Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Grażyna Skąpska

e-mail: g.skapska@iphils.uj.edu.pl


prof. dr hab. Grażyna Skąpska ukończyła prawo (1970 rok) oraz socjologię (1974 rok) na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskała stopień doktora nauk prawnych w roku 1978 w Instytucie Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk, habilitowała się w zakresie socjologii ogólnej oraz socjologii prawa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania naukowe prof. Skąpskiej koncentrują się wokół teorii prawa jako zjawiska społecznego, konstytucjonalizmu, aspektach prawnych, ekonomicznych i społecznych rządów prawa w okresie pokomunistycznych przemian, kwestiami tzw. „sprawiedliwości okresu przemian" (transitional justice) oraz zmian kultury i świadomości prawnej w związku z procesami integracji europejskiej. Jej ostatnie przedsięwzięcia badawcze zaowocowały sformułowaniem socjologicznej teorii konstytucjonalizmu po komunizmie, a książka poświęcona tej teorii „From „Civil Society" to „Europe": A Sociological Study on Constitutionalism after Communism" Brill: Boston-Leyden 2011) zdobyła pierwszą nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2012.

Grażyna Skąpska była stypendystką Fundacji Alexandra von Humboldt (Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem), Fundacji Amerykańskich Prawników (Chicago), Collegium Budapest oraz Wissenschaftskolleg zu Berlin, współpracowała także w zakresie realizacji projektu badawczego na temat prawa państwa totalitarnego z Instytutem Maxa Plancka Historii Prawa Europejskiego we Frankfurcie nad Menem (Max Planck Institut fuer Europaeische Rechtsgeschichte). Prof. Grażyna Skąpska jest obecnie Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członkiem Komitetu Wykonawczego (Executive Committee) Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA), w latach 2000-2004 była Wiceprezydentem Międzynarodowego Instytutu Socjologii (International Institute of Sociology). Obecnie pełni ona też funkcję Przewodniczącej Konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Niezależnie od działalności dydaktycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim prof. Skąpska miała gościnne profesury na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydnej w Australii, Uniwersytecie Sydnejskim w Australii (wielokrotnie), Cornell University w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytecie w Trewirze (Niemcy), Instytucie Socjologii Prawa w Onati w Hiszpanii (wielokrotnie), wykładała też (2 pobyty kilkutygodniowe) w Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii.

Zainteresowania naukowe

 • Teorie sfery publicznej i społeczeństwa obywatelskiego, władzy oraz przymusu
 • Socjologiczna teoria prawa
 • Prawo i płeć

Publikacje (10 najważniejszych)

 • "Prawo i dynamika społecznych przemian" Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 1991
 • Gregory S. Alexander, G.Skapska (red.)"A Fourth Way? Privatization, Property, and the Emergence of New Market Economies" Routledge, Londonn-New York, 1994
 • "The Legacy of Anti-Legalism" w: "Marxism and the Rule of Law. Posthumous Reflections on Politics.Society and Law" M..Krygier (red.) Rodopi:Amsterdam-Atlanta GA, 1994
 • "Law and Democracy" entry in the International Encyclopaedia of Behavioral Sciences, Elsevier, Oxford
 • "Institutional Innovations and Moral Foundation of Constitutionalism in East Central Europe" in: Said .A.Arjomand (ed.) "Constitionalism and Political Reconstruction" Brill: Leiden-Boston, 2007
 • "Restitutive Justice, Rule of Law and Constitutional Dilemmas" in: A.Czarnota, M.Krygier, W.Sadurski (eds.) "Rethinking the Rule of Law after Communism" CEU Press: Budapest-New York, 2005
 • "Facing the Past Human Right Violations: A Way from a Liquid to a Solid Society " in: J.Priban (ed.) "Liquid Society and Its Law" Ashgate: Dortmouth 2007
 • "Rule of Law, Economic Transformation and Corruption after the Fall of the Berlin Wall" The Hague Journal of then Rule of Law" Vol. 1, Issue 2, 2009
 • "The Constitution as a Theory of Society in the Society: A Reflection after Thwenty Yers of Democratic Changes in East Central Europe" in: A.Sajo (ed.) "Constitutional Topography. Values and Constitutions" Eleven International Publishing , 2010
 • "From Civil Society to Europe: A Sociological Study of Constitutionalism after Communism" Brill: Leiden-Boston 2012

Obecnie realizowane projekty

 • Świadomość prawna społeczeństwa polskiego: diagnoza, typy, drogi kształtowania
 • Polscy przedsiębiorcy w Unii Europejskiej
 • Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości
 • Prawo w społeczeństwie, społeczeństwo w prawie

Zrealizowane projekty

 • 2005-2007: grant KBN, projekt "Zmiana normatywna i dyskursywna w Polsce jako efekt integracji europejskiej" - kierownik grantu
 • 2003-2004: stypendium Wissenschaftskolleg zu Berlin/Institute for Advanced Study na projekt dotyczący rozliczeń z przeszłością po komunizmie
 • 2002: stypendium American Bar Foundation, Chicago, USA, na projekt dotyczący reprywatyzacji własności
 • 1999: grant Volkswagen-Stiftung na projekt dot. społecznych i politycznych aspektów reprywatyzacji właności (współkierowany z Prof. Markiem Blacksellem z Universytetu w Plymouth i Prof. Hartmutem Heaussermannem z Alexander von Humboldt Universitaet, Berlin)
 • 1996: stypendium Collegium Budapest, Institute for Advanced Study na projekt dotyczący moralnych podstaw konstytucjonalizmu po komuniżmie,
 • 1995: grant zbiorowy KBN na projekt "Tworzenie bogactwa: kulturowe podłoże kształtowania się kapitalizmu po upadku komunizmu"
 • 1995: grant Fundacji dla Rozwoju Demokracji na badania nad demokracją lokalną w Polsce
 • 1992-1994: grant Central European University, Research Support Scheme, na badania nad modelami transformacji ekonomicznej
 • 1992-1994: grant American National Science Foundation na badania nad kulturami polityczno-prawnymi na Węgrzech, w Bulgarii, Polsce, Hiszpanii, Francji i USA
 • 1994: stypendium Fundacji Alexandra von Humboldt (w Max Planck -Institute for the European History of Law, Frankfurt nad Menem, uczestnictwo w badaniach nad prawem totalitarnym (w tym szczególnie nad nacjonalizacją własności)