Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Marek Kucia

stanowisko: profesor

e-mail: marek.kucia@uj.edu.pl


Marek Kucia - studiował nauki polityczne i socjologię w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofię w Oxford University. Uzyskał doktorat i habilitację z socjologii na UJ oraz tytuł profesora nauk społecznych. Odbył staż podoktorski w Oxfordzie, pracując równocześnie w instytucie Gallupa w Londynie. Od 1993 roku pracuje w Instytucie Socjologii UJ, gdzie pełnił funkcje dyrektora, zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i kierownika Zakładu Socjologii Władzy. Wykładał gościnnie w wielu uniwersytetach europejskich i amerykańskich. Jako Marie Curie Fellow pracował badawczo w Lunds Universitet.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • teoria socjologiczna
 • integracja europejska i europeizacja
 • pamięć społeczna
 • Auschwitz i Holokaust
 • stosunki polsko-żydowskie i antysemityzm

Publikacje (wybrane)

 • "The Europeanization of Holocaust Memory and Eastern Europe", East European Politics & Societies, February 2016 30 (1): 97–119.
 • „Die Symbolhaftigkeit von Auschwitz in der polnischen Erinnerungskultur von 1945 bis heute", in: Gewalt – Gedächtnis – Erkenntnis: Nationale und transnationale Erinnerungsräume im östlichen Europa, hg. von Kerstin Schoor und Stefanie Schüler-Springorum, Wallstein Verlag, Göttingen 2016, S. 166-183.
 • "Auschwitz in the Perception of Contemporary Poles", Polish Sociological Review, No. 2 (190), 2015, pp. 191–206.
 • "The Meanings of Auschwitz in Central Europe before and after 1989", in: Barbara Törnquist-Plewa, Niklas Bernsand and Eleonora Narvselius (eds.), Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Eastern and Central Europe, Lund: Lund University, Centre for European Studies, CFE Conference Papers Series No. 7, 2015, 67–86.
 • z Bogną Wilczyńską, „Antysemityzm stadionowy. Analiza i interpretacja zjawiska", Kultura i Społeczeństwo, nr 4, 2014, s. 167-196.
 • z Martą Duch-Dyngosz i Mateuszem Magierowskim, "Anti-Semitism in Poland: Survey Results and a Qualitative Study of Catholic Communities", Nationalities Papers, 2014, Vol. 42, No. 1, p. 8–36.
 • "Antisemitism in contemporary Poland", in: Charles Asher Small (ed.) Global Antisemitism: A Crisis of Modernity. Brill, Leiden and Boston 2013, p. 305–317.
 • z Martą Duch-Dyngosz i Mateuszem Magierowskim, "The Collective Memory of Auschwitz and the Second World War among Catholics in Poland: A Qualitative Study of Three Communities", History and Memory, Fall/Winter 2013, Vol. 25, No. 2, p. 132–173.
 • z Mateuszem Magierowskim, „Pamięć, trauma i tożsamość »Narodu z popiołów« i innych narodów. Implikacje badania Romów dla teorii socjologicznej" (artykuł recenzyjny z książki Sławomira Kapralskiego, Naród z popiołów. Pamięć zagłady i tożsamość Romów), Studia Socjologiczne, nr 2, 2013, s. 175-188.
 • (red.) Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • z Piotrem Sztompką (red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2005.
 • Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Universitas, Kraków 2005.
 • "KL Auschwitz in the social consciousness of Poles, 2000 A.D. ", in: Elisabeth Maxwell and John K. Roth, Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide, Palgrave, London 2001, vol. 3, p. 632-651.
 • "Public Opinion in Central Europe on EU Accession: The Czech Republic and Poland", Journal of Common Market Studies, Vol. 37, No. 1: March 1999, p. 143-152.
 • with David J. Murray, "Business Integrity in Transitional Economies: Central and Eastern Europe", Business Ethics. A European Review., Vol. 4, No. 2, April 1995, p. 76-82.
 • „Dyskusja wokół społecznej filozofii nauki szkoły edynburskiej", Studia Filozoficzne, nr 4 (281), 1989, s. 87-101.
 • „Podstawowe kategorie socjologii rozumiejącej Maxa Webera", Studia Socjologiczne, nr 3, 1989, s. 31-50.


Informacje o publikacjach dostępne są na stronach:

Obecnie realizowane projekty

 • Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach. W kontekście przemian pamięci o zagładzie Żydów i II wojnie światowej oraz polityki pamięci w Polsce, Europie i na świecie. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2018/29/B/HS6/02133, 2019-2022

Zrealizowane projekty

 • "The Europeanisation of the Holocaust memory in Eastern Europe (EurHolMem)", grant Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego – People – Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development, no. 330424, 2013-2014.
 • „Auschwitz w świadomości społecznej Polaków, A.D. 2010", grant indywidualny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN116445837, 2009-2014.
 • „Normen- und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa", projekt realizowany przez Friedrich-Schiller-Universität w Jenie w ramach grantu Deutsche Volkswagen Stiftung, 2009.
 • „Polscy nauczyciele i uczniowie wobec nauczania o zagładzie Żydów", grant University of Southern California Shoah Foundation Institute w ramach Polish Visual History Educational Project, 2006.
 • „KL Auschwitz w świadomości społecznej Polaków", grant Research Support Scheme of the Open Society Institute, 1999-2001.
 • „Integracja krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską", grant Research Support Scheme of the Open Society Institute, 1995-1997.
 • „Integracja europejska", grant Unii Europejskiej w ramach „Projektu »Jean Monnet« dla Polski", 1995-1998.
 • „Polska a Unia Europejska", grant Unii Europejskiej w ramach „Projektu »Jean Monnet« dla Polski", 1994-1997.
 • „Etyka biznesu w społeczeństwach transformacji systemowej", grant Central European Foundation, 1994.