Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych

 • edukacja
 • rynek pracy
 • kapitał ludzki
 • metody i techniki badań społecznych (jakościowe i ilościowe)
 • techniki statystycznej analizy danych
 • teoria gier
 • ewaluacja polityk publicznych
 • innowacyjność gospodarki

Z Zakładem związane jest Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak - Kierownik Zakładu
 • prof. dr hab. Adam Sagan
 • dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ
 • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
 • dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
 • dr Szymon Czarnik
 • dr Maciej Koniewski
 • dr Seweryn Krupnik
 • dr Piotr Prokopowicz
 • dr Anna Urbaniak - zatrudniona w IS UJ w ramach projektu EIWO
 • mgr Natalia Krygowska-Nowak - zatrudniona w IS UJ w ramach projektu EIWO
 • mgr Maria Varlamova - zatrudniona w IS UJ do pracy na stanowisku researcher w projekcie Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network EuroAgeism

 • mgr Wojciech Kubica
 • mgr Katarzyna Lisek
 • mgr Idalina Odziemczyk
 • mgr Maria Varlamova
 • mgr Monika Woźniak

 • Bilans Kapitału Ludzkiego
 • SPIN - Model Transferu Innowacji w Małopolsce
 • Pomiar edukacyjny - studia doktoranckie

 • Próba określenia zadań strategicznych państwa do 2020 r.
 • Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia
 • Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007 - 2013
 • Projekty Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Predictive Solution Sp. z.o.o.
 • Katedra Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Województwo Małopolskie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie