Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Natalia Krygowska-Nowak

e-mail: natalia.krygowska@uj.edu.pl


Natalia Krygowska-Nowak - badaczka, antropolożka i ewaluatorka, specjalizuje się w badaniach jakościowych. Absolwentka AGH, doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ od 2017 roku oraz z Instytutem Socjologii UJ od 2020 roku.

Łączy bogate doświadczenie badawcze z pracą naukową. Swoje zainteresowania realizuje poprzez udział w projektach związanych z szeroko pojętą problematyką społeczną w obszarach: jakość kapitału ludzkiego, rynek pracy, aktywne starzenie się. Jako ekspertka ds. badań pracuje w zespołach badawczych realizujących projekty we współpracy z instytucjami takimi jak: PARP, NCBiR, PFRON, IBE, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Angażuje się również w prace badawcze w projektach międzynarodowych np. CareEr: Empowering informal carers, Exclusion and Inequality in Late Working Life (EIWO). Jest autorką licznych raportów i artykułów naukowych; wydała monografię (2018). Nagrodzona m.in. w konkursie tygodnika POLITYKA.

Ma doświadczenie w planowaniu procesu badawczego, w tym budżetu, realizacji i analizy badań oraz opracowywaniu wyników. Aktualnie zaangażowana jest w realizację kilku projektów m.in.: Inkubator Włączenia Społecznego, City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City oraz Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej, gdzie kieruje pracami zespołu.

"Po godzinach" poświęca się pasji związanej z badaniem kultur pogranicza oraz nowej duchowości w kontekście historycznym i współczesnym.