Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji

A. Bukowski, Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji.Przypadek województwa małopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Tematem pracy jest społeczne konstruowanie regionu. Region to społeczna konstrukcja wyłaniająca się w procesie zbiorowego nadawania znaczeń. Instytucje pełnią tu rolę kulturowego instrumentarium. Z jednej strony przyjmują postać formalnych przepisów i praw, nieformalnych reguł, kodów obyczajowych, systemów klasyfikacji, zbiorowych wyobrażeń, idei oraz oczekiwań, z drugiej – rutyn, nawyków, przyzwyczajeń, skryptów zachowań, schematów poznawczych i oczekiwań jednostkowych, ściśle powiązanych z regułami życia zbiorowego. Przedmiotem zawartych w książce analiz jest województwo małopolskie, stanowiące, w formie administracyjnej jednostki podziału terytorialnego państwa, swoistą „przestrzeń zadaną". Konstruowanie regionu i tworzenie instytucji regionalnych po 1998 roku można ująć jako zderzenie całościowego projektu reformy regionalnej, wnoszącej „przestrzeń zadaną" w postaci nowych ram instytucjonalnych, towarzyszących im klasyfikacji i podziałów terytorialnych oraz rytuałów polityczno-administracyjnych z wyobrażeniami i zachowaniami istniejącymi do tej pory w postaci tradycyjnych wzorów, reguł, znaczeń odnoszonych do przestrzeni objętej granicami nowego województwa.

Data opublikowania: 14.12.2014
Osoba publikująca: Anna Szwed