Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet

Elżbieta Korolczuk, Beata Kowalska, Jennifer Ramme, Claudia Snochowska-Gonzalez (red.), Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet, Gdańsk 2019.

W publikacji Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet największa społeczna mobilizacja ostatnich lat w Polsce poddana została analizie za pomocą narzędzi i koncepcji wypracowanych w obrębie nauk społecznych, w tym przede wszystkim w badaniach nad ruchami społecznymi. Teksty są oparte na badaniach własnych Autorek i Autorów. Książka ma charakter interdyscyplinarny, zawiera bowiem zarówno analizy i diagnozy socjologiczne, jak i antropologiczne oraz kulturoznawcze. Niniejszy zbiór poświęcony jest przede wszystkim analizie przyczyn i charakteru kobiecego buntu przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji, a także próbom oceny potencjalnych skutków tego zrywu dla ruchu kobiecego oraz dla polityki i społeczeństwa, nie tylko w Polsce. 

Autorami pierwszego rozdziału książki pt. Uwaga, uwaga tu obywatelki! Obywatelstwo jako praktyka w Czarnych Protestach i Strajkach Kobiet są dr hab. Beata Kowalska i mgr Radosław Nawojski z Instytutu Socjologii UJ.

Więcej informacji o publikacji na STRONIE

Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania: PUBLIKACJA

Data opublikowania: 06.05.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska