Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Ewa Krzaklewska

dr Ewa Krzaklewska

stanowisko: adiunktka

e-mail: ewa.krzaklewska@uj.edu.pl


Ewa Krzaklewska - socjolożka, badaczka. Doktorat obroniła w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują tematy związane z młodzieżą i młodymi dorosłymi, tj. procesy wchodzenia w dorosłość, mobilność edukacyjną i migracje, a także socjologię rodziny i równość płci.

Pierwszy obszar jej zainteresowań to socjologia młodzieży – w ramach tej tematyki obroniła rozprawę doktorską dotyczącą procesów wchodzenia w dorosłość pokolenia urodzonego na początku lat 80-tych pt. Spory wokół koncepcji dorosłości. Nowe wzory wchodzenia w dorosłość w Polsce. Jest autorką licznych publikacji dotyczących koncepcji dorosłości, młodych dorosłych i ich pokoleniowych doświadczeń. Dr Krzaklewska prowadzi od wielu lat badania na temat mobilności młodych ludzi, ostatnio szczególnie w kontekście procesów wchodzenia w dorosłość i przemian pokoleniowych oraz wpływu pandemii COVID-19 na wzory mobilności. Badania nad mobilnością akademicką rozpoczęła już w roku 2005, kiedy to w ramach pracy w organizacji międzynarodowej Erasmus Student Network zainicjowała ogólnoeuropejskie badanie sondażowe dotyczące doświadczeń studentów programu Erasmus (ESNSurvey).

Jej drugi obszar zainteresowań obejmuje kwestie równości płci. Pracowała jako badaczka w licznych projektach związanych z tematyką równości płci – zarówno badawczych dotyczących kwestii równości płci w rodzinie, jak i wdrożeniowych (w tym, GEQ, GENERA, ACT). Od 2022 kieruje na Uniwersytecie Jagiellońskim projektem INSPIRE Centre of Excellence on Inclusive Gender Equality in Research & Innovation: Creating Knowledge & Engaging in Collaborative Action (Horyzont Europa, 2022 - 2026).

Współpracuje jako ekspertka z instytucjami międzynarodowymi - z Komisją Europejską i Radą Europy angażując się w tworzenie i dyskutowanie europejskiej polityki młodzieżowej (Advisory Group for the Pool of the European Youth Reseachers w ramach Youth partnership between Council of Europe and European Commission), jak na poziomie lokalnym (np. tworząc program dla młodzieży Miasta Kraków Młody Kraków 2.0 2019 - 23). W roku 2022 wspierała tworzenie Strategii Młodzieżowej Ukrainy.

Przewodnicząca Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2022 - …)

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia młodzieży, wchodzenie w dorosłość, badania nad młodymi pokoleniami w Polsce, polityki młodzieżowe i praca z młodzieżą
 • mobilność młodych ludzi (youth mobility): mobilność akademicka, program Erasmus, migracje
 • równość płci, szczególnie w nauce i badaniach, polityki równościowe, plany równości płci

Wybrane publikacje

 • Krzaklewska, Ewa, Stapleton Amy, Tillmann, Frank, & Williamson, Howard (2023, forthcoming) Lost in Transition? How the COVID-19 pandemic affected young people’s transitions to autonomy. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 • Sekuła, P., Ciaputa, E., Warat, M., Krzaklewska, E., Beranek, S., & Reidl, S. (2022). Communities of practice and gender equality : fostering structural change in research and academia in Central and Eastern Europe. In R. Palmén & J. Müller (Eds.), A community of practice approach to improving gender equality in research (pp. 82-100);  https://doi.org/10.4324/9781003225546-5
 • Cuzzocrea, Valentina and Ewa Krzaklewska. 2022. Erasmus students’ motivations in motion: understanding super-mobility in higher education, Higher Education; https://doi.org/10.1007/s10734-022-00852-6
 • Krzaklewska, Ewa et al. 2021. Erasmus+ during the COVID-19 pandemic. The experiences of Erasmus students in Poland, Warsaw: Foundation for the Development of the Education System. DOI: 10.47050/66515659
 • Czerska-Shaw, Karolina and Ewa Krzaklewska. 2021. Uneasy belonging in the mobility capsule: Erasmus Mundus students in the European Higher Education Area, Mobilities, DOI: 10.1080/17450101.2021.1971053.
 • Taru, Marti, Ewa Krzaklewska and Tanya Basarab (red). 2020. Youth worker education in Europe. Policies, structures, practices. Strasbourg: Council of Europe. (PUBLIKACJA)
 • Krzaklewska Ewa. 2019. Youth, Mobility and Generations – the Meanings and Impact of Migration and Mobility Experiences on Transitions to Adulthood. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1 (171): 41-59.
 • Cairns, David, Ewa Krzaklewska, Valentina Cuzzocrea, and Airi-Alina Allaste. 2018. Mobility, Education and Employability in the European Union : Inside Erasmus. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
 • Krzaklewska, Ewa (red.) 2018. Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce, Kraków: WUJ.
 • Sekuła, Paulina, Justyna Struzik, Ewa Krzaklewska, and Ewelina Ciaputa. 2018. Gender Dimensions of Physics : A Qualitative Study from the European Research Area. GENERA : Gender Equality Network in the European Research Area. (PUBLIKACJA)
 • Krzaklewska, Ewa. 2017. W stronę międzypokoleniowej współpracy?: wyprowadzenie się z domu rodzinnego z perspektywy dorosłych dzieci i ich rodziców. Societas / Communitas 2 (24): 159-176
 • Devlin, Maurice, Søren Kristensen, Ewa Krzaklewska, Magda Nico (red.). 2017. Learning mobility, social inclusion and non-formal education: Access, processes and outcomes. Strasbourg: Council of Europe.
 • Warat, Marta, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (red.). 2016. Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway. Frankfurt am Main: Peter Lang
 • Slany, Krystyna, Ewa Krzaklewska, Marta Warat. 2016. Równość płci w przebiegu życia: wskazania dla polityki społecznej. Przegląd Socjologiczny 65 (2): 11-32.
 • Ciaputa, Ewelina, Beata Kowalska, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Beata Tobiasz-Adamczyk, Marta Warat i Barbara Woźniak. Równość płci i jakość życia. Raport z badań sondażowych. 2016. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Feyen, Ben, Ewa Krzaklewska (red). 2013. The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation? Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Krzaklewska, Ewa, Howard Williamson. 2013. Youth policy in Ukraine. Conclusions of the Council of Europe international review team. Strasbourg: Council of Europe. 193 str. (także w tłumaczeniu na jęz. ukraińskim: Молодіжна політика в Україні)

Obecnie realizowane projekty naukowo-badawcze

 • INSPIRE Centre of Excellence on Inclusive Gender Equality in Research & Innovation: Creating Knowledge & Engaging in Collaborative Action, Horyzont Europa, 2022-2026 (kierowniczka)
 • GEN-MIGRA: Gender, mobilities and migration during and post COVID-19 pandemic - vulnerability, resilience and renewal (T-AP RRR, 2022-2024)
 • ENIS - COST Action European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice, www.enisnetwork.com (członkini; co-leader Working Group 2 Inequalities in ISM w latach 2020-2021)

Zrealizowane projekty naukowo-badawcze (wybrane)

 • MIC. Men in Care: Workplace support for caring masculinities, EaSi Progress, Komisja Europejska, 2019 - 2022 (badaczka)
 • Erasmus+ during the COVID-19 pandemic : the experiences of Erasmus students in Poland, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2021 (kierowniczka, badaczka)
 • Nie/mobilność w dobie pandemii – sytuacja studentów międzynarodowych, SocietyNow!#1 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, 2020 (z dr Karoliną Czerską-Shaw, UJ)
 • ACT. Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe, Horizon 2020, 2018-2021 (kierowniczka, badawczka) - http://act-on-gender.eu/
 • GENERA. Gender Equality Network in European Research Area, Horizon 2020, 2015-2018 - https://genera-project.com/ (badaczka)
 • ABC of Youth Work. Erasmus+, Unia Europejska. 2016 - 2018 - http://abc-of-youthwork.eu/ (kierowniczka, badaczka)
 • GEQ. Gender Equality and Quality of Life. How gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway, we współpracy z Center for Gender Research (Oslo University), Collegium Medicum UJ i HELSAM (Oslo University), Fundusze Norweskie, 2013 - 2016 - http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/ (badaczka)
 • TRANSFAM. Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish - Norwegian transnationality, Fundusze Norweskie, 2013 - 2016 - http://www.transfam.socjologia.uj.edu.pl/ (badaczka)
 • Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Kapitał Ludzki, 2010 - 2011 (badaczka)
 • Erasmus Student Network Survey 2005 - 2011 - esn.org/survey (pomysłodawczyni, koordynatorka)

Działalność ekspercka

 • Advisory Group for the Pool of the European Youth Researchers, the Council of Europe and European Commission Partnership on Youth 2021-…
 • Współautorka Strategii Miasta dla Krakowa „Młodzi 2.0” na lata 2019-23
 • Członkini Pool of the European Youth Reseachers w ramach Youth partnership between Council of Europe and European Commission w latach 2011- 2020
 • Ad hoc High-level Task Force on Youth Work, Council of Europe (2018-2019)
 • Youth Work Quality Systems Expert Group, European Commission (2014-2015)
 • International Review Team, Youth Policy of Ukraine, Council of Europe – rappourter (2012-2013)
 • European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP), the Council of Europe and European Commission Partnership on Youth (2011-2015)
 • High Level Expert Forum on Mobility, European Commission (2008)
 • Vicepresident Erasmus Student Network, Brussels 2005-2007