Praca socjalna. 30 wykładów

Krzysztof Frysztacki (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Wyjątkowy podręcznik i publikacja naukowa ukazująca wielowymiarowość oraz teoretyczno-praktyczny charakter pracy socjalnej. Podręcznik powstał jako syntetyczne i kompleksowe wprowadzenie do najważniejszych zagadnień pracy socjalnej w odpowiedzi na dynamiczny rozwój tej dziedziny w Polsce w ciągu ostatnich lat. Książka jest studium o różnych funkcjach, łącząc szeroki wachlarz kwestii teoretycznych z wiedzą praktyczną, dzięki czemu zainteresuje nie tylko studentów i wykładowców, ale też osoby zaangażowane w działania społeczno-socjalne.

Autorom udało się uchwycić specyficzną dwoistość pracy socjalnej, będącej z jednej strony polem złożonej aktywności interdyscyplinarnej, a z drugiej – wyraźnie wyodrębnioną, zintegrowaną dyscypliną akademicką oraz praktyczną profesją. Rozdziały mają indywidualny charakter i odzwierciedlają autorskie stanowiska, a format wykładów łączy ze sobą wysoki poziom kompetencji merytorycznych z czytelnym językiem.

Podręcznik prezentuje m.in.:
- historyczne, metodologiczne i moralne fundamenty teorii oraz praktyki pracy socjalnej
- aspekty funkcjonowania pracy socjalnej w rozmaitych środowiskach i kontekstach
- przyczyny problemów społecznych, wymiary problemowe życia ludzkiego, zjawiska i zachowania dewiacyjne
- metody działania w ramach praktyki socjalnej na rzecz dzieci, kobiet, ludzi starszych, osób niepełnosprawnych, społeczności lokalnych
- pracę socjalną w procesie profesjonalizacji, również w kontekście międzynarodowym.

Szczegółowe informacje o książce dostępne na STRONIE