Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najczęściej zadawane pytania [FAQ]

Jak przebiega rekrutacja na studia w IS UJ?

Wszystkie informacje związane z rekrutacją na studia znajdują się na stronie System Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Jak zarejestrować się na zajęcia?

Informacje na temat rejestracji na zajęcia oraz szczegółowa instrukcja jak to zrobić, znajdują się na stronie Instytutu Socjologii UJ:

 • dla studentów i studentek socjologii: TUTAJ
 • dla studentów i studentek pracy socjalnej: TUTAJ

Gdzie znajdę ofertę kursów w IS UJ?

Oferta kursów realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

Jaki jest numer do Sekretariatu IS UJ?

Informacje na temat osób zajmujących się w IS UJ obsługą studentów/tek oraz wszystkie dane kontaktowe znajdują się w zakładkach

na stronie Instytutu Socjologii UJ.

Czy podczas studiów w IS UJ muszę odbyć obowiązkowe praktyki?

 1. Studenci studiów I stopnia na kierunku socjologia zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów - pomiędzy II a VI semestrem - praktyki wynikającej ze standardów kształcenia i programu studiów.

  Wszelkich informacji na temat praktyk udziela Koordynatorka ds. praktyk dla studentów i studentek socjologii: dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ (e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl)
   
 2. Studenci studiów II stopnia na kierunku praca socjalna zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej wynikającej ze standardów kształcenia i programu studiów.

  Wszelkich informacji na temat praktyk udziela Kierownik studiów na kierunku praca socjalna w IS UJ dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ (e-mail: hubert.kaszynski@uj.edu.pl)

Gdzie znajdę wzory pism i podań związanych z tokiem studiów?

Ważne dokumenty związane ze studiami oraz wzory pism znajdują się na stronie studiuje.uj.edu.pl

W jakiej sytuacji i na jakich zasadach mogę starać się o urlop od nauki?

Zasady starania się o urlop studencki i o urlop dziekański określają § 32, 33 i 34 Regulaminu studiów

Wzory potrzebnych wniosków i pism znajdują się na stronie studiuje.uj.edu.pl

Gdzie znajdę informacje dotyczące terminów egzaminów w sesji?

Kalendarz egzaminów w sesji oraz informacje na temat form poszczególnych egzaminów publikowane są na stronie IS UJ w zakładce Harmonogramy i dyżury

Informacje na temat różnych form wsparcia znajdziesz na stronie Bezpieczni UJ

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ to jednostka powołana m.in. w celu koordynacji działań na rzecz bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania członków wspólnoty UJ i udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym działaniami dyskryminacyjnymi i naruszającymi ich bezpieczeństwo osobiste.

Kontakt z osobami zatrudnionymi w Dziale jest możliwy w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 7:30 - 15:30

 • w siedzibie Działu przy ulicy Ingardena 3, pok. 327, 327A i 330
 • za pośrednictwem aplikacji MsTeams
 • telefonicznie (sekeretariat: 12 663 55 55, 12 663 29 39)
 • mailowo
  bezpieczni@uj.edu.pl - sprawy ogólne, biurowe i zgłoszenia spraw pracowniczych 
  bezpieczny.student@uj.edu.pl - zgłoszenia spraw studenckich i doktoranckich

Kontakt poza wskazanymi godzinami jest możliwy jedynie w sytuacjach nagłych lub po uprzednim umówieniu się.

Na stronie Bezpieczni UJ znajdują się także szczegółowe informacje na temat zasad kontaktu w róznych sytuacjach.

Jak starać się o stypendium i jakie są formy wsparcia materialnego na UJ?

Do kogo się zwrócić w sprawie wsparcia w obszarze związanym z dydaktyką?

Możesz skontaktować się z Zastępczynią Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych i ogólnych


Możesz skontaktować się z kierownikiem kierunku socjologia lub praca socjalna


Możesz skontaktować się z koordynatorem/koordynatorką specjalizacji na studiach II stopania


Możesz skontaktować się z Samorządem Studenckim

Gdzie i u kogo szukać wsparcia jeśli potrzebuję adaptacji programu kształcenia?

Wejdź na stronę Centrum Dostępności UJ

Misją Centrum jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie w dostępie do edukacji.

Do kogo się zwrócić jeśli potrzebuję wsparcia psychologicznego?

Wejdź na stronę Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji

SOWA oferuje:

 • interwencję w kryzysach psychicznych
 • wsparcie w adaptacji
 • promocję zdrowia i edukację prozdrowotną
 • pomoc w poszukiwaniu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej.

Możesz także sprawdzić ofertę pomocy, którą w Twoim miejscu zamieszkania oferują Ośrodki Interwencji Kryzysowej.

Gdzie szukać wsparcia jeśli doświadczam dyskryminacji i nierównego traktowania?

Skontaktuj się z Działem ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania

Do zadań Działu należy m.in. podejmowanie działań w związku ze zgłaszaniem przez członków wspólnoty UJ przypadków naruszenia bezpieczeństwa osobistego i zasad równego traktowania i udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach szybkiego i efektywnego uzyskania specjalistycznej pomocy.

Do kogo się zwrócić jeśli potrzebuję wsparcia prawnego?

Skontaktuj się ze Studencką Poradnią Prawną

Do kogo się zwrócić w sprawie możliwości wsparcia materialnego?

Wejdź na stronę: https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat pomocy materialnej dla studentów i studentek UJ

Jak wypełnić wniosek o pokój w akademiku?

Informacje na temat akademików dostępne są na stronie: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/akademiki

Jaki jest numer na portiernię?

Numer na portiernię Collegium Broscianum: 12 663 17 11