Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Socjologii Sfery Publicznej

 • współczesne teorie socjologiczne
 • teorie sfery publicznej i społeczeństwa obywatelskiego, władzy oraz przymusu
 • socjologiczna teoria prawa
 • socjologia prawa
 • funkcjonowanie sfery publicznej
 • dysfunkcje sfery publicznej
 • socjologia korupcji
 • procesy transformacji polityczno-gospodarczej
 • prawo i płeć
 • teorie feministyczne
 • problematyka rozwoju lokalnego, regionów i regionalizmu
 • zagadnienia demokracji lokalnej i samorządu terytorialnego
 • socjologia miasta, ruchów i ideologii miejskich
 • innowacje społeczne, współpraca nauki (nauk społecznych) i gospodarki
 • funkcjonowanie sektora górnictwa węglowego
 • funkcjonowanie administracji
 • problemy służby zdrowia, relacje służby zdrowia z sektorem farmaceutycznym

 • dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ - Kierowniczka Pracowni
 • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG
 • dr Borys Cymbrowski
 • dr Daria Łucka
 • prof. dr hab. Grażyna Skąpska - prof. em.

 • mgr Ewa Radomska
 • mgr Marcin Sobczyk
 • mgr Edyta Tobiasiewicz
 • mgr Robert Wieczorek
 • mgr Marcin Wróbel
 • mgr Monika Wrzoszczyk

 • Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania społecznokulturowe oraz instytucjonalne. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki, pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej (2008 - 2011)
 • Rozdział funduszy Unii Europejskiej jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki, pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej (2005 - 2008).
 • Tworzenie bogactwa: kulturowe podłoże kształtowania się kapitalizmu po upadku komunizmu. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki, pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej, zakończony w 1995 r.)