Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Jarosław Górniak

prof. dr hab. Jarosław Górniak

stanowisko: profesor

e-mail: jaroslaw.gorniak@uj.edu.pl


Jarosław Górniak - Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Profesor w dziedzinie nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych. Ukończył studia magisterskie z zakresu ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz socjologii (Uniwersytet Jagielloński). Swoje wykształcenie kontynuował w wiodących ośrodkach naukowych, takich jak Hertford College (Oxford University) Interuniversity Consortium for Political and Social Research (University of Michigan) oraz University of Cologne.

W latach 2012 - 2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Filozoficznego na UJ. Jest także kierownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Aktualnie jest także kierownikiem kilku wieloletnich ogólnopolskich programów badawczych realizowanych w ramach działań POKL, np. Bilans Kapitału Ludzkiego. W swojej dotychczasowej karierze akademickiej opublikował ponad 70 recenzowanych artykułów i rozdziałów w publikacjach naukowych z zakresu socjologii i ekonomii. Z jego inicjatywy uruchomione zostały dwa anglojęzyczne, interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich – Society, Environment, Technology i Educational Measurement.

Jego wiedza i umiejętności znajdują zastosowanie nie tylko w murach uniwersyteckich. Z przeprowadzonych przez niego badań i ekspertyz wielokrotnie korzystały duże międzynarodowe organizacje jak ONZ (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Bank Światowy, Komisja Europejska oraz SPSS inc. Poza działalnością na skalę międzynarodową, wielokrotnie realizował projekty zlecane przez polskie urzędy i agencje rządowe m.in. Kancelarię Premiera, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wybrane publikacje

 • Górniak J., Jerschina, Out of Corporatism Toward... Neo-corporatism?, in: J.Hausner, B.Jessop, C.Nielsen (eds.) "Institutional Framework of Market Economies: Scandinavian and Eastern European Perspectives", Avebury, Aldershot 1993.
 • Górniak J., Economy and education in the socialist corporate system, in: R.J. Pohoryles (ed.), European Transformations: Five Decisive Years at the Turn of the Century. An ‘Innovation' Reader 1988-1992, Avebury, Aldershot 1994 (re-edited version of the paper from 1989).
 • Górniak J., Use of Banking Services in Polish Households — a Survey, in: E. Miklaszewska (ed.), Competitive Banking in Central and Eastern Europe, Wyd. UJ, Kraków 1995.
 • Górniak J., Jerschina, From Corporatism to... Corporatism: The Transformation of Interest Representation in Poland, in: J. Hausner, B. Jessop, K. Nielsen (eds.), Strategic Choice and Path-Dependency in Post-Socialism, Edward Elgar Publ., Aldershot 1995.
 • Jerschina J,, J. Górniak, Socio-Economic Attitudes: a Comparative Analysis of Survey Results in Eastern Europe and Baltic States, in: N. Hood, R. Kilis, J.-E. Vahlne (eds.), Microlevel Studies of the Transition in the Baltic States, Macmillan Press, London 1997
 • Górniak J., Attitudes towards Money and dealing with Money: Selected Results of the Research in Poland, Innovation: The European Journal of Social Sciences, vol. 12, No. 4/1999, p. 633-646.
 • Górniak J., Dynamics of Social Support for Integration in Polish Society, w: Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession, Research Center of Integration of the Czech Republic into European Economy, Prague 2000.
 • Górniak J., Poverty in Transition: Lessons from Eastern Europe and Central Asia, in: A. Grinspun (ed.), Choices for the Poor. Lessons from national poverty strategies, UNDP, New York 2001.
 • Górniak J., MDG and Laeken indicators at work for poverty policy in Poland and other Central and Eastern European Countries, "EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies" Vol.11 No.2 2(40)2004.
 • Górniak J., Diagnoza oraz strategia i jej kwantyfikacja (cele, priorytety, wskaźniki) w: Ewaluacja ex ante – podsumowanie doświadczeń administracji polskiej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Górniak J., K. Keler, Indicators in ex-post evaluation of public programmes, w: A. Haber, M. Szałaj (eds.), Evaluation in the Making: Context and Methods, PARP, MRR, Warszawa 2009 (enhanced English version of pos. 48).
 • Górniak J. (eds.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, PARP, Warszawa 2012.

Wybrane projekty badawcze

 • 2013: Implications of Ageing for Lifelong Learning and workshop contributions, Bank Światowy
 • 2008 - 2014: Bilans Kapitału Ludzkiego, Uniwersytet Jagielloński i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 2012 - 2014: SPIN: - Model transferu innowacji w Małopolsce, Województwo Małopolskie.
 • 2011 - 2012: Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, CEAPP UJ, SGH Warszawa
 • 2010: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • 2009 - 2010: PASSO: Participatory assessment of sustainable development indicators on good governance from the civil society perspective, Programme European Council Of Non-Profit Associations
 • 2009 - 2011: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, Pracodawcy RP, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 2008: Warunki i zakres wprowadzenia audytu efektywnościowego (ewaluacji) w polskiej administracji, Ministerstwo Finansów
 • 2008: Strengthening capacities of public administration in utilisation of indicators in the process of programming of the socio-economic development of the country and the regions – project commissioned by the Ministry of Regional Development
 • 2008: Plan wzmacniania zdolności strategicznych w polskiej administracji publicznej. identyfikacja potrzeb, działania oraz niezbędne środki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • 2008: Programowanie strategiczne i jego realizacja jako narzędzia polityki rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • 2008: Podstawy koncepcyjne ewaluacji Priorytetu II POKL, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 2004 - 2006: INTERREG TRATOKI wsparcia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu lokalnym i regionalnym
 • 2005: Ewaluacja pilotażowych warunków wdrożenia Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • 2004: Aligning the European Union Social Inclusion Process and the Millennium Development Goals, UNDP i Unia Europejska
 • 2001 - 2004: Partycypacja społeczna i stymulowanie rozwoju społecznego, Program Rozwoju Instytucjonalnego Obszarów Wiejskich
 • 2001: Group Meeting on Globalization and Rural Poverty, Sekretariat Generalny ONZ, Departament Spraw Społecznych I Ekonomicznych (UNDESA)
 • 2000 - 2001: Capacity Building for Rural Poverty in Lithuania, ONZ i rządu Litwy
 • 1999 - 2000: Poverty Strategies Initiative (PSI): Independent Evaluation, UNDP  
 • 1998 - 2003: Euromonitoring– doroczny raport na temat oceny zdolności Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej