Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Borys Cymbrowski

stanowisko: adiunkt

e-mail: borys.cymbrowski@uj.edu.pl

Publikacje (wybrane)

2017

 • Szlachcic mieszczaninem? Zmiany społeczne na przykładzie wybranych bohaterów XIX-wiecznych powieści realistycznych. Przypadek niemiecki i polski, Roczniki Nauk Społecznych (KUL), t. 9(45), nr 4, 2017, ss. 187-209 (publikacja on-line)
 • The Proletarian Public Space and Its Transformation: The Case of Socialist and Post-socialist Cities, Sociologica, 2/2017, pp. 1-27, doi: 10.2383/88199, (publikacja on-line)
 • Tracing the Past in the Present: The City, Intrinsic Logic, and Historical Sociology, [w:] Re-Imagining the City: Municipality and Urbanity Today from a Sociological Perspective, ed. by Marta Smagacz-Poziemska, Krzysztof Frysztacki, Andrzej Bukowski, Jagiellonian University Press, Kraków 2017, ss. 337-350.
 • Literatura we wczesnej socjologii. Przyczynek do historycznej socjologii literatury, [w:] Literackie ekonomie, pod red. Pawła Wolskiego i Pawła Tomczoka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 145-168.
 • Habitus a literatura, [w:] Ekonomia w badaniach literackich. Zagadnienia teoretyczne, pod red. Łukasza Milenkowicza i Pawła Tomczoka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 47-64.

2016

 • Dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych (z Dorotą Rancew-Sikorą), Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 3, 2016, ss. 6-21.
 • W stronę socjologicznego ujęcia etyki badań naukowych (z Dorotą Rancew-Sikorą), Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 3, 2016, ss. 22-39.

2015

 • Walka klas w społeczeństwie dworskim, Kultura i Społeczeństwo, nr 1/2015, ss. 71-91.
 • Od historyzmu do socjologii historycznej. Szkic o metodologii, [w:] Socjologia historyczna: wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, pod red. Borysa Cymbrowskiego i Krzysztofa Frysztackiego, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 61-75.


Redakcja numeru czasopisma

 • Przegląd Socjologii Jakościowej nr 3, 2016, tytuł numeru: Dylematy etyczne w badaniach terenowych


Redakcja monografii zbiorowych

 • Ekonomie w literaturze i kulturze, pod red. Borysa Cymbrowskiego i Pawła Tomczoka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 • Sfera publiczna - przestrzeń - muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury, pod red. Elżbiety Nieroby i Borysa Cymbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.
 • Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, pod red. Borysa Cymbrowskiego i Krzysztofa Frysztackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.

Projekty badawcze

 • 2013 - 2016: Wykonawca w grancie NCN w ramach programu Sonata (UMO-2012/005/D/HS@/03589). Tytuł grantu: Ekonomia literatury. Kierownik: dr Paweł Tomczok (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach).