Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. zw. dr hab. Krystyna Slany

prof. zw. dr hab. Krystyna Slany

stanowisko: profesor

e-mail: krystyna.slany@uj.edu.pl


Krystyna Slany - specjalizuje się w zakresie demografii społecznej, socjologii migracji oraz socjologii rodziny i gender studies. Kieruje Zakładem Intersekcjonalnych Badań Społecznych, a wcześniej kierowała Zakładem Badań Problemów Ludnościowych w Instytucie Socjologii UJ. Kontynuatorka tradycji zainteresowań demograficznych rozwijanych w Instytucie Socjologii przez jej mistrzynię prof. Wandę Czarkowską.

Jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami PAN - Przewodniczącą sekcji badań nad współczesnymi migracjami z Polski, członkinią Komitetu Socjologii PAN, wieloletnią członkinią Komitetu Badań Demograficznych PAN oraz członkinią Rady Programowej kwartalnika "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", i redakcji "Central and Eastern European Migration Review”.

Reprezentuje nauki socjologiczne w Radzie Doskonałości Naukowej.

Główne zainteresowania naukowe i badawcze

 • małżeństwo, rodziny, alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego
 • Gender Studies,
 • równość płci
 • struktury i procesy demograficzne
 • migracje międzynarodowe; migracje kobiet; rodziny transnarodowe, dzieci migranckie

Publikacje (wybrane)

 • Gender equality and quality of life : perspectives from Poland and Norway. Red. WARAT MARTA, KRZAKLEWSKA EWA, RATECKA ANNA, SLANY KRYSTYNA. Frankfurt am Main, 2016 322 s. 978-3-631-69982-9; odnośnik do publikacji
 • Transnational Polish families in Norway : social capital, integration, institutions and care. Red. SLANY KRYSTYNA, ŚLUSARCZYK MAGDALENA, PUSTUŁKA PAULINA, Eugene Guribye. Berlin, 2018 314 s. 978-3-653-06594-7; odnośnik do publikacji
 • The impact of migration on Poland : EU mobility and social change. Anna White, Izabela Grabowska, PAWEŁ KACZMARCZYK, SLANY KRYSTYNA. London : UCL Press, 2018 271 s. 978-1-78735-068-7; odnośnik do publikacji
 • Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018). Red. SLANY KRYSTYNA, STRUZIK JUSTYNA, ŚLUSARCZYK MAGDALENA, KOWALSKA BEATA, WARAT MARTA, KRZAKLEWSKA EWA, CIAPUTA EWELINA, RATECKA ANNA, KRÓL AGNIESZKA. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 352 s. 978-83-233-7079-6; odnośnik do publikacji
 • Who are we? : cultural valence and children’s narratives of national identifications. SLANY KRYSTYNA, STRZEMECKA STELLA. Central and Eastern European Migration Review; 2300-1682. 2016 R. 5, nr 1, s. 13-34; odnośnik do publikacji
 • Children, parents and institutions in the mobility maze. SLANY KRYSTYNA, PUSTUŁKA PAULINA. 2300-1682. 2016 Central and Eastern European Migration Review, 2016, R. 5, nr 1, s. 5-12; odnośnik do publikacji
 • Kapitał rodziny i rodzinności w przestrzeni transnarodowej : na przykładzie badań polskich rodzin w Norwegii. SLANY KRYSTYNA, STRZEMECKA STELLA. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2081-488. 2016 nr 3 (161), s. 255-282; odnośnik do publikacji
 • Demograficzne i socjologiczne implikacje wyjazdów z Polski : dyskusja na bazie wyników narodowego spisu powszechnego z 2011 roku. ŚLUSARCZYK MAGDALENA, SLANY KRYSTYNA. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2081-4488. 2016 R. 42, nr 1 (159), s. 127-151; odnośnik do publikacji
 • Równość płci w przebiegu życia : wskazania dla polityki społecznej. KRZAKLEWSKA EWA, SLANY KRYSTYNA, WARAT MARTA. Przegląd Socjologiczny; 0033-2356. 2016 R. 65, nr 2, s. 11-32; odnośnik do publikacji
 • Care issues in the transnational families : a Polish research review. Łukasz Krzyżowski, SLANY KRYSTYNA, ŚLUSARCZYK MAGDALENA. Polish Sociological Review; 1231-1413. 2017 nr 3 (199), s. 367-385; odnośnik do publikacji
 • Mixed relationships and marriages in the context of migration and multiculturalism. SLANY KRYSTYNA, Magdalena Żadkowska. 2081-4488. 2017 Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 2017, R. 43, nr 4 (166), s. 5-12; odnośnik do publikacji
 • Growing up multicultural : the experiences of children raised by Polish-Norwegian mixed couples in Norway. SLANY KRYSTYNA, Stella Strzemecka. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2081-4488. 2017 R. 43, nr 4 (166), s. 87-112; odnośnik do publikacji
 • Jakość życia starszych kobiet z perspektywy równości płci. WARAT MARTA, KRZAKLEWSKA EWA, SLANY KRYSTYNA. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica; 2081-6642. 2019 R. 11, nr 1, s. 149-166; odnośnik do publikacji
 • Mobilność międzynarodowa Polek na przestrzeni wieków : w odkrywaniu sprawstwa. SLANY KRYSTYNA, ŚLUSARCZYK MAGDALENA. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2081-4488. 2019 R. 45, nr 4 (174), s. 6-26; odnośnik do publikacji
 • The elderly care regime and migration regimes after the EU accession : the case of Poland. PEREK BIAŁAS JOLANTA, SLANY KRYSTYNA. W: Ageing in the context migration. Red. Ute Karl, Sandra Torres. New York : Routledge, 2016 s. 27-38. 978-1-315-81760-6; odnośnik do publikacji
 • Wzory życia rodzinnego w kontekście równości płci : między tradycją a partnerstwem. SLANY KRYSTYNA, KRZAKLEWSKA EWA, WARAT MARTA. W: Role rodzinne : między przystosowaniem a kreacją. Red. Iwona Przybył, Aldona Żurek. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 s. 77-96. 978-83-64902-22-2; odnośnik do publikacji
 • Children as kin-keepers of a transnational family : inclusive understanding of a family in the eyes of children. SLANY KRYSTYNA, Stella Strzemecka. W: Transnational Polish families in Norway : social capital, integration, institutions and care. Red. SLANY KRYSTYNA, ŚLUSARCZYK MAGDALENA, PUSTUŁKA PAULINA, Eugene Guribye. Frankfurt am Main, 18 s. 273-296. 978-3-653-06594-7; odnośnik o publikacji
 • Równość płci w rodzinach : praktyki, ekonomia, jakość życia. SLANY KRYSTYNA, RATECKA ANNA. W: Co nam daje równość? : wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce. Red. KRZAKLEWSKA EWA. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 s. 93-116. 978-83-233-9893-6; odnośnik do publikacji
 • Przemoc w związkach intymnych. SLANY KRYSTYNA, WOŹNIAK BARBARA. W: Co nam daje równość? : wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce. Red. KRZAKLEWSKA EWA. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 s. 147-169. 978-83-233-9893-6; odnośnik do publikacji
 • Starzenie się społeczeństwa i wyzwania w zakresie opieki i troski w kontekście przemian rodzin i migracji. SLANY KRYSTYNA. W: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy. Red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2019 s. 97-106. 978-83-7688-537-7; odnośnik do publikacji
 • Różnorodność typów rodzin : różnorodność praktyk w rodzinach. SLANY KRYSTYNA. W: Obrazy życia rodzinnego i intymności : książka dedykowana Profesor Annie Kwak. Red. Mariola Bieńko, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Ewa Wideł. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 s. 19-29. 978-83-235-4357-2; odnośnik do publikacji


Wcześniejsze wybrane książki

 • Elementy Demografii. Część I. 1989 [Elements of Demography. Part I, co-authors: W.Czarkowska, K. Kluzowa]. Cracow: Jagiellonian University Press.
 • Małżeństwa powtórne w Polsce - typy, przyczyny powstania, funkcjonowanie. 1991 [Remarriages in Poland - Types, Causes and Functioning, co-authors: K. Kluzowa, F. Kusz]. Cracow: Jagiellonian University Press.
 • Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989). 1995 [Between Pressure and Choice: Continental and Transoceanic Emigrations from Central-Eastern Europe (1939-1989)]. Cracow: Jagiellonian University Press.
 • Orientacje emigracyjne Polaków. (Ed.) 1997 [Emigration Trends of Poles]. Cracow: Kwadrat
 • Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. 2002 [Alternative Marriage-Family Lifestyles in the Contemporary World]. Cracow: Nomos.
 • Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. (Ed.) 2008. [Female Migrations. Interdisciplinary Perspective]. Cracow: Jagiellonian University Press.
 • Women In New Migration. Current Debates In European Societies. 2010. [Co-Editors: M. Kontos, M. Liapi]. Cracow: Jagiellonian University Press.
 • Kalejdoskop Genderowy. W Drodze Do Poznania Płci Społeczno-Kulturowej W Polsce. 2010. [Gender Kaleidoscope. On The Way To Learn Gender In Poland, Co-Editors: M. Ślusarczyk, B. Kowalska]. Cracow: Jagiellonian University Press.
 • Gender W Społeczeństwie Polskim. 2011. [Gender In Polish Society, Co-Editors: K. Wojnicka, J. Struzik]. Cracow: Nomos.
 • Zagadnienia Małżeństwa I Rodzin Z Perspektywy Feministyczno-Genderowej. 2012 [The Marriage And Family Issues In Feminist And Gender Perspective]. Cracow: Jagiellonian University Press.

Realizowane projekty badawcze

 • Gender, mobilities and migration during and post COVID-19 pandemic - vulnerability, resilience and renewal, No2021/03/Y/HS6/00159; ID52702, nr PSP: K/PMN/00013. Projekt realizowany w ramach konkursu Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities- Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021); strona projektu: https://www.genmigra.org/
 • CHILD-UP. Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation, Horizon 2020; strona projektu: https://www.child-up.eu/
 • TRANSFAM. Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality, Fundusze Norweskie, 2013 - 2016; strona projektu: http://www.transfam.socjologia.uj.edu.pl/
 • GEQ. Gender Equality and Quality of Life. How gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway). Fundusze Norweskie, 2013 - 2016; strona projektu: http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/
 • Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności - Moduł VI Genderowy wymiar niepełnosprawności, we współpracy z AGH, PFRON, 2012 - 2013; strona projektu: http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/; Raport z projektu
 • Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Kapitał Ludzki, 2010 - 2011; Raport z badań
 • FeMiPol. 6 Framework Programme EU GRANT: Integration of Female ImMigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations, 2006 - 2008; strona projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/22666