Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Socjologia w Centrum

Socjologia w Centrum to cykl debat naukowych w Instytucie Socjologii UJ, które dotyczą najnowszych publikacji książkowych naszych pracowniczek i pracowników, a także monografii gości zapraszanych z innych ośrodków akademickich. Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu, w czwartki - i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób!

W styczniu 2024 roku odbyło się pierwsze spotkanie w reaktywowanym po przerwie wymuszonej pandemią cyklu.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkania w ramach cyklu od 2024 roku

swc-2

Science, not silence. Uniwersytet w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego

We wtorek, 23 kwietnia 2024 roku w Instytucie Socjologii odbyła się kolejna debata naukowa w ramach cyklu Socjologia w Centrum. Debata nosiła tytuł: Science, not silence. Uniwersytet w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego. W roli prelegentów wystąpili: dr hab. Kasia Jasikowska, prof. UJ z Instytutu Socjologii UJ i dr Michał Pałasz z Instytutu Kultury UJ. W roli panelistów: dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ z Instytutu Socjologii UJ. Debata była zogniskowana wokół głównego, zawartego w jej tytule zagadnienia: jaka jest rola uniwersytetu i środowisk akademickich w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego? Czy – i do jakiego stopnia – mają one angażować się w zmienianie status quo? Dyskusja toczyła się na tle zagadnień, prezentowanych w książce pod red. prof. Kasi Jasikowskiej i dr. Michała Pałasza pt. Za pięć dwunasta koniec świata: kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. W trakcie spotkania, publikacja ta została szczegółowo omówiona; podkreślono jej multidyscyplinarny charakter, łączący
więcej o Science, not silence. Uniwersytet w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego
swc-2

Wokół książki Grzegorza Forysia i Krzysztofa Gorlacha: Rozwój jako ruch społeczny. Wykłady o ruchach społecznych i rozwoju zrównoważonym

Instytut Socjologii UJ i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w ramach cyklu Socjologia w Centrum zapraszają na spotkanie zatytułowane Wokół książki Grzegorza Forysia i Krzysztofa Gorlacha: "Rozwój jako ruch społeczny. Wykłady o ruchach społecznych i rozwoju zrównoważonym". Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Instytucie Socjologii UJ (ul. Grodzka 52) w Sali Kominkowej – Czytelni Biblioteki IS UJ (I piętro). Podczas debaty będziemy rozmawiać z Autorami książki Rozwój jako ruch społeczny: dr. hab. Grzegorzem Forysiem, prof. UKEN (Uniwersytet UKEN) prof. dr. hab. Krzysztofem Gorlachem (Uniwersytet Jagielloński, profesor emeritus) a także z zaproszonymi w roli dyskutantów Gośćmi:
więcej o Wokół książki Grzegorza Forysia i Krzysztofa Gorlacha: Rozwój jako ruch społeczny. Wykłady o ruchach społecznych i rozwoju zrównoważonym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkania w ramach cyklu: 2014 - 2020

swc

Wokół pracy socjalnej - raz jeszcze

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Socjologia w Centrum pt. Wokół pracy socjalnej - raz jeszcze, które odbędzie się 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, Sala im. Władysława Kwaśniewicza (czytelnia Biblioteki IS UJ). W spotkaniu udział wezmą: dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego) dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP (Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie) prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) Spotkanie poprowadzi mgr Olga Maciejewska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
więcej o Wokół pracy socjalnej - raz jeszcze
swc

Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości

Instytut Socjologii UJ oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pracownia Muzeum - Miejsce Pamięci na terenie byłego KL Plaszow serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu Socjologia w Centrum pt. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości, które odbędzie się 24 stycznia 2019 roku (czwartek) o godzinie 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 79 (II piętro). W spotkaniu udział wezmą: dr hab. Hubert Kaszyński (Instytut Socjologii UJ) prof. dr hab. Andrzej Szpociński (Instytut Studiów Politycznych PAN) prof. dr hab. Maria Flis (Instytut Socjologii UJ) prof. dr hab. Marek Kucia (Instytut Socjologii UJ). Fragment wystąpienia dr hab. Huberta Kaszyńskiego, które będzie punktem wyjścia do dyskusji: Do dzisiaj przestrzeń byłego obozu KL Plaszow jest 'nie-miejscem', swoim i obcym, przyjaznym i wrogim, a nade wszystko zadziwiającym swoją sprzecznością terenu rekreacyjnego i przynależnego pamięci o zmarłych i zamordowanych. Siła tej trwającej niezmiennie od przeszło 70 lat ambiwalencji – sw
więcej o Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości
swc

Socjologia bez człowieka? Teoria Niklasa Luhmanna i jej zastosowania empiryczne

Instytut Socjologii UJ, Oddział Krakowski PTS oraz Sekcja Socjologii Prawa PTS serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu Socjologia w Centrum pt. Socjologia bez człowieka? Teoria Niklasa Luhmanna i jej zastosowania empiryczne, które odbędzie się 15 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 79 (II piętro). W spotkaniu udział wezmą: dr Krzysztof C. Matuszek (Akademia Ignatianum w Krakowie) - Lot ponad chmurami? Metoda teorii systemów społecznych dr Dmytro Koval (National University "Kyiv Mohyla Academy”) - International criminal courts and collective memory dr Aleksandra Wagner (Instytut Socjologii UJ) - Zastosowanie koncepcji struktur temporalnych do analizy polityk energetycznych Dyskusję poprowadzi dr hab. Kaja Gadowska (Instytut Socjologii UJ).
więcej o Socjologia bez człowieka? Teoria Niklasa Luhmanna i jej zastosowania empiryczne
swc

Samorządowa polityka jako zjawisko społeczne

Instytut Socjologii UJ serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Socjologia w centrum pt. Samorządowa polityka jako zjawisko społeczne. 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 79 (II piętro). Podczas spotkania wystąpienie pt. Samorządowa polityka jako zjawisko społeczne wygłosi dr hab. Jarosław Flis (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ). W roli koreferentów wystąpią: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP) dr hab. Andrzej Bukowski (Instytut Socjologii UJ). Abstrakt wystąpienia dr hab. Jarosława Flisa, które będzie punktem wyjścia do dyskusji:
więcej o Samorządowa polityka jako zjawisko społeczne
swc

Polska małych miast(ek)

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Socjologia w Centrum, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 79. W spotkaniu udział wezmą: dr hab. Maciej Gdula (IS UW) prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (IS UJ) dr hab. Jarosław Flis (IDMiKS UJ) Prowadzenie: dr hab. Andrzej Bukowski (IS UJ) Skąd się wzięła „dobra zmiana"? Czym jest neoautorytaryzm? Jaki obraz współczesnej Polski wyłania się z raportu zespołu Macieja Gduli? Abstrakt wystąpienia dr hab. Macieja Gduli, które będzie punktem wyjścia do dyskusji w ramach spotkania:
więcej o Polska małych miast(ek)