Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fokusownia

Zapraszamy do Pracowni Analiz i Badań Jakościowych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego!
(Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, sala 22/23 - parter)

Dysponujemy przestronną i profesjonalnie wyposażoną pracownią złożoną z fokusowni i podglądowni. Zapewniamy kompleksowe wsparcie metodologiczne i analityczne w procesie realizacji badań jakościowych, wysoki standard dokumentacji audio - video, komfort pracy moderatora i uczestników wywiadów.

Oferujemy m.in. przygotowanie scenariusza dyskusji w wywiadach grupowych i indywidualnych, selekcję osób do badań w oparciu o różne schematy doboru jakościowego, doświadczonych moderatorów, transkrypcje wywiadów, profesjonalną analizę i pogłębioną interpretację wyników badań w ramach Laboratorium analizy danych i metod badań jakościowych (CAQDAS TM Lab), a także przygotowanie wysokiej jakości raportów analitycznych.

Wyposażenie

Pracownia fokusowa wyposażona jest w lustro weneckie zapewniające bezpośredni podgląd przebiegu badania i kompletny system monitorowania tj. 3 kamery HD i 4 mikrofony kierunkowe, które umożliwiają synchroniczną oraz asynchroniczną rejestrację i zapis audio – video wywiadów. Do dyspozycji moderatora w ramach pracowni pozostaje multimedialna tablica z rzutnikiem i ekran projekcyjny z rzutnikiem sterowane za pomocą sieci Wi-Fi oraz system czterokanałowej transmisji dźwięku. Dzięki odpowiedniemu położeniu głośników uzyskujemy przestrzenność i akustykę miejsca nagrania, ale też poszerzenie sceny i stworzenie głębi dźwięku. Zastosowane rozwiązania techniczne i informatyczne pozwalają na transmisję internetową (on-line) przebiegu dyskusji, a także prowadzenie badań na odległość dzięki zainstalowanemu sprzętowi do telekonferencji. Dzięki temu studenci/tki mają możliwość obserwacji przebiegu dyskusji przeprowadzanych np. na potrzeby zajęć dydaktycznych, wcielenia się w rolę moderatora, czy komunikacji z moderatorem w trakcie badania.

Klientom zewnętrznym zapewniamy obserwację bezpośrednią w podglądowni lub obserwację on-line.

Nasza pracownia fokusowa dysponuje stałym dostępem do Internetu oraz własną siecią Wi-Fi.

Udostępnianie

Zasady dostępu, rezerwacji i korzystania z pracowni fokusowej przez pracowników naukowych i studentów UJ, a także klientów pozauniwersyteckich (biznesowych) zostały zapisane w odrębnym regulaminie (dostępny poniżej). 

Klientów biznesowych chcących skorzystać z pracowni fokusowej w Instytucie Socjologii UJ prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny.

Zapraszamy do współpracy!
 

Kontakt

Kierownik CAQDAS TM LAB i Pracowni Fokusowej: dr Grzegorz Bryda (e-mail: grzegorz.bryda@uj.edu.pl)

Kontakt i rezerwacja:
1. Pracownia fokusowa: pracownia.fgi@gmail.com
2. CAQDAS TM LAB: pracowania.caqdastm@gmail.com
 

Dokumenty

Kalendarz fokusowni

Zobacz galerię zdjęć