Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy

Data aktualizacji: 22 września 2022 r.
 

  • Harmonogram stanowi informację o terminach poszczególnych zajęć. Prosimy o wybieranie kursów zgodnie z planami poszczególnych stopni, kierunków studiów i cyklów kształcenia.
  • W przypadku zajęć obowiązkowych z podziałem na grupy, studenci/studentki powinni wybierać tę samą grupę przy zapisywaniu się na różne zajęcia. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji "nakładania się" na siebie różnych zajęć.
  • Terminy tutoriali dla II stopnia SUM zostaną wysłane przez UMAIL najpóźniej na początku października przez koordynatora/kę zajęć.
  • Harmonogram i tryb pracy na poszczególnych zajęciach może ulegać zmianie w sytuacjach nadzwyczajnych, stosownie do decyzji władz Uczelni i/lub Wydziału.


Szczegółowe informacje na temat programów studiów w Instytucie Socjologii UJ oraz kursów dostępne są:

  • dla socjologii I stopnia: TUTAJ
  • dla socjologii II stopnia: TUTAJ
  • dla pracy socjalnej: TUTAJ

  • Kurs Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej zarówno dla studentów/ek I, jak i II roku studiów II stopnia na kierunku socjologia, odbędzie się w semestrze zimowym (w semestrze letnim będzie zawieszony).
  • W roku akademickim 2022/2023 kurs Socjologia obszarów wiejskich, obowiązkowy dla studentów/ek III roku socjologii studiów I stopnia, zostaje przeniesiony na semestr letni.
  • Obóz badawczy Diagnoza funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Monitoring sądów rejonowych (koordynator: dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ) rozpocznie się spotkaniem organizacyjnym 7 października o godz. 14:00 w sali 79. Spotkanie poprowadzi dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG.

SOCJOLOGIA - STUDIA I STOPNIA

dr Grzegorz Bryda
Współczesne badania nad komunikowaniem

dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Filozofia polityczna i społeczna
Futures Analysis

dr Borys Cymbrowski
Habitus: the body, social structures and cultural contexts

dr Wit Hubert
Nowe media i ich społeczne funkcje

dr Marta Klekotko
Socjologia społeczności lokalnych
Wspólnoty w wielkim mieście
Contemporary Development Studies
Sociology by Woody Allen

dr hab. Ewa Kopczyńska
Socjologia i design – warsztaty interdyscyplinarne

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
Obóz naukowy: protesty kobiet w Polsce
Wprowadzenie do teorii feministycznych

dr Ewa Krzaklewska
Równość płci w fizyce – obóz badawczy

Logika (jako kurs do wyboru dla drugiego i trzeciego roku)

dr hab. Maria Światkiewicz-Mośny, prof. UJ
Komunikowanie międzykulturowe

dr Marta Warat
Gender and Democracy in Poland


SOCJOLOGIA - STUDIA II STOPNIA

dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Social and Political Philosophy

dr Borys Cymbrowski
Habitus: the body, social structures and cultural contexts

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
Is the World Flat? Places and Localities Matter
The Food as the Weapon in the Contemporary World: Food Safety and Food Security in the Global World
The Heart of Society: Social Movements as Development

dr Wit Hubert
Nowe media i ich społeczne funkcje
Technologie informacyjne (pakiety biurowe w chmurze i desktopowe)

dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ
Media, dyskurs, sztuka: procesy społeczno-kulturowe i komunikacyjne (seminarium mgr)

Jak dogadać się z robotem (kurs nieobsadzony)

dr Marta Klekotko
Contemporary Development Studies
Sociology by Woody Allen

dr Seweryn Krupnik
Coaching and mentoring for project managers

prof. dr hab. Marek Kucia
Auschwitz: the past in the present

dr Markus Lipowicz
10 ideas, that created Europe: Beauty. Truth. Love. Death. War. Power. Justice. Freedom. Work. Happiness

dr Piotr Prokopowicz
Human Resource Management

dr Marta Warat
Islam in Europe
Gender nad Democracy in Poland


PRACA SOCJALNA - STUDIA II STOPNIA

dr Borys Cymbrowski
Praca socjalna w sferze społecznych idei i działań

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
W obszarze problemów społecznych, studiów miejskich i socjologii stosowanej

dr Janusz Karp
Prawa człowieka

dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
Wideotrening komunikacji

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
Praca socjalna z osobami w okresie później dorosłości

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
Praca socjalna w sytuacji kryzysowej

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
Socjologia wychowania i edukacji

dr hab. Piotr Nowak, prof UJ
Socjologia obszarów wiejskich

dr hab. Michał Wyrwiński
Prawo prasowa i autorskie

dr Krzysztof Tomanek
Budowa baz danych i język SQL (F)

dr Szymon Czarnik
Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej (dla drugiego roku SUM)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy dyżurów i urlopów pracowników i pracowniczek IS UJ

dr Agata Dziuban
urlop w dniach: 22 lipca - 31 sierpnia

dr Daria Łucka
urlop w dniach: 29 lipca; 1 - 8 sierpnia; 13 - 31 sierpnia

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
urlop w dniach: 25 lipca - 31 sierpnia 2022 r.

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
urlop w dniach: 22 lipca - 19 sierpnia; 1 września; 5 - 7 września; 9 września; 22 - 30 września
nieobecność związana ze szkołą letnią: 18 - 31 sierpnia
nieobecność związana z udziałem z Zjeździe PTS: 13 - 17 września

dr Justyna Struzik
urlop w dniach: 22 lipca - 9 września

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
urlop w dniach 11 lipca - 29 sierpnia

dr Marta Warat
urlop w dniach 5 - 9 września oraz 23 - 26 września
nieobecnośc związana z udziałem w Zjeździe PTS: 14 - 17 września