Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Seweryn Krupnik

stanowisko: adiunkt

e-mail: seweryn.krupnik@uj.edu.pl


Seweryn Krupnik - socjolog, ewaluator i coach; adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. W latach 2015 - 2018 kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Obecnie współpracownik tej jednostki.

Specjalista w zakresie metodologii badań ewaluacyjnych, w tym analizy efektów wsparcia publicznego innowacyjności przedsiębiorstw, transformacji energetycznej oraz współpracy nauka – biznes. Stypendysta Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. Koordynator wielu projektów ewaluacyjnych i rozwojowych realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor opracowań, książek i artykułów na temat ewaluacji i wsparcia publicznego przedsiębiorstw i innowacyjności.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • metodologia badań ewaluacyjnych
 • jakościowa analiza porównawcza (QCA)
 • publiczne wsparcie innowacyjności
 • coaching

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Patrycja Antosz, Jarosław Górniak, Seweryn Krupnik, Jan Strycharz, Anna Szczucka, Dariusz Szklarczyk, Przyspieszyć niezbędne. Doświadczenia z projektu SPIN – wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2015.
 • Seweryn Krupnik, Agata Anacik, Joanna Skrzyńska, Hanna Uhl, Agnieszka Otręba, Dariusz Szklarczyk, Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 2009.


Artykuły w czasopismach naukowych

 • Julia M Wittmayer, Tessa de Geus, Bonno Pel, Flor Avelino, Sabine Hielscher, Thomas Hoppe, Susan Mühlemeier, Agata Stasik, Sem Oxenaar, Karoline S Rogge, Vivian Visser, Esther Marín-González, Merel Ooms, Saskia Buitelaar, Chris Foulds, Kristian Petrick, Salvador Klarwein, Seweryn Krupnik, Gerdien de Vries, Aleksandra Wagner, Anja Härtwig, Beyond instrumentalism: Broadening the understanding of social innovation in socio-technical energy systems, Energy Research & Social Science, 2020.
 • Zuzanna Drożdżak, Patrycja Antosz, Jan Strycharz, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Dariusz Szklarczyk,Karolina Łukasiewicz, Translational Medicine and its Perspectives in Poland, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, 2016.
 • Seweryn Krupnik, Jesli podmiotu nie ma... O wpływie, aktorach, horrorze i innych zmartwieniach, Zarządzanie publiczne, 2014.
 • Seweryn Krupnik, Konrad Turek, Using Pragmatic Grounded Theory in the Evaluation of Public Policies, Zarządzanie Publiczne, 2014.
 • Seweryn Krupnik, Identyfikacja mechanizmów społecznych z wykorzystaniem instytucjonalizmu zorientowanego na aktora, Zarządzanie Publiczne, 2013
 • Seweryn Krupnik, The Social Mechanism of Investment Subsidies. A Study Conducted with the Usage of the Abductive Approach, Evaluation, October, 2012.
 • Seweryn Krupnik, Agnieszka Otręba, Dariusz Szklarczyk, Siedem tez o dialogu społecznym w Polsce, Zarządzanie Publiczne 3(9)/2009.


Rozdziały w monografiach

 • Monika Bartosiewicz-Niziołek, Beata Ciężka, Weronika Felcis, Katarzyna Hermann-Pawłowska, Seweryn Krupnik, Piotr Strzęboszewski, Agnieszka Szczurek, Poland, w: The Institutionalisation of Evaluation in Europe (Stockmann, Reinhard; Meyer, Wolfgang; Taube, Lena (Eds.), Palgrave Macmillan, 2020.
 • Seweryn Krupnik, Ewa Krupnik, Skuteczność executive coachingu w świetle wyników badań, w: Ewaluacja w działaniach edukacyjnych (red. Beata Ciężka, Agnieszka Rybińska), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020.
 • Maciej Koniewski, Seweryn Krupnik, How to better understand the results of counterfactual analyses? Selection of beneficiaries for qualitative research using statistical matching, illustrated by an example of the impact evaluation of the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 (in:) Theory-based evaluation in complex environments (ed. J. Pokorski, Z. Popis, T. Wyszyńska, K. Hermann – Pawłowska), Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, 2017.
 • Dariusz Szklarczyk, Seweryn Krupnik, Jan Strycharz, Patrycja Antosz, Zuzanna Drożdżak, Karolina Łukasiewicz, Anna Szczucka, Configurational Analysis in the Evaluation of Complex Public Programs: Application in the Area of Knowledge Transfer, (w:) Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research - Applications of Emergent and Neglected Methods (red. Elisabeth Berger and Andreas Kuckertz), Springer, 2016.
 • Seweryn Krupnik, Ewa Krzaklewska, Researching the Impact of ERASMUS on European Identification – The Proposal of a Conceptual Framework (in:) The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation? (ed. B. Feyen, E. Krzaklewska) Peter Lang, Frankfurt, Germany, 2013.
 • Seweryn Krupnik, Investment grants for enterprises - programme theory evaluation, w: Towards Innovative Economy. Effects of Grants to Enterprises in Poland (ed. Jacek Pokorski), Polish Agency for Enterprise Development, 2012.
 • Seweryn Krupnik, Generowanie wiedzy eksperckiej z wykorzystaniem teorii ugruntowanej, w: (red. S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka, Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
 • Jarosław Górniak, Barbara Worek, Seweryn Krupnik, Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex – post (w:) Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza (red. Agnieszka Haber) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.


Inne publikacje (np. tłumaczenia, ekspertyzy i raporty, artykuły popularyzujące naukę) 

 • Chris Foulds, Zareen Pervez Bharucha, Seweryn Krupnik, Tessa de Geus, Ivana Suboticki, Sarah Royston, Marianne Ryghaug, An approach to identifying future Social Sciences & Humanities energy research priorities for Horizon Europe, Cambridge, 2019
 • Piotr Dardziński, Michał Dulak, Magdalena Jelonek, Marcin Kędzierski, Seweryn Krupnik, Wojciech Przybylski, Arkady Rzegocki, Jan Filip Staniłko, Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa? Fundacja Lepsza Polska, Kraków, 2014
 • Ewa Krzaklewska, Seweryn Krupnik, Experience of studying abroad for exchange students in Europe, Erasmus Student Network, Brussels, 2006.

Obecnie realizowane projekty

 • Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów (NCN OPUS)

Zrealizowane projekty

 • Postrzeganie i zarządzanie ryzykiem przez interesariuszy polityki innowacyjnej w Polsce
 • Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis
 • Wiosenny Inkubator Innowacji
 • Opracowanie koncepcji systemu ewaluacji on-going PO IR 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi)
 • Szkoła Letnia Polityk Publicznych Opartych na Dowodach (PONAD)
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR i PO PC
 • Analiza efektów netto wybranych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z wykorzystaniem podejścia counterfactual impact evaluation, w ramach projektu ewaluacyjnego PARP pt. BAROMETR INNOWACYJNOŚCI
 • Wsparcie procesu przygotowania planów ewaluacji na perspektywę 2014 - 2020
 • SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce - koordynowanie projektu po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Interdyscyplinarne studia doktoranckie Społeczeństwo - Technologie - Środowisko
 • Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007 - 2013
 • Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 2.2 B MRPO Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
 • Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy
 • Diagnoza stanu kształcenia ustawicznego w Małopolsce
 • ESN Survey: Zadowolenie studentów Erasmusa ze studiowania za granicą, Erasmus Student Network
 • Energy Social Sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the SET Plan (Energy-SHIFTS)