Pytanie o cud

L. Miś, Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna [Zeszyty Pracy Socjalnej], NOMOS, Kraków 2012.

CZĘŚĆ I - WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE
Rozdział 1. Edukacja na listach problemów społecznych w wybranych krajach
Rozdział 2. Konstrukcjonistyczne badanie problemów dewiacji i przestępczości
Rozdział 3. Przestępczość uliczna a korporacyjna. Zróżnicowane podejście do problemu przestępczości
Rozdział 4. Problemy społeczne w oglądzie zwykłych ludzi i ekspertów


CZĘŚĆ II - PRACA SOCJALNA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH
Rozdział 5. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach i jej realizacja w USA, Europie i Polsce
Rozdział 6. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach a postulaty praktyki opartej na badaniach naukowych (Evidence Based Pratice)
Rozdział 7. Praca socjalna z zastosowaniem Wideotreningu Komunikacji, Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i Konferencji Grupy Rodzin. Adaptacja zachodnich modeli pracy z rodziną w Polsce
Rozdział 8. Lokalne i globalne czynniki rozwoju pracy socjalnej

Data opublikowania: 27.09.2013
Osoba publikująca: Anna Szwed