Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najczęściej zadawane pytania [FAQ]

Jak przebiega rekrutacja na studia w IS UJ?

Wszystkie informacje związane z rekrutacją na studia znajdują się na stronach:

Jak zarejestrować się na zajęcia?

Informacje na temat rejestracji na zajęcia oraz szczegółowa instrukcja jak to zrobić, znajdują się na stronie Instytutu Socjologii UJ:

 • dla studentów i studentek Socjologii I stopnia: TUTAJ
 • dla studentów i studentek Socjologii II stopnia: TUTAJ
 • dla studentów i studentek Analizy Danych Społecznych: TUTAJ
 • dla studentów i studentek Pracy socjalnej: TUTAJ

Gdzie znajdę ofertę kursów w IS UJ?

Oferta kursów realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

Jaki jest numer do Sekretariatu IS UJ?

Informacje na temat osób zajmujących się w IS UJ obsługą studentów/tek oraz wszystkie dane kontaktowe znajdują się na stronie Instytutu w zakładkach

Czy podczas studiów w IS UJ muszę odbyć obowiązkowe praktyki?

 1. Studenci studiów I stopnia na kierunku socjologia zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów - pomiędzy II a VI semestrem - praktyki wynikającej ze standardów kształcenia i programu studiów.

  Wszelkich informacji na temat praktyk udziela Koordynatorka ds. praktyk dla studentów i studentek socjologii: dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ (e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl)
   
 2. Studenci studiów II stopnia na kierunku praca socjalna zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej wynikającej ze standardów kształcenia i programu studiów.

  Wszelkich informacji na temat praktyk udziela Kierownik studiów na kierunku praca socjalna w IS UJ dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ (e-mail: hubert.kaszynski@uj.edu.pl)

Gdzie znajdę wzory pism i podań związanych z tokiem studiów?

Ważne dokumenty związane ze studiami oraz wzory pism znajdują się na stronie studiuje.uj.edu.pl

W jakiej sytuacji i na jakich zasadach mogę starać się o urlop od nauki?

Zasady starania się o urlop studencki i o urlop dziekański określają § 32, 33 i 34 Regulaminu studiów

Wzory potrzebnych wniosków i pism znajdują się na stronie studiuje.uj.edu.pl

Gdzie znajdę informacje dotyczące terminów egzaminów w sesji?

Kalendarz egzaminów w sesji oraz informacje na temat form poszczególnych egzaminów publikowane są na stronie IS UJ w zakładce Harmonogramy i dyżury

Informacje na temat różnych form wsparcia znajdziesz na stronie Bezpieczni UJ

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ to jednostka powołana m.in. w celu koordynacji działań na rzecz bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania członków wspólnoty UJ i udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym działaniami dyskryminacyjnymi i naruszającymi ich bezpieczeństwo osobiste.

Kontakt z osobami zatrudnionymi w Dziale jest możliwy w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 7:30 - 15:30

 • w siedzibie Działu przy ulicy Ingardena 3, pok. 327, 327A i 330
 • za pośrednictwem aplikacji MsTeams
 • telefonicznie (sekeretariat: 12 663 55 55, 12 663 29 39)
 • mailowo
  bezpieczni@uj.edu.pl - sprawy ogólne, biurowe i zgłoszenia spraw pracowniczych 
  bezpieczny.student@uj.edu.pl - zgłoszenia spraw studenckich i doktoranckich

Kontakt poza wskazanymi godzinami jest możliwy jedynie w sytuacjach nagłych lub po uprzednim umówieniu się.

Na stronie Bezpieczni UJ znajdują się także szczegółowe informacje na temat zasad kontaktu w róznych sytuacjach.

Jak starać się o stypendium i jakie są formy wsparcia materialnego na UJ?

Informacje na temat pomocy materialnej i różnych form wsparcia dla osób studiujących na UJ dostępne są na stronie stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna

Do kogo się zwrócić w sprawie wsparcia w obszarze związanym z dydaktyką?

Możesz skontaktować się z Zastępczynią Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych i ogólnych


Możesz skontaktować się z kierownikiem kierunku Socjologia lub Praca socjalna albo z Opiekunem merytorycznym kiedunku Analiza Danych Społecznych:


Możesz skontaktować się z koordynatorem/koordynatorką specjalizacji na studiach II stopania


Możesz skontaktować się z Samorządem Studenckim

Gdzie i u kogo szukać wsparcia jeśli potrzebuję adaptacji programu kształcenia?

Wejdź na stronę Centrum Dostępności UJ

Misją Centrum jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie w dostępie do edukacji.

Do kogo się zwrócić jeśli potrzebuję wsparcia psychologicznego?

Wejdź na stronę Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji

SOWA oferuje:

 • interwencję w kryzysach psychicznych
 • wsparcie w adaptacji
 • promocję zdrowia i edukację prozdrowotną
 • pomoc w poszukiwaniu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej.

Możesz także sprawdzić ofertę pomocy, którą w Twoim miejscu zamieszkania oferują Ośrodki Interwencji Kryzysowej.

Gdzie szukać wsparcia jeśli doświadczam dyskryminacji i nierównego traktowania?

Skontaktuj się z Działem ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania

Do zadań Działu należy m.in. podejmowanie działań w związku ze zgłaszaniem przez członków wspólnoty UJ przypadków naruszenia bezpieczeństwa osobistego i zasad równego traktowania i udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach szybkiego i efektywnego uzyskania specjalistycznej pomocy.

Do kogo się zwrócić jeśli potrzebuję wsparcia prawnego?

Skontaktuj się ze Studencką Poradnią Prawną

Do kogo się zwrócić w sprawie możliwości wsparcia materialnego?

Wejdź na stronę: https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat pomocy materialnej dla studentów i studentek UJ

Jak wypełnić wniosek o pokój w akademiku?

Informacje na temat akademików dostępne są na stronie: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/akademiki

Jaki jest numer na portiernię?

Numer na portiernię Collegium Broscianum: 12 663 17 11