Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: beata.1.kowalska@uj.edu.pl


Beata Kowalska - jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół genderowego wymiaru obywatelstwa, aktywizmu i oddolnych mobilizacji społecznych. Temat ten pozwala łączyć fascynacje naukowe z doświadczeniem pracy w programach na rzecz równości płci. Została wyróżniona najważniejszą nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za dydaktykę – Pro Arte Docendi. Najważniejsze stypendia i wykłady zagraniczne: Cambridge University, Institute for Human Sciences w Wiedniu, American Centre for Oriental Research w Ammanie, New School for Social Research w Nowym Jorku oraz Rutgers University i Bufflo University.

Pełni funkcję Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich UJ na kadencję 2020-2025; jest przedstawicielką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sieci Scholars at Risk, której misją jest zarówno działanie na rzecz wolności akademickiej, jak i ochrona prześladowanych członków i członkiń społeczności uniwersyteckiej.

Zainteresowania naukowe i badawcze

  • socjologia feministyczna
  • development studies
  • studia postkolonialne

Publikacje (wybrane)

Informacje o publikacjach dostępne są na stronach:

Obecnie realizowane projekty

Projekty w ramach działalności Zakładu Intersekcjonalnych Badań Społecznych

Zrealizowane projekty

  • Płeć i obywatelstwo, badania terenowe, Amerykańskie Centrum Badań Orientalnych w Ammanie (2008-2011)
  • Przeskoczyć mur: kobiety w czasie transformacji, projekt w ramach Grundvig Workshop Programme (2010)
  • European Biographies: Biographical Approaches in Adult Education –Grundtvig Learning Partnerships Projects (2009-2011)
  • Women in the Transition Period: Comparative Perspectives, British Foreign and Commonwealth Office under the Global Opportunities Fund, Re-Uniting Europe Programme, Armenia.