Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego studia w Instytucie Socjologii UJ to NAJLEPSZY WYBÓR?

JESTEŚMY W CENTRUM!

 • Instytut Socjologii UJ to centrum krakowskiej socjologii i jeden z najważniejszych ośrodków naukowych i badawczych w kraju - tu tworzymy i rozwijamy naukę!
 • Realizujemy ważne i aktualne projekty badawcze i naukowe odpowiadające na wyzwania zmieniającego się świata
 • Nie zapominamy także o naszym otoczeniu - podejmujemy działania upowszechniające naukę i popularyzujące badania, realizujemy projekty edukacyjne, (współ)organizujemy ważne konferencje i seminaria!
 • Każdy tydzień w IS UJ przynosi nowe spotkania i dyskusje dotyczące najważniejszych tematów i bieżących wydarzeń w kraju i na świecie
 • Wykorzystujemy także siłę i potencjał formuł on-line jako platform spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami świata nauki z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, akademickich, badawczych
 • Swoje przestrzenie otwieramy na debaty i wydarzenia studenckie, przygotowane m.in. przez Koło Naukowe Socjologii UJ oraz KlimatUJ
 • Jesteśmy w centrum także dosłownie - w połowie drogi między Rynkiem Głównym a Wawelem, tuż obok najważniejszych miejsc w Krakowie, krok od klimatycznych kawiarni, gdzie w przerwie wypijesz dobrą kawę!

DBAMY O ROZWÓJ!

NAUKOWY

 • Kładziemy nacisk na umiejętności badawcze, analityczne, praktyczne studentów i studentek
 • Wspieramy studentów i studentki w rozwoju - wspólnie realizujemy projekty badawcze, edukacyjne i doradcze dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, społeczności lokalnej czy instytucji międzynarodowych
 • Pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych łącząc różne podejścia i perspektywy - od lat organizujemy m.in. Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni NOWA PRZESTRZEŃ, podczas których współpracujemy z kilkoma krakowskimi uczelniami 
 • UJ jest jednym z ośmiu wiodących europejskich uczelni badawczych tworzących związek uniwersytetów Una Europa - to również obszar naszych działań!


SPOŁECZNY

DBAMY O JAKOŚĆ!

 • Wyposażamy w wysoko cenione na rynku pracy kompetencje, m.in. badawcze, analityczne, komunikacyjne, z zakresu obsługi programów komputerowych, pracy zespołowej, autoprezentacji... i wiele wiele innych!
 • W corocznym rankingu PERSPEKTYWY od lat jesteśmy w ścisłej czołówce - w edycji 2023 ponownie zajęliśmy II miejsce! W Krakowie i południowej Polsce jesteśmy bezkonkurencyjni
 • Nasi wykładowcy i wykładowczynie to specjaliści cenieni w kraju i na świecie
 • Jakość naszych zajęć monitorujemy za pomocą ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez studentów i studentki pod koniec każdego semestru. Bardzo ważne są dla nas także wyniki corocznej oceny zajęć dydaktycznych
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami i przedstawicielkami studentów Instytutu, Wydziału, Uniwersytetu - wiemy, że siła tkwi w kooperacji!

LUBIMY MIĘDZYNARODOWY KLIMAT!

KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW!

 • Programy kształcenia i ofertę kursów dostosowujemy do potrzeb zmieniającego się rynku pracy
 • Uczymy, jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić badania oraz jak profesjonalnie prezentować ich wyniki różnym grupom odbiorców. To szczególnie cenią w naszych absolwentach i absolwentkach pracodawcy!
 • Stale rozbudowujemy sieć partnerów - współpracujemy z cenionymi firmami i instytucjami w zakresie praktyk studenckich oraz projektów badawczych, naukowych i edukacyjnych
 • Zajęcia w naszym Instytucie prowadzą eksperci w swych dziedzinach - pracownicy i pracowniczki IS UJ, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych, wiodących ośrodków akademickich. To szansa na spotkanie z tymi, którzy kształtują naukę!
 • Dzięki interdyscyplinarnym kompetencjom i wiedzy, absolwenci i absolwentki IS UJ znajdują zatrudnienie w wielu branżach!

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI!

Współpracujemy z najlepszymi instytucjami badawczymi i naukowymi, firmami, organizacjami pozarządowymi, szkołami i instytucjami samorządowymi - wiemy, że w kooperacji rodzi się nowa jakość!

Zobacz wybranych partnerów IS UJ i nasze działania!