Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Prokopowicz

dr Piotr Prokopowicz

stanowisko: adiunkt

e-mail: piotr.prokopowicz@uj.edu.pl


Piotr Prokopowicz - psycholog i socjolog organizacji, adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych IS UJ. Współpracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oraz Post Doctoral Fellow w Culture Lab na Wydziale Psychologii University of Maryland. Współzałożyciel i partner we Freenovation, firmie doradczo-szkoleniowej zajmującej się diagnozą i wdrażaniem kultur innowacji. Specjalista w zakresie badań i rozwoju organizacji, rekrutacji i selekcji oraz analizy danych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, współpracownik i wykładowca Cologne Business School i Saint Mary's University w Halifax.

Autor i redaktor wielu opracowań, książek i artykułów na temat socjologii i psychologii zarządzania. Członek European Association of Work and Organizational Psychology oraz Society for Industrial and Organizational Psychology. Jako doradca i szkoleniowiec Piotr pracował dla ponad setki organizacji, m.in Great Place to Work Europe, ING Bank Śląski, Orlen Oil, Aviva, Bahlsen czy Greenpeace Polska.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • kultury narodowe i organizacyjne sprzyjające innowacji
 • zachowania ludzi w organizacji
 • psychologia rekrutacji i selekcji
 • determinanty sukcesu menedżerskiego
 • rozwój organizacji
 • planowanie strategiczne
 • socjologia i antropologia organizacji
 • metodologia badań społecznych

Publikacje (wybrane)

 • Prokopowicz, P. (2019). Iloraz HR. Co Ty wiesz o zarządzaniu? Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Prokopowicz, P., Pawlak-Mihułka, J., & Rudnicki, S. (2018). Siła kultury innowacji : raport z ogólnopolskich badań Freenovation 2018. Freenovation. [PUBLIKACJA]
 • Gelfand, M., Choi, V., & Prokopowicz, P. (2019). This is how Tesla can improve its company culture. Fast Company. [PUBLIKACJA]
 • Gelfand, M., Gordon, S., Li, C., Choi, V., & Prokopowicz, P. (2018). One reason mergers fail : the two cultures aren’t compatible. Harvard Business Review. [PUBLIKACJA]
 • Prokopowicz, P. (2016). Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego nabory pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Prokopowicz, P. (2014). Kultura organizacji a znaczenie pracy. Władza, działanie i partycypacja w amerykańskiej kooperatywie pracowniczej. Kraków: WUJ.
 • Prokopowicz, P. i Żmuda, G. (2014). Branżowy bilans kompetencji - oczekiwania pracodawców i efekty kształcenia szkół wyższych na przykładzie Krakowa. W: J. Górniak (red.) Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Warszawa: PARP.
 • Prokopowicz, P., Żmuda, G., Król, M. (2014). Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników – teoria i zastosowanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Żmuda, G., Prokopowicz, P. i Król, M. (2014). The Sustainable Gamer: Developing Corporate Social Responsibility Through Games. W: O'Riordan, L., Heinemann, S., and Zmuda, P. (red.) Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link - New Perspectives on Sustainable Management Solutions. Heidelberg/New York: Springer.
 • Prokopowicz, P., Żmuda, G. (2014). Corporate Social Policy, the Meaning of Work and Applicant Attraction: A Cognitive Perspective, W: O'Riordan, L., Heinemann, S., and Zmuda, P. (eds.) Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link - New Perspectives on Sustainable Management Solutions. Heidelberg/New York: Springer.
 • Novkovic, S., Prokopowicz, P., Stocki, R. (2012). Staying true to co-operative identity: Diagnosing worker co-operatives for adherence to their values. Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-Managed Firms, Volume 13, Eds.: Alex Bryson and Takao Kato.

Obecnie realizowane projekty

 • Tight-Loose Ambidexterity: Exploring How Leaders Can Effectively Balance Order and Constraint
 • Bilans Kapitału Ludzkiego, edycja II

Zrealizowane projekty

 • MORE - Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji
 • Przywództwo a organizacyjne kultury konfliktu: eksploracja relacji przyczynowych między jednostkowymi normami zarządzania konfliktem a zachowaniami przywódczymi
 • Bilans kompetencji krakowskiego ośrodka akademickiego, edycja III
 • Bilans kompetencji krakowskiego ośrodka akademickiego, edycja II
 • Bilans kompetencji krakowskiego ośrodka akademickiego, edycja I
 • Bon na innowacje (kompetencyjne testy sytuacyjne, gry symulacyjne)