Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Paulina Polak, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: paulina.polak@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia prawa
 • sfera publiczna
 • patologie sfery publicznej, korupcja
 • funkcjonowanie instytucji państwa (administracja, sądownictwo), relacje instytucji państwa z gospodarką
 • współczesne teorie socjologiczne

Publikacje (wybrane)

Książki:

 • Polak, Paulina (2011) Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Nomos, Kraków.
 • Maria Flis, Krzysztof Frysztacki, Grażyna Skąpska, Paulina Polak (red., 2011) Co dzieje się ze społeczeństwem?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.


Artykuły:

 • Polak, Paulina (2012), „Socjologia i socjolodzy w zglobalizowanym świecie. Kilka uwag o socjologiach narodowych",  Studia Socjologiczne, vol. 3/2012.
 • Maria Flis, Krzysztof Frysztacki, Grażyna Skąpska, Paulina Polak (2011) „Co dzieje się ze społeczeństwem?", in: Co dzieje się ze społeczeństwem?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Polak, Paulina, David Nelken (2010) "Polish prosecutors, political corruption, and legal culture", in: W. Sadurski, A. Febbrajo (eds.) East-Central Europe After Transition: Towards a New Socio-legal Semantics, Ahsgate, London.
 • Kowalska, Iwona, Paulina Polak (2009) „Health Policy in Poland", w: P. Polak (red.) Norms- and Value-Notions in Eastern and Western Europe. Analysis of the Labour Policy and Social Policy of Poland.
 • Bukowski, Andrzej, Kaja Gadowska, Paulina Polak (2008) „Bariery w dystrybucji środków unijnych a mechanizmy systemowe w (schyłkowym) państwie bezpieczeństwa socjalnego. Przypadek Polski", w: Studia Socjologiczne, 1 (188).
 • Bukowski, Andrzej, Kaja Gadowska, Paulina Polak (2008) „Barriers and obstacles in the process of awarding and implementation of EU funds in Poland. Systemic analysis", w: Polish Sociological Review, 4/2008
 • Paulina Polak (2007) „Korupcja w służbie zdrowia – przymus czy wolny wybór?", w: R. Sojak (red.) Szara strefa przemocy, szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Paulina Polak (2007) „Wczoraj, dziś, jutro – o rządach prawa, przyszłości i konstytucjonalizmie raz jeszcze. Adam Czarnota, Martin Krygier i Wojciech Sadurski (red.): Rethinkning the Rule of Law after Communism (recenzja), w: Studia Socjologiczne, 2 (185).
 • Paulina Polak (2005) „Czy ryba psuje się od głowy? Normy, reguły i mechanizmy polskiej korupcji na przykładzie służby zdrowia", w: J. Kwaśniewski (red.) Normatywność współczesnej Polski, IPSiR UW, Warszawa.

Zrealizowane projekty

 • "Fundamental rights of LGBT persons in public institutions" – projekt Fundamental Rights Agency of the EU, realizowany w Polsce przez Helsińską Fundację Praw Człowieka
 • „Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania społecznokulturowe oraz instytucjonalne", wykonawca, sekretarz grantu. Projekt badawczy  finansowany przez Ministerstwo Nauki, pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej (2008 – 2011).
 • „Legal cultures in Central and Eastern Europe", asystent badawczy. Projekt badawczy finansowany przez włoskie Ministerstwo Nauki. Kierownik: prof. Alberto Febbrajo, Universita di Macerata (2007 – 2008).
 • „Nowe formy korupcji: przemysł korupcyjny we współczesnej Polsce", wyłączny wykonawca. Projekt badawczy promotorski pod kierownictwem prof. Grażyny Skąpskiej, finansowany przez Ministerstwo Nauki (2006 – 2008)
 • "Rozdział funduszy Unii Europejskiej jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce", wykonawca. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki, pod kierownictwem prof. Grażyny Skąpskiej (2005 – 2008).
 •  "Doubleclick: Installing the Acquis in Central and Eastern Europe", wykonawca. Badania porównawcze nad systemami zamówień publicznych w Polsce, Bułgarii i Szwecji. Kierownictwo dr Kjell Engelbrekt, University of Stockholm. Badania finansowane przez Szwedzką Radę Nauki (2005 – 2006).