Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

 • socjologia stosowana
 • studia miejskie
 • teoria i historia problemów społecznych
 • problematyka marginalizacji i wykluczenia społecznego
 • kliniczna praca socjalna
 • praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach

 • dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ  - Kierownik Zakładu
 • dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
 • dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
 • dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
 • prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki - profesor emerytowany

 • mgr Marta Kamińska
 • mgr Olga Maciejewska

 • Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrzeni fizycznej oraz zachowania terytorialne osób wykluczonych. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik: Marcjanna Nóżka (2013 - 2016)
 • Czy Miasto jest niepotrzebne? Nowe przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik: Marta Smagacz-Poziemska (2011 - 2014)
 • Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Program współfinansowany przez Unię Europejska ze środków EFS (nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09). Koordynator/opiekun naukowy: Lucjan Miś (2011 - 2012)
 • „Dzieci ulicy": procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego społeczno-kulturowej manifestacji. Projekt badawczy własny nr N N116 088434, finansowany przez MNiSW. Kierownik projektu: Krzysztof Frysztacki. Główni wykonawcy: Marta Smagacz-Poziemska, Marcjanna Nóżka (2008 - 2011)
 • Solution Focused Approach as a new method in social welfare and education in Poland. Kierownik części polskiej: Lucjan Miś (2004 - 2007)
 • Projekt CASE: Cities Against Social Exclusion [Interreg IIIC]. Kierownik: Andrzej Bukowski. Główni wykonawcy: Marta Smagacz-Poziemska, Barbara Jabłońska (2005 - 2007)

 • Urząd Miasta Krakowa
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej
 • Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Architektury Wnętrz
 • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Stowarzyszenie MONAR (Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie)
 • Stowarzyszenie SIEMACHA
 • Ohio State University College of Social Work
 • Evangelische Hochschule Berlin
 • XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie
 • Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie
 • Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej