Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni NOWA PRZESTRZEŃ

Opis warsztatów

Warsztaty międzybranżowe NOWA PRZESTRZEŃ mają cele poznawcze i praktyczne.

Bardzo istotny jest interdyscyplinarny charakter projektu, realizowany poprzez udział studentów i studentek oraz kadry naukowo-dydaktycznej z pięciu kierunków i czterech uczelni (ASP, PK, AGH, UJ), dla których pojęcie przestrzeni jest bardzo ważne, choć ujmowane z różnych perspektyw. Dzięki intensywnej formie współpracy możliwa jest wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności.

Studenci i studentki socjologii dzielą się między innymi wiedzą i umiejętnościami z zakresu socjologii przestrzeni, psychologii społecznej czy metodologii badań społecznych, zaś sami wzbogacą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie społecznie etycznego, funkcjonalnego projektowania przestrzeni, wibroakustyki, w tym możliwości i ograniczeń, jakie wiążą się z praktycznym wdrażaniem koncepcji przestrzennych.
 

Na cele poznawcze składa się poszukiwanie odpowiedzi na pytania o oczekiwania odbiorcy/użytkownika w kontekście funkcjonalnego i estetycznego kształtowania przestrzeni miejskiej oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych relacji tych procesów.

Innymi słowy, uczestnicy i uczestniczki warsztatów szukają odpowiedzi na pytania m.in.:

 • Czy dla odbiorcy/użytkownika funkcja i estetyka miejsc miejskich jest istotna?
 • Czy związek z miejscem jako esencją przestrzeni użyteczności publicznej – podyktowany jest jego funkcją, formą czy estetyką?
 • Na ile potrzeby mieszkańców mogą być/są realizowane przede wszystkim w przestrzeniach o przeważających cechach estetycznych, a na ile o cechach funkcjonalnych?
 • A może cechy estetyczne funkcjonują jedynie uzupełniająco wobec przestrzeni funkcjonalnej użyteczności publicznej?


Celami programu NOWA PRZESTRZEŃ są:

 • integracja środowiska zawodowego
 • kształcenie umiejętności współpracy w zespołach wielobranżowych
 • uwrażliwianie na problemy związane z miejską przestrzenią publiczną i ich możliwe rozwiązania
 • diagnozowanie i projektowanie miejskich przestrzeni
 • podnoszenie kompetencji zawodowych
 • promowanie wypracowanych rozwiązań oraz ich autorów i autorek (poprzez wystawy, udostępnianie projektów instytucjom miejskim, katalogi i publikacje)

Historia współpracy

 • 2012/2013 – otrzymaliśmy zaproszenie od pomysłodawców warsztatów z Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Po raz pierwszy studentki i studenci socjologii wzięli udział w warsztatach
 • 2014 rok – efektem podjętej współpracy jest oficjalny dokument w formie Porozumienia Rektorów trzech uczelni: UJ, ASP i PK

13 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU TRZY KRAKOWSKIE UCZELNIE: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH I POLITECHNIKA KRAKOWSKA PODPISAŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY.
 

 • 2018 rok – podpisano porozumienie także z AGH
 • 2019 rok – do warsztatów dołączyli pracownicy/czki i studenci/tki Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ