Dlaczego warto studiować w Instytucie Socjologii UJ?

JESTEŚMY W CENTRUM

IS UJ to centrum krakowskiej socjologii i jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju.

Realizujemy ważne i aktualne projekty badawcze i naukowe odpowiadające na wyzwania zmieniającego się świata.

To miejsce chętnie odwiedzane przez wybitnych przedstawicieli i przedstawicielki nauki z kraju i zagranicy.

Każdy tydzień w IS UJ przynosi nowe spotkania i dyskusje dotyczące najważniejszych tematów i bieżących wydarzeń.

Swoje przestrzenie otwieramy na debaty i wydarzenia studenckie, przygotowane m.in. przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ oraz Grupę On-line on-Soul.

Jesteśmy w centrum także dosłownie - w połowie drogi między Rynkiem Głównym a Wawelem, tuż obok najważniejszych miejsc w Krakowie, krok od klimatycznych kawiarni, gdzie w przerwie wypijesz dobrą kawę!
 


 

DBAMY O ROZWÓJ

NAUKOWY

Kładziemy nacisk na umiejętności badawcze, analityczne, praktyczne studentów i studentek.

Wspieramy studentów i studentki w rozwoju - wspólnie realizujemy projekty badawcze, edukacyjne i doradcze dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych.

Pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych łącząc różne podejścia i perspektywy.

Rozwijamy naukę! Jesteśmy autor(k)ami i współautor(k)ami ważnych publikacji wydawanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach.

UJ jest jednym z ośmiu wiodących europejskich uczelni badawczych tworzących związek uniwersytetów Una Europa - to również obszar naszych działań!


SPOŁECZNY

Dbamy o relacje - spotykamy się, dyskutujemy, podejmujemy wspólne działania dla społeczności IS UJ i Uniwersytetu oraz społeczeństwa.

Kładziemy nacisk na kompetencje komunikacyjne i wzmacnianie interakcji.

Współpracujemy z wieloma podmiotami przygotowując i wdrażając projekty dla otoczenia i społeczności lokalnej.

Promujemy osiągnięcia i sukcesy naszych studentów i studentek!
 

DBAMY O JAKOŚĆ

Wyposażamy w wysoko cenione na rynku pracy kompetencje: badawcze, analityczne, komunikacyjne, z zakresu obsługi programów komputerowych, pracy zespołowej.

W corocznym rankingu PERSPEKTYWY od lat jesteśmy w ścisłej czołówce - w edycji 2021 ponownie zajęliśmy II miejsce! W Krakowie i południowej Polsce jesteśmy bezkonkurencyjni!

Nasi wykładowcy i wykładowczynie to specjaliści cenieni w kraju i na świecie.

Jakość naszych zajęć monitorujemy za pomocą ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez studentów i studentki pod koniec każdego semestru.

Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami i przedstawicielkami studentów Instytutu i Wydziału - wiemy, że siła tkwi w kooperacji!
 

LUBIMY MIĘDZYNARODOWY KLIMAT

Promujemy mobilność studentów i studentek - oferujemy kilkadziesiąt stypendiów zagranicznych w 19 krajach Europy.

W naszym programie znajdziecie bogatą ofertę kursów anglojęzycznych oraz zajęcia prowadzone we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Na zajęciach gościmy studentów i studentki z całej Europy oraz zagranicznych profesorów i praktyków, którzy odwiedzają nas z eksperckimi wykładami.

Współpracujemy z licznymi zagranicznymi uczelniami partnerskimi i instytucjami, co daje możliwość wyjazdów, spotkań z ekspertami i praktykami, wymiany doświadczeń, udziału w znaczących projektach.
 

KSZTAŁCIMY PRZYSZŁYCH SPECJALISTÓW

Program kształcenia i ofertę kursów dostosowujemy do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Uczymy, jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić badania oraz jak profesjonalnie prezentować ich wyniki. To cenią w naszych absolwentach i absolwentkach pracodawcy!

Stale rozbudowujemy sieć partnerów - współpracujemy z cenionymi firmami i instytucjami w zakresie praktyk studenckich i projektów badawczych.


Poznaj losy naszych absolwentów i absolwentek!