Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego warto studiować w Instytucie Socjologii UJ?

JESTEŚMY W CENTRUM

 • Instytut Socjologii UJ to centrum krakowskiej socjologii i jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju.
 • Realizujemy ważne i aktualne projekty badawcze i naukowe odpowiadające na wyzwania zmieniającego się świata.
 • To miejsce chętnie odwiedzane przez wybitnych przedstawicieli i przedstawicielki nauki z kraju i zagranicy.
 • Każdy tydzień w IS UJ przynosi nowe spotkania i dyskusje dotyczące najważniejszych tematów i bieżących wydarzeń.
 • Swoje przestrzenie otwieramy na debaty i wydarzenia studenckie, przygotowane m.in. przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ oraz Grupę On-line on-Soul.
 • Jesteśmy w centrum także dosłownie - w połowie drogi między Rynkiem Głównym a Wawelem, tuż obok najważniejszych miejsc w Krakowie, krok od klimatycznych kawiarni, gdzie w przerwie wypijesz dobrą kawę!

DBAMY O ROZWÓJ

NAUKOWY

 • Kładziemy nacisk na umiejętności badawcze, analityczne, praktyczne studentów i studentek.
 • Wspieramy studentów i studentki w rozwoju - wspólnie realizujemy projekty badawcze, edukacyjne i doradcze dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych.
 • Pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych łącząc różne podejścia i perspektywy.
 • Rozwijamy naukę! Jesteśmy autor(k)ami i współautor(k)ami ważnych publikacji wydawanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach.
 • UJ jest jednym z ośmiu wiodących europejskich uczelni badawczych tworzących związek uniwersytetów Una Europa - to również obszar naszych działań!


SPOŁECZNY

 • Dbamy o relacje - spotykamy się, dyskutujemy, podejmujemy wspólne działania dla społeczności IS UJ i Uniwersytetu oraz społeczeństwa.
 • Kładziemy nacisk na kompetencje komunikacyjne i wzmacnianie interakcji.
 • Współpracujemy z wieloma podmiotami przygotowując i wdrażając projekty dla otoczenia i społeczności lokalnej.
 • Promujemy osiągnięcia i sukcesy naszych studentów i studentek!

DBAMY O JAKOŚĆ

 • Wyposażamy w wysoko cenione na rynku pracy kompetencje: badawcze, analityczne, komunikacyjne, z zakresu obsługi programów komputerowych, pracy zespołowej.
 • W corocznym rankingu PERSPEKTYWY od lat jesteśmy w ścisłej czołówce - w edycji 2021 ponownie zajęliśmy II miejsce! W Krakowie i południowej Polsce jesteśmy bezkonkurencyjni!
 • Nasi wykładowcy i wykładowczynie to specjaliści cenieni w kraju i na świecie.
 • Jakość naszych zajęć monitorujemy za pomocą ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez studentów i studentki pod koniec każdego semestru.
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami i przedstawicielkami studentów Instytutu i Wydziału - wiemy, że siła tkwi w kooperacji!

LUBIMY MIĘDZYNARODOWY KLIMAT

 • Promujemy mobilność studentów i studentek - oferujemy kilkadziesiąt stypendiów zagranicznych w 19 krajach Europy.
 • W naszym programie znajdziecie bogatą ofertę kursów anglojęzycznych oraz zajęcia prowadzone we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.
 • Na zajęciach gościmy studentów i studentki z całej Europy oraz zagranicznych profesorów i praktyków, którzy odwiedzają nas z eksperckimi wykładami.
 • Współpracujemy z licznymi zagranicznymi uczelniami partnerskimi i instytucjami, co daje możliwość wyjazdów, spotkań z ekspertami i praktykami, wymiany doświadczeń, udziału w znaczących projektach.

KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW

 • Program kształcenia i ofertę kursów dostosowujemy do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.
 • Uczymy, jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić badania oraz jak profesjonalnie prezentować ich wyniki. To cenią w naszych absolwentach i absolwentkach pracodawcy!
 • Stale rozbudowujemy sieć partnerów - współpracujemy z cenionymi firmami i instytucjami w zakresie praktyk studenckich i projektów badawczych.