Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Konrad Stępnik

dr Konrad Stępnik

stanowisko: adiunkt

e-mail: k.stepnik@uj.edu.pl


Konrad Stępnik – zatrudniony w Instytucie Socjologii UJ w koordynowanym przez dr hab. Ewę Kopczyńską, prof. UJ międzynarodowym projekcie FOOdIVERSE, w ramach którego bada systemy żywnościowe i poszukuje nowych sposobów zwiększania ich zróżnicowania. W 2019 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Decyzje prokreacyjne młodych Polaków w zmieniającym się kontekście kulturowym.

Doświadczenie badawcze zdobywał w projektach z zakresu badań stosowanych, które pozwoliły mu przejść przez wszystkie stopnie wtajemniczenia: od kodera, ankietera i wykonawcy wywiadów, po autora i kierownika projektów badawczych. Oprócz kulturowych uwarunkowań ludzkiej prokreacji, ważnym obszarem jego zainteresowań jest socjologia obszarów wiejskich. W latach 2016 - 2021 był pracownikiem Centrum Doradztwa Rolniczego, w którym zajmował się między innymi rozwojem w Polsce idei rolnictwa społecznego oraz gospodarstw opiekuńczych. W czasie pracy w Centrum w latach 2018 - 2020 pełnił również funkcję kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podejmowanie działań na rzecz rolnictwa społecznego ułatwia mu doświadczenie zdobyte w czasie pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (rok 2014) oraz w organizacjach pozarządowych. Współpracuje z licznymi Lokalnymi Grupami Działania z całej Polski.

Jest Fundatorem i od 2013 roku członkiem zarządu Fundacji Socjometr.
 

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia obszarów wiejskich
 • rolnictwo społeczne i gospodarstwa opiekuńcze
 • badania jakościowe i badania biograficzne
 • decyzje prokreacyjne i prokreacja wspomagana

Publikacje

 • Komponenty postaw Polaków wobec dziedzictwa kulturowego (co-author: A. Fortuna-Marek), (2017). In: P. Nowak (Ed.), Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych (pp. 22-44). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Wchodzenie w rolę organizatora społeczności lokalnej. Analiza projektów z pierwszej fazy badania (co-author: K. Wojtasik), (2013). In: M. Dutkiewicz (Ed.), Oblicza zmiany. Doświadczenia projektów Organizowania Społeczności Lokalnej – studia przypadków (pp. 121-140). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • O godzeniu wody z ogniem (co-author: M. Nóżka), (2013). In: M. Dutkiewicz (Ed.), Oblicza zmiany. Doświadczenia projektów Organizowania Społeczności Lokalnej – studia przypadków (pp. 83-100). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Konsultacje społeczne, jako instrument walki o władzę w gminie (2013). In: A. Olech (Ed.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom II (pp. 66-78). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Samorządność i komunikacja z mieszkańcami zakorzenione w tradycji (2013). In A. Olech (Ed.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom II (pp. 139-154). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Bezpłodność/niepłodność w kontekście przemian życia rodzinnego (2012). In: H. Liberska, A. Malina & D. Suwalska-Barancewicz (Eds.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie (pp. 349-361). Bydgoszcz: Difin.
 • Kultura w obliczu postępu biotechnologii (2012). In: E. Widawska & K. Kowal (Eds.), Wielowymiarowość i perspektywy nauki za progiem XXI wieku (pp. 302-309). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ss. 302-309.
 • O powstawaniu humoru – perspektywa socjobiologiczna (2012). In: W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny & W. Ślęzak-Tazbir (Eds.), Oblicza humoru. Tom VI (pp. 95-109). Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Strategie trwania w zawodzie nauczyciela w kontekście zróżnicowania płciowego (2011). In: S. Lenik & A. Rosół (Eds.), Nauczyciele. Strategie trwania w zawodzie (pp. 157-182). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Zastosowanie pojęcia marginalizacji/wykluczenia społecznego do analizy sytuacji osób bezpłodnych (2010). In A. Rosół & M. S. Szczepański (Eds.), Tolerancja. Studia i szkice. Tom XV (pp. 151-162). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Projekty

 • FOOdIVERSE: Diversifying sustainable and organic food systems (badacz) Program: ERA-NET SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds Joint Call 2019: Towards sustainable and organic food systems; 2021 - 2023.
 • GROWID – Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (koordynator zadań realizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego), 2019 - 2021.
 • Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich (kierownik, badacz), 2017.
 • Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy (kierownik, badacz), 2017.
 • Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju wdrażanych przez Lokalne Grupy Działania w Polsce. Fundacja Socjometr (badacz), od 2014 roku.
 • Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrzeni fizycznej oraz zachowania terytorialne osób wykluczonych. Projekt NCN OPUS nr 2012/05/B/HS6/03876 (badacz, kierowniczka projektu: dr hab. Marcjanna Nóżka), 2014 - 2015.
 • Gościnność krakowskich gospodarstw domowych w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016. Fundacja Socjometr (badacz), 2014.
 • Analiza danych zastanych dotyczących przypadków zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Polsce. Fundacja Socjometr (badacz), 2013.
 • Diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce. Instytut Spraw Publicznych (badacz), 2012 - 2013 Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Instytut Spraw Publicznych (badacz), 2012.
 • Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy - kultura i przemysły kreatywne. Instytut Badań Strukturalnych (badacz), 2012.
 • Ewaluacja projektów organizowania społeczności lokalnej jako metody pracy socjalnej w Polsce. Instytut Spraw Publicznych (badacz), 2012.
 • Aktywność zawodowa byłych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (badacz), 2011 - 2012.
 • Używanie alkoholu i środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną na terenie miasta Częstochowy (badacz), 2011.
 • Nauczyciele – strategie trwania w zawodzie. Zakład Socjologii, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, (badacz), 2009 - 2010.