Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Szwed

dr Anna Szwed

stanowisko: adiunktka

e-mail: anna.szwed@uj.edu.pl


Anna Szwed - socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień płci i religii, religijności kobiet, lived religion i obecności religii w sferze publicznej.

Autorka artykułów poświęconych kobietom i katolicyzmowi oraz dyskursowi Kościoła rzymskokatolickiego. Autorka książki Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży (Nomos, Kraków 2015). Kierowniczka (2018-2023) projektu poświęconego religijności kobiet Opór i podporządkowanie. Sprawczość religijna rzymskokatolickich kobiet w Polsce, finansowanego ze środków NCN.

 

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia religii
 • gender i religia
 • kobieta w Kościele rzymskokatolickim
 • sprawsto kobiet
 • religia publiczna
 • digital religion

Publikacje (wybrane)

 

 • A. Szwed, Religion Lived In-Between. Time, Space, and Religious Practices of Roman Catholic Women in Poland, Sociology of Religion, 2024;, srae005, https://doi.org/10.1093/socrel/srae005 (Open Access)
 • A. Szwed, Women and the Church. Challenges in researching women's religiosity in Poland, [in:] Nicola Slee, Dawn Llewellyn, Kim Wasey, Lindsey Taylor-Guthartz (eds.), Female Faith Practices. Qualitative Research Perspectives, Routledge, London and New York 2024, p. 29-42.
 • A. Szwed, Between Online Autonomy and Local Constraints: Spaces of Roman Catholic Women’s Activity in Poland, Sociology of Religion, 2022, vol. 83(3), p. 324-345 (Open Access).
 • A. Szwed, Między reprodukcją a transformacją. Negocjowanie reguł dotyczących płci w społeczności rzymskokatolickich kobiet, LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, 2021, t. 105, s. 58–83. [udostępniono 21.12.2021 r.]. DOI 10.12775/lud105.2021.03.
 • A. Szwed, Typy legitymizacji w wypowiedziach hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce na temat gender i praw reprodukcyjnych, Studia Socjologiczne, 2019, nr 3, s. 81-108.
 • A. Szwed, „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę!”. Konstruowanie kryzysu rodziny w wypowiedziach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce - treści i funkcje, Przegląd Religioznawczy, 2018, nr 2, s. 81-96.
 • A. Szwed, K. Zielińska, A War on Gender? The Roman Catholic Church’s Discourse on Gender in Poland, [w:] S. P. Ramet, I. Borowik (red.), Religion, Politics, and Values in Poland: Continuity and Change Since 1989, Palgrave Macmillan, New York 2017, s. 113–136.
 • A. Szwed, Kto się boi gender? Kościół rzymskokatolicki w Polsce i kategoria płci, Kultura i Edukacja, 3/2015, s. 278-289.
 • A. Szwed, Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży, NOMOS, Kraków 2015.
 • A. Szwed, Równość płci, dyskryminacja i feminizm w opiniach księży rzymskokatolickich w Polsce, Przegląd religioznawczy, 2010, nr 3, s. 157-170.
 • W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010.
 • W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, System ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, [w:] W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010, s. 99-119.
 • S. Rudnicki, A. Szwed, Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych, [w:] W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010, s. 35-49 (przedruk).
 • A. Szwed, "Distance from the altar". Gender Perception amongst Roman Catholic Priests in Poland, [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska, Ch. Methuen, S. Sobkowiak (red.), Gender and Religion in Central and Eastern Europe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2009, s. 243-260.
 • S. Rudnicki, A. Szwed, Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych, Kultura i Polityka, nr 5/2009, s. 127-139.
 • A. Szwed, Kobiety i judaizm. Różne drogi do podmiotowości, [w:] B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka (red.), Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo RABID, Kraków 2009, s. 19-34.
 • A. Szwed, Kościół rzymskokatolicki o kobiecie. Między teorią a praktyką, [w:] B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka (red.), Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo RABID, Kraków 2009, s. 75-102.
 • A. Szwed, „Nie ma Kościoła bez kobiet" – obraz roli kobiet w wypowiedziach księży katolickich [na podstawie badań jakościowych], [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska (red.) Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego o kobietach w Polsce w latach 1978-2005, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2008, s. 361-374.
 • A. Szwed, Ta, która spogląda na króla. Rola kobiety w tradycyjnym judaizmie, [w:] K. Leszczyńska, A. Kościańska (red.), Kobiety i religie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006.


Publikacje dostępne są także na stronach:

Projekty badawcze

 • 2018 - 2023: Kierowniczka projektu Opór i podporządkowanie. Sprawczość religijna rzymskokatolickich kobiet w Polsce, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13 (nr umowy UMO-2017/26/D/HS6/00125)
 • 2022: Opór przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu? Sekularny wymiar Czarnych Protestów w Polsce - wywiady indywidualne z uczestniczkami Czarnych Protestów, które dokonały apostazji po 2016 r.

Inna działalność

 • Usłyszeć głos katoliczek - rozmowa Michała Jędrzejka z Anną Szwed, Miesięcznik Znak 789 02/2021 Zniszczyć patriarchat w sobie, s. 28-35.
 • Członkini European Sociological Association (Communications Officer RN34), International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA) i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.