Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Maciej Koniewski

dr Maciej Koniewski

stanowisko: adiunkt

e-mail: maciej.koniewski@uj.edu.pl


Maciej Koniewski - absolwent socjologii (mgr - 2010 r., dr - 2018 r.) oraz filozofii (mgr - 2009 r.) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył także dwuletni komponent studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na tej uczelni. Specjalista w zakresie metodologii badań oraz ilościowych metod analizy danych. Autor i współautor artykułów i rozdziałów w książkach z zakresu badań edukacyjnych, pomiaru edukacyjnego i ewaluacji.

Realizował projekty badawcze dla organizacji pozarządowych, międzynarodowych, administracji publicznej i sektora prywatnego. Pracował m.in. dla Banku Światowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, centrali John Deere i Deutsche Telekom. Kierował grantem NCN PRELUDIUM (nr 2014/13/N/HS6/02974). Współpracował przy realizacji grantów: PACE – Palliative Care for Older People (FP7/2007-2013 nr grantu 603111), NCN OPUS "Auschwitz w pamięci społecznej Polaków…" (nr 2018/29/B/HS6/02133).

W latach 2011-2019, z ramienia Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP), realizował m.in. projekty ewaluacji polskiego Systemu Ewaluacji Oświaty, wsparcia budowy systemu ewaluacji szkolnictwa w Arabii Saudyjskiej, kontrfaktycznej ewaluacji wpływu działań europejskich programów operacyjnych (we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym).

W latach 2013-2015 pracował w zespole Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w Instytucje Badań Edukacyjnych (IBE), gdzie zajmował się m.in. analizą i raportowaniem wyników bieżących badań nad trafnością wskaźników EWD, szkoleniami oraz popularyzowaniem metody.

Był członkiem wąskiego zespołu, który zdobył i nadzorował realizację grantu edukacyjnego o wartości 1,6 mln zł na przeprowadzenie 4-semestralnego programu studiów doktoranckich, pn. Educational Measurement Study Program, zrealizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2012-2014.

Oprócz pracy dydaktycznej na uczelni, prowadził także liczne szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, ewaluatorów oraz pracowników administracji publicznej.

Zainteresowania naukowe i badawcze

  • analiza statystyczna
  • analizy kontrfaktyczne
  • ewaluacja polityk publicznych
  • psychometria
  • planowanie badań
  • edukacja

Publikacje

Informacje o publikacjach dostępne są na stronach: