Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Grzegorz Bryda
wtorek, godz. 13:00 - 14:00, pokój 73 (III brama); wtorek, godz. 13:00 - 14:00 na MsTeams

dr Szymon Czarnik
wtorek, godz. 12:00 - 12:45, pokój 68 (III brama); piątek, godz. 12:00 - 12:45, pokój 68 (III brama)
terminy kontaktu on-line do ustalenia drogą mailową

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
poniedziałek, godz. 13:30 - 14:30, pokój 58; środa, godz. 13:30 - 14:30, pokój 58
możliwy bieżący kontakt mailowy pod adresem: krzysztof.gorlach@uj.edu.pl

dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
wtorek, godz. 13:30 - 14:30, pokój 50

dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ
urlop naukowy w roku akademickim 2021/2022

dr Krzysztof Kasparek
poniedziałek, godz. 16:00 - 17:00, pokój 68 (III brama)

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
wtorek, godz. 12:00 - 13:00, pokój 58a
dyżur dla studentów/tek kierunku praca socjalna: wtorek, godz. 13:00 - 14:00, , pokój 58a

dr Ewa Kopczyńska
czwartek, godz. 9:00 - 10:00, pokój 78

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
wtorek, godz. 15:00 - 16:00, pokój 76

dr Ewa Krzaklewska
poniedziałek, godz. 12:00 - 13:00, pokój 77
proszę (w miarę możliwości) o napisanie maila lub wiadomości przez MsTeams z informacją o chęci przyjścia na dyżur
możliwy dodatkowy dyżur w formie zdalnej na platformie MsTeams - po wcześniejszym umówieniu drogą mailową 

dr Daria Łucka
wtorek, godz. 13:30 - 14:30, pokój 75
proszę o wcześniejszy kontakt mailowy celem umówienia się na dyżur

dr Krzysztof Matuszek
wtorek, godz. 17:45 - 18:45, pokój 50
proszę o wcześniejszy kontakt mailowy celem umówienia się na dyżur

dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ
czwartek, godz. 17:45 - 18:45, pokój 59c

dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
środa, godz. 15:00 - 16:00, pokój 56
możliwy dodatkowy dyżur w formie zdalnej na platformie MsTeams - po wcześniejszym umówieniu drogą mailową

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
poniedziałek, godz. 13:30 - 15:00, pokój 52

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
wtorek, godz. 10:30 - 11:30, pokój 58a

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
środa, godz. 10:00, pokój 68 (III brama)
proszę (w miarę możliwości) o napisanie maila lub wiadomości przez MsTeams z informacją o chęci przyjścia na dyżur
możliwy dodatkowy dyżur w formie zdalnej na platformie MsTeams - po wcześniejszym umówieniu mailowym

dr Piotr Prokopowicz
czwartek, godz. 13:30 - 14:30, pokój 68 (III brama)

dr hab. Adam Sagan, prof. UE 
czwartek, godz. 11:45 - 13:15, pokój 68

dr Katarzyna Rabiej-Sienicka
czwartek, godz. 13:30 - 14:30, pokój 73 (III brama)

prof. dr hab. Krystyna Slany
środa, godz. 12:00 - 14:00, pokój 77

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
poniedziałek, godz. 11:45 - 12:45, pokój 59c
możliwość umówienia się na konsultacje poprzez MsTeams (proszę o wcześniejszy kontakt poprzez czat w MsTeams)

dr Anna Szwed
czwartek, godz. 10:00 - 11:00, pokój 74 (III brama)

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
wtorek, godz. 13:30 - 14:30, pokój 77
poniedziałek, godz. 10:00 - 11:00 na MsTeams

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
wtorek, godz. 13:30 - 14:30, pokój 73
zapraszam na konsultacje na MsTeams - proszę o wcześniejszy kontakt w celu umówienia terminu

dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
środa, godz. 13:30 - 14:30, pokój 73 (III brama)

dr Marta Warat
wtorek, godz. 13:30 - 14:30, pokój 76

dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
środa, godz. 12:00 - 13:00, pokój 68 (III brama)

10 Ideas in Europe
prowadzący: dr Markus Lipowicz
2.02.2022 r., godz. 14:00-15:00
sala: 81

Antropologia społeczna
prowadząca: prof. zw. dr hab. Maria Flis
9.02.2022 r., godz. 11:00-13:00
sale: 79, 80

Abecadło socjologii
prowadząca: dr Anna Szwed
3.02.2022 r., godz. 10:00-11:30
sala: 79

Dorastanie w partnerstwie
prowadząca: dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
3.02.2022 r., godz. 10:00-16:00 - egzamin ustny

Ekonomia
prowadzący: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
1.02.2022 r., godz. 12:00-13:00
sala: 55

Filozofia społeczna i polityczna
prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
1.02.2022 r., godz. 12:00-13:30
8.02.2022 r., godz. 12:00-13:30
sala: 60

Future Analysis
prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
1.02.2022 r., godz. 14:30-16:00
8.02.2022 r., godz. 14:30-16:00
sala: 81

Kobieta w kościele
prowadząca: dr Anna Szwed
7.02.2022 r., godz. 10:00-11:30
sala: 71

Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych
prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ, mgr Olga Maciejewska
25.01.2022 r., godz. 17:30
Zdalnie na platformie MsTeams

Marketing
prowadzący: prof dr hab. Adam Sagan
10.02.2022 r., godz. 10:00-11.30

Metody jakościowe w badaniach socjologicznych
prowadząca: dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
4.02.2022 r., godz. 10:00-12:00
sala: 79
 

Metodyka pracy socjalnej
prowadząca: dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
31.01.2022, godz. 10.00-14.00
sala: 79

Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce
prowadząca: dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
31.01.2022 r., godz. 14:30 
sala: 60

Modelowanie strukturalne
prowadzący: prof. dr hab. Adam Sagan
10.02.2022 r., godz. 8:30-10:00 - egzamin ustny

Organizacja i animacja społeczności lokalnych
prowadząca: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
termin zerowy: 27.01.2022, godz. 16:15

Polityka społeczna i problemy społeczne
prowadzący: dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ
28.01.2022 r., godz. 15:30 - egzamin ustny
sala: 59bc

PR jako wiarygodny dialog z otoczeniem
prowadząca: dr Katarzyna Rabiej-Sienicka
31.01.2022 r., godz. 10:00-14:00 - egzamin ustny
sala: 71

Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej
prowadzący: dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ
31.01.2022 r., godz. 9:00 - egzamin ustny
sala: 59bc

Readings in Social Work
prowadząca: dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
1.02.2022 r., godz. 17:00-19:00 - egzamin ustny

Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej
prowadząca: dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
1.02.2022 r., godz. 10:00-16:00 - egzamin ustny

Social and political philosophy
prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
2.02.2022 r., godz. 18:00-19:30
9.02.2022 r., godz. 18:00-19:30
sala: 79

Sociology of Youth
prowadząca: dr Ewa Krzaklewska
1.02.2022 r., godz. 9:30-15:00
7.02.2022 r., godz. 9:30-15:00
sala: 76

Socjologia finansów
prowadzący: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
1.02.2022 r.. godz. 10:15-11:15
sala: 55

Socjologia miasta: wprowadzenie
prowadząca: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
termin zerowy: 24.01.2022, godz. 10:15
I termin: 07.02.2022 r. (godz. do ustalenia)

Socjologia rodzin i dzieciństwa
prowadząca: dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
2.02.2022 r., godz. 10:00-14:00 - egzamin ustny

Socjologia starzenia i starości
prowadząca: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
termin zerowy: 31.01.2022 r., godz 10:00 - egzamin ustny

Socjologia władzy i polityki
prowadząca: dr Justyna Struzik
1, 2, 3, 4, 7, 8.02.2022 r. - indywidualne zapisy na godziny

Socjologia zaburzeń psychicznych
prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
1.02.2022 r., godz. 15:00-18:00 - egzamin ustny
sala: 60

Studia nad ludnoscią
prowadząca: prof. dr hab. Krystyna Slany
8.02.2022 r., godz. 10:00-11.30

System pomocy osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego i ich rodzinom
prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
1.02.2022 r., godz. 12:00-14:00 - egzamin ustny
sala: 59

Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej
prowadzący: dr Szymon Czarnik
4.02.2022r., godz. 12:00

Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności
prowadzący: dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ, dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ, dr Borys Cymbrowski
termin zerowy: 19.01.2022 r., godz. 8:30-10:30
I termin: 2.02.2022 r., godz. 8:30-10:30
II termin: 23.02.2022 r., godz. 8:30-10:30
sale: 60, 61, 79

Wprowadzenie do problemów społecznych
prowadzący: dr hab. Łucjan Miś, prof.UJ, dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
27.01.2022 r., godz. 10:00-17:00 - egzamin ustny
28.01.2022 r., godz. 10:00-17:00 - egzamin ustny

Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
prowadzący: dr Szymon Czarnik
4.02.2022 r., godz. 10:00

Wprowadzenie do teorii femnistycznych
prowadząca: dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
1.02.2022 r., godz. 16:00-18:00

Współczesne Teorie Socjologiczne
prowadzący: dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ, dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ, dr Borys Cymbrowski, dr Markus Lipowicz
termin zerowy: 19.01.2022 r., godz. 12:00-14:00
I termin: 2.02.2022 r., godz. 12:00-14:00
II termin: 22.02.2022 r., godz. 12:00-14:00
sale: 60, 61, 79

Wstęp do socjologii
prowadząca: dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ
31.01., 1.02., 2.02.2022 r., godz. 8:30-12:30 i 13:30-16:00 - egzamin ustny
sala: 55

Zaawansowana wielowymiarowa analiza danych
prowadzący: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Szymon Czarnik
11.02.2022 r., godz. 10:00 - egzamin ustny
sala: 68

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozmieszczenie Zakładów i Pracowni w IS UJ

  • Zakład Antropologii Społecznej - pok. 53, I piętro i 69/78, II piętro
  • Zakład Intersekcjonalnych Badań Społecznych - pok. 76 i 77, II piętro
  • Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych - pok. 68 - wejście z podwórka, III brama, parter
  • Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - pok. 59bc i 58a, I piętro - amfilada
  • Pracownia Badań Kultury Współczesnej - pok. 50, I piętro oraz pokój 59d, I piętro - amfilada
  • Pracownia Komunikowania Społecznego - pok. 73 - wejście z podwórka, III brama, II piętro
  • Pracownia Socjologii Sfery Publicznej - pok. 59a, I piętro - amfilada
  • Pracownia Socjologii Struktur Społecznych - pok. 56 i 58, I piętro - amfilada
  • Pracownia Społecznych Badań nad Religią - pok. 74 - wejście z podwórka, III brama, II piętro