategiach zaopatrzenia w żywność gospodarstw domowych - projekt NCN, nr projektu: 2017/25/B/HS6/00617, dr Ewa Kopczyńska, 2018-2021
 • Miasto doświadczane w sytuacji bezdomności. Studium społeczno-przestrzenne - projekt finansowany ze środków NCN (2016/23/N/HS6/00810), mgr Natalia Martini, realizowany w latach 2017-2020.

Realizowane w IS kursy wykorzystujące narzędzia TPS

 • Społeczności miejskie – konwersatorium
 • Obóz badawczy "Życie codzienne Kampusu – eksploracja. Międzywydziałowe badania praktyk społecznych" - realizowany przez studentów i studentki Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Socjologii UJ, sem II r.a. 2018/2019
 • Kurs i obóz naukowy "Badania jakościowe w praktyce (badanie praktyk jogicznych/body & mind/mindfulness)"

Publikacje

 • A. Bukowski, M. Smagacz-Poziemska, Redoing Caring Practices through Neighborhood Materiality, Polish Sociological Review, Vol 219(3)/2022: 331-350. DOI: 10.26412/psr219.03
 • M. Smagacz-Poziemska, A. Bukowski, N. Martini, Social practice research in practice. Some methodological challenges in applying practice-based approach to the urban research, International Journal of Social Research Methodology, Vol. 24(1)/ 2021: 65-78. DOI: 10.1080/13645579.2020.1760577
 • Bierwiaczonek Krzysztof (2018), Mikropolis w perspektywie badań nad tożsamością przestrzenną i sąsiedztwem, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 19, no. 1, ss. 269-286 (PUBLIKACJA)
 • Bukowski Andrzej, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska (2018), How Do Parking Practices Structure Urban Territorial Communities?, Urban Development, Issues 59, pp. 5-16 (doi:10.2478/udi-2018-0024)
 • Bukowski Andrzej, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska, Karol Kurnicki (2018), Parkowanie i troska: teoria praktyki w badaniach nad osiedlami wielkomiejskimi, Przegląd Socjologiczny 67, no. 1, ss. 139-164 (doi:10.26485/PS/2018/67.1/7.)
 • Klekotko Marta (2018), Między lokalnością a wspólnotowością, czyli o wspólnototwórczych właściwościach scen miejskich, Folia Sociologica, Vol. 64, pp. 5-19.
 • Klekotko Marta (2018), Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście: w poszukiwaniu nowej perspektywy, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2018, 19(1), ss. 209-229.
 • Klekotko Marta (2020), Urban Inequalities and Egalitarian Scenes: Relationality in Urban Place-Making and Community-Building and Paradox of Egalitarianism [in:] M.Smagacz-Poziemska et al (eds) Inequality and Uncertainty. Current Challenges for Cities. Singapore: Palgrave Macmillan.
 • Martini Natalia (2017), Praktykowanie czasu wolnego w sytuacji niedoboru i nadmiaru, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 13, nr 4, ss. 94-112 (DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.13.4.06.)
 • Nóżka Marcjanna (2017), Wyzwania dla srebrnej pracy socjalnej w społeczności lokalnej, Zeszyty Pracy Socjalnej, 4/2017.
 • Nóżka Marcjanna, Marta Smagacz-Poziemska (2018), Różnice i granice z perspektywy relacyjnej koncepcji kultury i teorii praktyk społecznych: przypadek wielkomiejskiego osiedla, Kultura i Społeczeństwo no. 3, ss. 147-166.
 • Nóżka Marcjanna (2019), Codzienna partycypacja na przykładzie gospodarowania przestrzenią osiedlową, Trzeci Sektor, nr 46 (2), ss. 16-36.
 • Nóżka Marcjanna (2020), Praktykowanie wspólnoty zamieszkania. Wytwarzanie przynależności do miejsca i ludzi w praktykach gospodarowania przestrzenią osiedlową [rozdział do monografii przyjęty do druku]
 • Smagacz-Poziemska Marta, Andrzej Bukowski, Karol Kurnicki (2018), 'Wspólnota Parkingowania': praktyki parkowania na osiedlach wielkomiejskich i ich strukturalne konsekwencje, Studia Socjologiczne no. 1 (228), ss. 117–142 (doi:10.24425/119089._
 • Smagacz-Poziemska Marta, Marcjanna Nóżka (2018), Architects and Designers Meet Sociologists to Design Urban Space: Reflection on the (im)possible Crossing of Disciplinary Borders, Societas / Communitas no. 1–1 (25–1), pp. 135–149.
 • Smagacz-Poziemska Marta, Praktyki życia codziennego w wielkomiejskim osiedlu: ku nowym formom życia wspólnotowego?, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 19, no. 1 (2018): 230–251 (PUBLIKACJA)
 • Smagacz-Poziemska Marta (2017), Badania nad społecznościami lokalnymi i sąsiedztwami w mieście: perspektywa socjologiczna [w:] Miejskie Środowisko Mieszkaniowe, red. Grażyna Schneider-Skalska i Elżbieta Kusińska, 139–155. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

O naszych badaniach jest również w:

 • książce Beaty Chomątowskiej "Betonia", Wyd. Czarne, Wołowiec 2018. (rozdział "Oddzieleni", s. 483-504)
 • wywiadzie z M. Smagacz-Poziemską i K. Kurnickim (artykuł "Agent troski pośród bloków" w Magazynie Świątecznym "Gazety Wyborczej", 31.03.2018)