Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy zajęć

Data aktualizacji: 30 listopada 2022 r.


Szczegółowe informacje na temat programów studiów w Instytucie Socjologii UJ oraz kursów dostępne są:

  • dla socjologii I stopnia: TUTAJ
  • dla socjologii II stopnia: TUTAJ
  • dla pracy socjalnej: TUTAJ

  • Kurs Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej zarówno dla studentów/ek I, jak i II roku studiów II stopnia na kierunku socjologia, odbędzie się w semestrze zimowym (w semestrze letnim będzie zawieszony).
  • W roku akademickim 2022/2023 kurs Socjologia obszarów wiejskich, obowiązkowy dla studentów/ek III roku socjologii studiów I stopnia, zostaje przeniesiony na semestr letni.
  • Obóz badawczy Diagnoza funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Monitoring sądów rejonowych (koordynator: dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ) rozpocznie się spotkaniem organizacyjnym 7 października o godz. 14:00 w sali 79. Spotkanie poprowadzi dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG.
  • Kurs Polskie drogi do dobrobytu prowadzony przez prof. dr hab. Krystynę Romaniszyn został przeniesiony na semestr letni 2022/2023

SOCJOLOGIA - STUDIA I STOPNIA

dr Grzegorz Bryda
Współczesne badania nad komunikowaniem

dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Filozofia polityczna i społeczna
Futures Analysis

dr Borys Cymbrowski
Habitus: the body, social structures and cultural contexts

dr Wit Hubert
Nowe media i ich społeczne funkcje

dr Marta Klekotko
Socjologia społeczności lokalnych
Wspólnoty w wielkim mieście
Contemporary Development Studies
Sociology by Woody Allen

dr hab. Ewa Kopczyńska
Socjologia i design – warsztaty interdyscyplinarne

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
Obóz naukowy: protesty kobiet w Polsce
Wprowadzenie do teorii feministycznych

dr Ewa Krzaklewska
Równość płci w fizyce – obóz badawczy

dr Krzysztof Matuszek
Teorie zmian społecznych

Logika (jako kurs do wyboru dla drugiego i trzeciego roku)

dr hab. Maria Światkiewicz-Mośny, prof. UJ
Komunikowanie międzykulturowe

dr Marta Warat
Gender and Democracy in Poland


SOCJOLOGIA - STUDIA II STOPNIA

dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Social and Political Philosophy

dr Borys Cymbrowski
Habitus: the body, social structures and cultural contexts

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
Is the World Flat? Places and Localities Matter
The Food as the Weapon in the Contemporary World: Food Safety and Food Security in the Global World
The Heart of Society: Social Movements as Development

dr Wit Hubert
Nowe media i ich społeczne funkcje
Technologie informacyjne (pakiety biurowe w chmurze i desktopowe)

dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ
Media, dyskurs, sztuka: procesy społeczno-kulturowe i komunikacyjne (seminarium mgr)

Jak dogadać się z robotem (kurs nieobsadzony)

dr Marta Klekotko
Contemporary Development Studies
Sociology by Woody Allen

dr Seweryn Krupnik
Coaching and mentoring for project managers

prof. dr hab. Marek Kucia
Auschwitz: the past in the present

dr Markus Lipowicz
10 ideas, that created Europe: Beauty. Truth. Love. Death. War. Power. Justice. Freedom. Work. Happiness

mgr Aldona Pikul
Analiza materiałów audiowizualnych: Instagram

dr Piotr Prokopowicz
Human Resource Management

dr Katarzyna Rabiej-Sienicka
Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
Komunikowanie w eduakcji
Komunikowanie o zdrowiu i chorobie
Globalne narracje zmiany: klimat, energia, zdrowie, finansjalizacja, KAD, etc.

dr Marta Warat
Islam in Europe
Gender nad Democracy in Poland


PRACA SOCJALNA - STUDIA II STOPNIA

dr Borys Cymbrowski
Praca socjalna w sferze społecznych idei i działań

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
W obszarze problemów społecznych, studiów miejskich i socjologii stosowanej

dr Janusz Karp
Prawa człowieka

dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
Wideotrening komunikacji

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
Praca socjalna z osobami w okresie później dorosłości

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
Praca socjalna w sytuacji kryzysowej

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
Socjologia wychowania i edukacji

dr hab. Piotr Nowak, prof UJ
Socjologia obszarów wiejskich

dr hab. Michał Wyrwiński
Prawo prasowa i autorskie

prof. dr hab. Krystyna Romaniczyn
Polskie drogi do dobrobytu

mgr Agata Rejowska
Duchowość w cyberświecie

dr Szymon Czarnik
Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej (dla drugiego roku SUM)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz egzaminów

Resocjalizacja i praca socjalna postpenitencjarna
prowadząca: Olga Maciejewska
Zaliczenie kursu w postaci eseju, który należy przesłać drogą mailową do prowadzącej w terminie do 23 stycznia 2023 r. włącznie

Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych
prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ, mgr Olga Maciejewska
24 stycznia 2023 r., godz. 17:20
sala 81

Antropologia społeczna
prowadzący: Marcin Lubaś, Ewa Kopczyńska, Grażyna Kubica-Heller, Agata Rejowska
30 stycznia 2023 r., godz. 9:00
sale 60, 79

Sociology of Youth
prowadząca: Ewa Krzaklewska
30 stycznia 2023 r. i 3 lutego 2023 r. od godz. 9:00
egzamin ustny
sala 76

Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej
Lucjan Miś
30 stycznia 2023 r., godz. 11:00 - 14:00
pokój 59bc

Psychologia społeczna
prowadząca: Marcjanna Nóżka
30 stycznia 2023, godz. 12:00 - 15:00
sala 79

Socjologia finansów
prowadzący: Wiesław Gumuła
30 stycznia 2023 r., godz. 14:00 - 14:45
sala 71

Ekonomia
prowadzący: Wiesław Gumuła
30 stycznia 2023 r., godz. 17:20 - 18:05
sala 71

Superwizja i system pomocy
prowadzący: Hubert Kaszyński
31 stycznia 2023 r., godz. 8:00 - 11:30
sala 55

Wprowadzenie do problemów społecznych
prowadzący: Lucjan Miś
31 stycznia 2023 r., godz. 9:00 - 19:00
pokój 59bc

Wprowadzenie do socjologii
prowadzący: Marek Kucia
31 stycznia 2023 r., godz. 9:00 - 12:00
sale 79, 81, 60

Dorastanie w partnerstwie
prowadząca: Katarzyna Ornacka
31 stycznia 2023 r., godz. 10:00 - 14:00
2 lutego 2023 r., godz. 10:00 - 14:00
sala 61

Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych
prowadząca: Elżbieta Gudowska-Natanek
31 stycznia 2023 r., godz. 15:45 - 16:30
7 lutego 2023 r. , godz. 15:45 - 16:30
sala 79

Social and Political Philosophy
prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
31 stycznia 2023 r., godz. 17:20 - 19:20
sala 60

Astrosociology
prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
1 lutego 2023 r., godz. 15:40 - 17:40
sala 60

Teorie Socjologiczne wobec Wyzwań Współczesności
prowadzący: Kaja Gadowska, Andrzej Bukowski, Borys Cymbroski
1 lutego 2023 r., godz. 8:30 - 10:00
sale 60, 71, 79

Socjologia Muzyki
prowadząca: Barbara Jabłońska
1 lutego 2023 r., godz. 10:00 - 11:30
sala 55

Współczesne Teorie Socjologiczne
prowadzący: Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Borys Cymbrowski
1 lutego 2023 r., godz. 12.00 - 13:30
sale 60, 71, 79

Socjologia zdrowia i choroby
prowadzący: Hubert Kaszyński
2 lutego 2023 r., godz. 8:30 - 11:30
sala 13

Metody jakościowe w badaniach socjologicznych
prowadząca: Barbara Worek
2 lutego 2023 r., godz. 10:00 - 12:00
sala 79

Abecadło socjologii
prowadząca: dr Anna Szwed
2 lutego 2023 r., godz. 10:00 - 12:00
sala 71

Ewaluacja i Analiza Polityk Publicznych
prowadzący: Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek, Seweryn Krupnik
2 lutego 2023 r., godz. 12:00 - 13:30
sala 79

Futures Analysis
prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
2 lutego 2023 r., godz. 15:40 - 17:40
slaa 60

Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej
prowadząca: Katarzyna Ornacka
2 lutego 2023 r., godz. 16:00 - 20:00
sala 61

Historia Myśli Socjologicznej
prowadzący: Michał Kaczmarczyk
3 lutego 2023 r., godz. 10:00
sala 79

Marketing Zarządczy
prowadzący: Adam Sagan
3 lutego 2023 r., godz. 10:00
sala 71

Socjologia Miasta
prowadząca: Marta Smagacz-Poziemska
6 lutego 2023 r., godz. 10:00
sala 79

Social and Political Philosophy
prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
7 lutego 2023 r., godz. 17:20 - 19:20
sala 60

Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
prowadzący: Szymon Czarnik, Maciej Koniewski
9 lutego 2023 r., godz. 10:00 - 12:00
sale 79, 81

Wprowadzenie do socjologii
prowadzący: Marek Kucia
21 lutego 2023 r., godz. 9:00 - 12:00
sale 79, 81, 60

Analiza rynku mediów
Zaliczenie przedmiotu w postaci 2 zadań, które należy przesłać do prowadzących na adres mailowy w domenie UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury pracowników i pracowniczek IS UJ

prof. dr hab. Irena Borowik
czwartek, godz. 13:00 - 14:00
sala 74
UWAGA! W dniu 26 stycznia br. dyżur został odwołany

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
czwartek, godz. 13:00 - 14:00
pokój 59a

dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ
środa, godz. 15:30-16:30
pokój 59a

dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
wtorek, godz. 16:30 - 17:30
pokój 50

dr hab. Barbara Jabońska, prof. UJ
środa, godz. 13:20 - 13:50
pokój 50
Możliwe spotkanie on-line za pośrednictwem MsTeams po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ
środa, godz. 14:55 - 15:40
pokój 75

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG
poniedziałek, godz. 16:00-17.30
​Konsultacje online na platformie MsTeams

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
wtorek, godz. 14:40-15:40
pokój 58a

dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ
wtorek, godz. 13.30-14.00
środa, 13.30-14.00
pokój 68
Możliwośc konsultacji zdalnych - indywidualnie, po uprzednim umówieniu się

dr Maciej Koniewski
środa, godz. 12:00-13:30
pokój 68
Możliwośc konsultacji online po uprzednim umówieniu się

dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ
poniedziałek, godz. 12:00-13:00
pokój 78

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
poniedziałek, godz. 13.00-14.00
pokój 76
Zapraszam do kontaktu mailowego, jeśli ktoś z Państwa chciałaby się spotkać online w innym terminie

dr Seweryn Krupnik
poniedziałek, godz. 13:20 - 14:20
pokój 68

dr Ewa Krzaklewska
wtorek, godz.11:00-12:00
pokój 77
Możliwość konsultacji na platformie MsTeams po wcześniejszym umówieniu się przez e-mail

prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller
czwartek, godz. 15:30-16:30
pokój 53 lub 78

prof. dr hab. Marek Kucia
wtorek, godz. 13:00 - 14:00
pokój 75

dr Daria Łucka
wtorek, godz. 14:00 - 15:30
czwartek, godz. 17:15 - 18:15
pokój 49

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
czwartek, godz. 17:10-18:10
pokój 59 bc

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
wtorek, godz. 10:00 - 11:30
pokój 52

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
środa, godz. 11:45-13:00
pokój 58a

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
poniedziałek, godz. 8:00-8.30 (do potwierdzenia przez przyjściem na konsultacje, mailowo)
sala 80
Konsultacje online na platformie MsTeams: poniedziałek, godz. 14:00-15:00 - wcześniej proszę o wiadmości mailową

dr Agata Rejowska
poniedziałek, godz. 12:00 - 13:00
pokój 53

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
czwartek, godz. 14:00 - 15:30
pokój 53

prof. dr hab. Adam Sagan
czwartek, godz. 11:30 - 13:00
pokój 68

prof. dr hab. Krystyna Slany
środa, godz. 14:00 - 15:40
pokój 77
W przypadku przejścia na nauczanie zdalne - konsultacje na platformie MsTeams: LINK

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
poniedziałek, godz. 9:00 - 10:00
czwartek, godz. 13:00 - 14:00
pokój 52

dr Justyna Struzik
poniedziałek, godz. 11:00-11:50
pokój 77
Możliwośc konsultacji zdalnych - indywidualnie, po uprzednim umówieniu się

dr Anna Szwed
wtorek, godz. 12:00-13:00
pokój 74

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
wtorek, godz. 9:00 - 10:00
pokój 77
Możliwość konsultacji zdalnych: poniedziałek, godz. 10:00 - 11:00 na MsTeams oraz wedle indywidualnych ustaleń

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
wtorek, godz. 13:00 - 14:00
pokój 73
Możliwe spotkanie online po wcześniejszym umówieniu się

dr Marta Warat
piątek, godz. 12:00 - 13:00
pokój 77
Spotkanie w formie on-line możliwe po indywidualnym uzgodnieniu terminu

dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
poniedziałek, godz. 12:30 - 13:30
pokój 74

prof. dr hab. Irena Borowik
poniedziałek, godz. 18:00 - 19:00
Planuję dyżury w formie zdalnej, ze względu na konsultacje z doktorantami, z którymi w formie zdalnej prowadziłam zajęcia: dyżur na MsTeams, opisany jako Irena Borowik - dyżur: poniedziałek, godz. 18:00 - 19:00. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy

dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Wtorek, godz. 16:20 - 17:20
pokój 59d

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
1 lutego 2023 r., godz. 13:30 - 14:30
sala 79

dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
30 stycznia 2023 r., godz. 16:15 -17:15
20 lutego 2023 r., godz. 16:15-17:15
pokój 50
W tych samych terminach będzie również możliwość kontaktu zdalnego za pośrednictwem MsTeams - osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy celem uzyskania linku do spotkania

dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ
1 lutego 2023 r., godz. 11:30 - 12:30
pokój 50

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
31 stycznia 2023 r., godz. 11:30 - 12:30
pokój 58a

dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ
2 lutego 2023 r., godz. 13:00 - 14:00
pokój 78
W razie potrzeby konsultacji w innych terminach, proszę o kontakt mailowy

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
poniedziałek, godz. 13:00 - 14:00
pokój 76
Możliwość spotkania zdalnie po wcześniejszym umówieniu się

dr Ewa Krzaklewska
30 stycznia 2023 r., godz. 13:30 - 14:30
3 lutego 2023 r., godz. 13:30 - 14:30
pokój 77
Możliwe także konsultacje on-line po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową

prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller
czwartek, godz. 15:30-16:30
Zdalnie na platformie MsTeams

prof. dr hab. Marek Kucia
Dyżur po egzaminie z Wprowadzenia do socjologii w dniach 31.01. i 21.02.2023 r. (egzamin odbywa się w godz. 9:00 - 12:00)

dr hab. Piotr Łukowski, prof. UJ
31 stycznia 2023 r., godz. 12:00 - 13:00
pokój 30 (Instytut Filozofii UJ)
Możliwość dyżuru zdalnie w dniach: 7, 14, 21 stycznia 2023 r., godz. 12:00 - 13:00 na MsTeams - adres dostarczę po otrzymaniu zgłoszenia mailem

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
30 stycznia 2023 r., godz. 10.00 - 11.30
10 lutego 2023 r., godz. 12.00 - 13.00
20 lutego 2023 r., godz. 10.00 - 11.30
pokój 52

dr Justyna Pokojska
Dyżur on-line po uprzednim umówieniu się 

dr hab. Paulina Polak, prof. UJ
7 lutego 2023 r., godz. 10:00 - 11:00
pokój 73
8 lutego 2023 r., godz. 12:00 - 13:00 - dyżur on-line na platrofmie MsTeams (możliwe także inne terminy - proszę o wcześniejszy kontakt) 

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
W razie konieczności konsultacji stacjonarnie proszę o kontakt mailowy
Dyżur on-line na platformie MsTeams: dzień i godzina do ustalenia indywidualnie w czasie sesji

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
31 stycznia 2023 r., godz. 15:00 - 17:00
pokój 53

prof. dr hab. Adam Sagan
9 lutego 2023 r., godz. 10:00 - 11:30 MsTeams - kanały zajęciowe
16 lutego 2023 r., godz. 10:00 - 11:30 MsTeams - kanały zajęciowe
23 lutego 2023 r., godz. 10:00 - 11:30 MsTeams - kanały zajęciowe

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
30 stycznia 2023 r., godz. 10:00 - 11:00
20 lutego 2023r., godz. 10:00 - 11:00
pokój 52
Inne terminy możliwe do ustalenia drogą mailową lub przez MsTeams
Możliwość konsultacji zdalnie w dniach 31.01. - 2.02. - codziennie w godz. 9:00 - 10:00 po uprzednim kontakcie poprzez czat w MsTeams

Marcin Szczupak
3 lutego 2023 r., godz. 8:00 - 16:00
Zdalnie lub telefonicznie pod nr 507155999

dr Anna Szwed
2 lutego 2023 r., godz. 11:00 - 12:00
pokój 74
W przypadku konieczności spotkania w innym terminie, proszę o kontakt mailowy lub przez MsTeams

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
2 lutego 2023 r., godz. 8:30 - 10:00
pokój 77
30 stycznia, 6 lutego 2023 r., godz. 9:00 - 10:00 dyżur online poprzez platformę MsTeams
W razie potrzeby możliwe dodatkowe terminy - uprzejmie proszę o kontakt mailowy

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
Dyżur zdalny w dogodnym dla studenta/studentki terminie, po wcześniejszym umówieniu mailowym (maria.swiatkiewicz-mosny@uj.edu.pl)

mgr Bożena Traciewicz
środa, godz. 12:00 - 14:00
sala 15 (Instytut Religioznawstwa UJ)

dr Marta Warat
30 stycznia 2023 r., godz. 10:30 - 12:00
22 lutego 2023 r., godz. 14:00 - 15:00
pokój 77
Możliwość konsultacji zdalnie (MsTeams) po wcześniejszym umówieniu się