Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Daria Łucka

stanowisko: adiunkt

e-mail: daria.lucka@uj.edu.pl


Daria Łucka - adiunkt w Pracowni Socjologii Sfery Publicznej Instytutu Socjologii UJ. Absolwentka filozofii i socjologii na UJ. Doktorat uzyskała w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. Między liberalizmem a komunitaryzmem. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 1989 - 2000. Stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (2003). Visiting Assistant Professor w Antioch College, USA (2004). 

W Instytucie Socjologii UJ pełni funkcję Koordynatorki programu Erasmus+ Studia oraz współpracy międzynarodowej.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • historia idei
 • socjologia polityki
 • teoria socjologiczna

Publikacje

 • Widely Open Closed Doors. Contemporary Repatriation Policy in Poland, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, nr 1 (179), 2021 (XLVII), ss. 9-31.
 • Thinking and Acting in the Age of Local-Global Relations: Think locally and act globally, [w:] Krzysztof Gorlach, Zbigniew Drąg, Anna Jastrzębiec-Witowska, David Ritter (red.) Think Locally, Act Globally: Polish farmers in the global era of sustainability ans resilience, 2021, Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 31 - 94 (współautorzy: Krzysztof Gorlach, Marta Klekotko, Anna Jastrzębiec-Witowska, Grzegorz Foryś, Piotr Nowak).
 • Marzenie o wspólnocie: retrospektywna fikcja czy wizja przyszłości? Komunitariańska koncepcja wspólnoty, 2011, Studia Socjologiczne, nr 4.
 • E pluribus unum. Społeczeństwo amerykańskie a imigranci, 2010, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 1.
 • Imigranci a społeczeństwo: w poszukiwaniu równowagi. Asymilacja, integracja i wielokulturowość oraz ich empiryczne implikacje, 2010 [w:] Dorota Pietrzyk-Reeves, Małgorzata Kułakowska (red.), Studia nad wielokulturowością, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Naród i społeczność lokalna w koncepcji komunitariańskiej, 2009, [w:] Zbigniew Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Komunitaryzm w USA: utopia czy rzeczywistość?, 2008, Obywatel, nr 39.
 • Barack Obama: ani w lewo, ani w prawo, 2008, Znak, nr 643.
 • Communitarian Concept of Civil Society, 2006, [w:] Dariusz Gawin, Piotr Gliński (red.), Civil Society in the Making, Warszawa: IFiS.
 • Naród a społeczeństwo obywatelskie. Rozważania teoretyczne, 2006, [w:] Andrzej Flis (red.), Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Universitas.
 • Nation and Civil Society: An Attempt at Theoretical Considerations, 2004, [w:] A. Cashin, J. Jirsa (red.), Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows' Conference, Winter 2003, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, Vol. 16.
 • Communitarian Concept of Civil Society: between Liberalism and…?, 2002, Polish Sociological Review, nr 4.
 • Political Parties and Social Movements. Two Models of their Relations, 2000, [w:] Hieronim Kubiak, Jerzy Wiatr (red.), Between Animosity and Utility. Political Parties and their Matrix, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.