Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Hieronim Kubiak

prof. dr hab. Hieronim Kubiak - profesor emerytowany Instytutu Socjologii UJ. Zainteresowania naukowe prof. Hieronima Kubiaka koncentrowały się kolejno na problematyce: socjologii religii, socjologii kultury, teorii procesów narodotwórczych, wspólnotach etnicznych, migracjach międzynarodowych, polemologii oraz socjologii władzy i polityki. Prowadził badania własne, a tak uczestniczył w pracach zespołowych, w kraju i zespołach międzynarodowych (organizowanych m. in przez Stockholm International Peace Research Institute, International Sociological Association, International Political Science Association, Inter-Parliamentary Union oraz UNESCO, Institute de Sociologie – L'Universite de Bruxelles, ISA/IPSA), a także w ramach grantów badawczych inspirowanych i finansowanych prze Unię Europejską.

Publikował m.in. w: "Current Sociology", "PNCC Studies", "Polish Peace Research Studies", "Polish Sociological Review", "Polish Western Affaires", "Przeglądzie Polonijnym", "Przeglądzie Religioznawczym", "Studiach Socjologicznych", "Studiach Śląskich". Bibliografia prac prof. Hieronima Kubiaka ogłoszonych drukiem liczy 180 pozycji.

Do najważniejszych książek należą: Religijność a środowisko społeczne (1972), Rodowód narodu amerykańskiego (1974), Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi (1976; książka zbiorowa), The Polish National Catholic Chuch in the United States (1982), Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność (1988; książka zbiorowa), Zanikające pokrewieństwo. Szkice socjologiczne o Polonii (1990), Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR (1992; książka zbiorowa), Between Animosity and Utility. Political Parties and Their Matrix (2000; książka zbiorowa), U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu (2007).

Wiceprzewodniczący Research Committee on Migration ISA (1976-86). Członek komitetów naukowych PAN: Socjologii, Badań Polonijnych, Badań i Prognoz „Polska 2000" (wielokrotnie, poczynając od 1969 r.) oraz Redakcji Naukowej sześciotomowej Encyklopedii socjologii (Oficyna Naukowa 1997-2007). Twórca i redaktor naczelny "Przeglądu Polonijnego"oraz dwu serii wydawniczych: Biblioteki Polonijnej PAN i Prac Polonijnych (seria wydawnicza Uniwersytetu Jagiellońskiego i PWN).

Za swoje książki, działalność dydaktyczno-wychowawczą i społeczną oraz organizatorską w szkolnictwie wyższym był wielokrotnie nagradzany, nagrodami indywidualnymi i zbiorowymi. W 2002 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 r. otrzymał indywidualną nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wybitny dorobek naukowy.