Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (vel Łucjan Miś)

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (vel Łucjan Miś)

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: lucjan.mis@uj.edu.pl


Lucjan Miś (vel Łucjan Miś) - jego główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, konstrukcjonizm społeczny, pracę socjalną, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, wideotrening komunikacji. 

Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Society for the Study of Social Problems, American Sociological Association, International Consortium for Social Development (Vice-President, 2005 - 2014, skarbnik od 2014, w European Branch of ICSD). Współpracował z Indiana University w Bloomington (USA), Fontys University of Applied Sciences w Tilburgu (Holandia), Evangelische Hochschule w Berlinie (Niemcy), Fondazione G. Brodolini w Rzymie (Włuchy), Fachhochschule w Frankfurcie nad Menem (Niemcy), Employment Department w Sheffield (Wielka Brytania) oraz uniwersytetami i placówkami badawczymi w kraju (Uniwersytet Łódzki, Instytut Spraw Publicznych).

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia problemów społecznych
 • bezrobocie i zatrudnienie
 • praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach
 • rozwój społeczny
 • konstrukcjonizm społeczny
 • wideotrening komunikacji

Publikacje (z ostatnich 5 lat)

2022

 • Problem ubóstwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004 - 2019. Analiza porównawcza. W: A. Kacprzak, M. Gońda, I. Kudlińska-Chróścicka (red.) Problemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder. ISBN: 978-83-8220-767-5, e-ISBN 978-83-8220-768-2, DOI: 10.18778/8220-767-5.09. [PUBLIKACJA]

2021

 • Social problems in European Union countries: from the 2004 Enlargement to Brexit. A comparative approach. ISBN: 978-80-568-0420-9. Trnava: Vydavatelstvo TYPI Universitatis Tyrnaviensis & Vydavatelstvo VEDA Slovenskej akademie vied, ss.1-208, 115.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy socjalnej: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Od Wideotreningu Komunikacji do robotów społecznych. W: M. Łuszczyńska, E. Grudziewska, M. Łuczyńska (red.) Praca socjalna w Polsce. Wokół wolności i obywatelskości. ISBN: 9788380959903. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 231-246.

2020

 • O twórczości Krzysztofa Frysztackiego. W: Zeszyty Pracy Socjalnej, tom 25, z. 3, doi:10.4467/24496138ZPS.20.023.13078, ss. 153-162. [PUBLIKACJA]
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy socjalnej i zawodach pomocowych. W: Z. Wiśniewski, C. Sadowska-Snarska (red.) Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-412-7, ss. 455-472. [PUBLIKACJA]
2019
 • Wideotrening Komunikacji ćwierć wieku później. Rozwój Video Home Training/Video Interaction Guidance w pracy socjalnej, psychologii, pedagogice i medycynie. W: Zeszyty Pracy Socjalnej, tom 24, z. 4, doi: 10.4467/24496138ZPS.19.024.12008, ss. 283-296. [PUBLIKACJA]
 • The social problems in the Visegrad Group countries. Trnava-Bratislava: TYPI Vydavatelstvo Universitatis Tyrnaviensis – VEDA Vydavatelstvo Slovenckej Adademie Vied, ISBN 978-80-568-0141-3 [PUBLIKACJA]
 • Miś L., Guran P., Rodzina i polityka rodzinna w Polsce i na Słowacji. W: Zeszyty Pracy Socjalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 123-132. [PUBLIKACJA]
 • Bezrobocie i zatrudnienie w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2018. W: C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.) Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4297-3, ss. 19-30.
 • Wachlarz współczesnych stanowisk teoretycznych dla pracy socjalnej. W: K. Frysztacki (red.), Praca socjalna. 30 wykładów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 97-117, ISBN 978-83-01-20849-3.
 • Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
2018
 • Badania problemów społecznych w polskiej socjologii w ostatnich trzydziestu latach. W: Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 23, z. 3, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 252-261. [PUBLIKACJA]


Zobacz: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ - spis publikacji

 

Obecnie realizowane projekty

 • Społeczeństwa Europy Środkowej w pracach socjologów polskich, słowackich i czeskich

Zrealizowane projekty

 • 2011 - 2012: Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Program współfinansowany przez Unię Europejska ze środków EFS (nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00). Koordynator (Opiekun naukowy)
 • 2004 - 2007: Solution Focused Approach as a new method in social welfare and education in Poland. Kierownik (2004/05) ze strony polskiej
 • 2006 - 2007: Study on poverty and social exclusion among lone-parent households. Koordynator (National expert)
 • 2006: The Early School Leaving Phenomenon in Poland. Uczestnik
 • 1996 - 2001: Education of careworkers of the Video Interaction Training and Kangaroo Method and the implementation of VIT in Poland. Koordynator