Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium analizy danych i metod badań jakościowych (CAQDAS TM Lab)

Laboratorium analizy danych i metod badań jakościowych (CAQDAS TM Lab) to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza i dydaktyczna w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem jest prowadzenie badań podstawowych w zakresie metodologii, rozwijanie technik i algorytmów wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (tekstowych i wizualnych), adaptacji nowych rozwiązań metodologicznych w naukach społecznych (teoria ugruntowana, analiza treści, metody mieszane, Text Mining, Web Mining, Visual Mining itp.) oraz realizacji projektów wdrożeniowych w nauce i w biznesie, wykorzystujących efekty realizowanych prac naukowo-badawczych.

Pomysłodawcą i inicjatorem CAQDAS TM LAB jest dr Grzegorz Bryda, współtwórcą dr Krzysztof Tomanek. Działalność Laboratorium odzwierciedla doświadczenia oraz zainteresowania naukowo-badawcze i biznesowe jej założycieli. Najważniejsze kierunki działalności Laboratorium oscylują wokół obszarów:

I Badania i rozwój naukowy

Metodologia: skupiamy się zarówno na tworzeniu nowych metod analiz danych jakościowych (tekstowych i wizualnych), jak i testowaniu istniejących metod pod kątem ich zastosowań w obszarach, w których nie były one jeszcze stosowane. Budujemy testy trafności i rzetelności metod, prowadzimy ewaluację projektów analitycznych w obszarze CAQDAS.

Analiza danych: realizujemy projekty badawcze, poświęcone opracowaniu i analizie dużych zbiorów danych tekstowych. Zajmujemy się analizą danych tekstowych publikowanych na blogach, forach dyskusyjnych, fanpage'ach. Opracowujemy analitycznie dane z wywiadów grupowych i indywidualnych.

II Edukacja i dydaktyka

Seminaria: organizujemy cykliczne spotkania poświęcone zagadnieniom metodologii i analizy danych jakościowych. Zapraszamy ekspertów i naukowców zajmujących się problematyką teorią ugruntowaną, analizą treści, text mining, analizą dyskursu, analizą danych wizualnych. Spotkania finalizujemy publikacją, w której dzielimy się nowymi odkryciami w ramach wskazanych obszarów.

Szkolenia: posiadamy laboratorium komputerowe, w którym realizujemy uczymy metodologii wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (tekstowych i wizualnych), korzystania z programów CAQDAS (QDAMiner, Atlas TI, Maxqda, NVivo itd.) oraz umiejętności wykorzystania różnych narzędzi do analizy danych tekstowych. Szkolenia realizowane są w małych, najczęściej, 10 osobowych grupach w Krakowie. W szczególnych przypadkach realizujemy szkolenia na zlecenie.

Warsztaty analityczne: w ramach warsztatów zapraszamy do współpracy w projektach analitycznych poświęconych zagadnieniom analizom danych jakościowych (tekstowych i wizualnych). Występujemy w roli ekspertów, autorów jak i partnerów w projektach i grantach krajowych oraz międzynarodowych.

III Potencjał

Metody, techniki, narzędzia: rozwijamy autorską metodę analizy danych tekstowych opartą na stosowaniu słowników klasyfikacyjnych. Współpracujemy z twórcami narzędzi CAQDAS. Eksplorujemy istniejące narzędzia analityczne w ramach CAQDAS i poprzez działalność konsultingową wspieramy ich rozwój. Zajmujemy się adaptacją narzędzi analitycznych na język polski rozwijając jednocześnie ich funkcjonalności i zakres zastosowania.

Badania jakościowe: dysponujemy Pracownią Fokusową, w której realizujemy projekty jakościowe: dyskusje grupowe i wywiady indywidualne. Realizujemy testy skuteczności przekazów wizualnych, budujemy plany eksperymentalne dla badan jakościowych.

Analizy danych jakościowych: realizujemy projekty analityczne w obszarze danych jakościowych zarówno na podstawowym jak i zaawanasowanym poziomie. W ramach stosowanych podejść oferujemy opracowania danych z: wywiadów grupowych i indywidualnych, prasy, blogów, forów dyskusyjnych, sprawozdań, innych dokumentów tekstowych.

Realizowane projekty

KONTAKT

CAQDAS TM LAB:
https://caqdas-tm.uj.edu.pl
e-mail: caqdas.tm@gmail.com

Pracownia fokusowa: pracownia.fgi@gmail.com

Kontakt telefoniczny: 519 329 149

Zapraszają do współpracy:
dr Grzegorz Bryda
dr Krzysztof Tomanek