Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego warto studiować w Instytucie Socjologii UJ?

JESTEŚMY W CENTRUM

 • Instytut Socjologii UJ to centrum krakowskiej socjologii i jeden z najważniejszych ośrodków naukowych i badawczych w kraju
 • Realizujemy ważne i aktualne projekty badawcze i naukowe odpowiadające na wyzwania zmieniającego się świata
 • To miejsce chętnie odwiedzane przez wybitnych przedstawicieli i przedstawicielki nauki z kraju i zagranicy
 • Każdy tydzień w IS UJ przynosi nowe spotkania i dyskusje dotyczące najważniejszych tematów i bieżących wydarzeń
 • Wykorzystujemy także siłę i potencjał formuł on-line jako platform spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami świata nauki z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, akademickich, badawczych
 • Swoje przestrzenie otwieramy na debaty i wydarzenia studenckie, przygotowane m.in. przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ oraz Grupę On-line on-Soul
 • Jesteśmy w centrum także dosłownie - w połowie drogi między Rynkiem Głównym a Wawelem, tuż obok najważniejszych miejsc w Krakowie, krok od klimatycznych kawiarni, gdzie w przerwie wypijesz dobrą kawę!

DBAMY O ROZWÓJ

NAUKOWY

 • Kładziemy nacisk na umiejętności badawcze, analityczne, praktyczne studentów i studentek
 • Wspieramy studentów i studentki w rozwoju - wspólnie realizujemy projekty badawcze, edukacyjne i doradcze dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, społeczności lokalnej
 • Pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych łącząc różne podejścia i perspektywy - od lat organizujemy m.in. Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni NOWA PRZESTRZEŃ, podczas których współpracujemy z kilkoma krakowskimi uczelniami 
 • Rozwijamy naukę! Jesteśmy autor(k)ami i współautor(k)ami ważnych publikacji wydawanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach
 • UJ jest jednym z ośmiu wiodących europejskich uczelni badawczych tworzących związek uniwersytetów Una Europa - to również obszar naszych działań!


SPOŁECZNY

 • Dbamy o relacje - spotykamy się, dyskutujemy, podejmujemy wspólne działania dla społeczności IS UJ (zobaczcie np. czym jest SocLiga!) i Uniwersytetu oraz społeczeństwa - bo czas studiów na Grodzkiej to coś dużo więcej niż tylko nauka!
 • Kładziemy nacisk na kompetencje komunikacyjne i wzmacnianie interakcji
 • Współpracujemy z wieloma podmiotami przygotowując i wdrażając projekty dla otoczenia i społeczności lokalnej
 • Promujemy osiągnięcia i sukcesy naszych studentów i studentek! Wspieramy ich w podejmowanych działaniach 

DBAMY O JAKOŚĆ

 • Wyposażamy w wysoko cenione na rynku pracy kompetencje: badawcze, analityczne, komunikacyjne, z zakresu obsługi programów komputerowych, pracy zespołowej
 • W corocznym rankingu PERSPEKTYWY od lat jesteśmy w ścisłej czołówce - w edycji 2022 ponownie zajęliśmy II miejsce! W Krakowie i południowej Polsce jesteśmy bezkonkurencyjni!
 • Nasi wykładowcy i wykładowczynie to specjaliści cenieni w kraju i na świecie
 • Jakość naszych zajęć monitorujemy za pomocą ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez studentów i studentki pod koniec każdego semestru
 • Uczymy się na własnych doświadczeniach - bardzo ważne są dla nas wyniki corocznej oceny zajęć dydaktycznych, w których liczy się głos studentów i studentek!
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami i przedstawicielkami studentów Instytutu, Wydziału, Uniwersytetu - wiemy, że siła tkwi w kooperacji!

LUBIMY MIĘDZYNARODOWY KLIMAT

 • Promujemy mobilność studentów i studentek - oferujemy kilkadziesiąt stypendiów zagranicznych w 19 krajach Europy
 • W naszych programach studiów znajdziecie bogatą ofertę kursów anglojęzycznych oraz zajęcia prowadzone we współpracy z ośrodkami zagranicznymi
 • Na zajęciach gościmy studentów i studentki z całej Europy oraz zagranicznych profesorów i praktyków, którzy odwiedzają nas z eksperckimi wykładami oraz dzielą się swoim doświadczeniem podczas warsztatów i seminariów
 • Współpracujemy z licznymi zagranicznymi uczelniami partnerskimi i instytucjami, co daje możliwość wyjazdów, spotkań z ekspertami i praktykami, wymiany doświadczeń, udziału w znaczących projektach

KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW

 • Programy kształcenia i ofertę kursów dostosowujemy do potrzeb zmieniającego się rynku pracy
 • Uczymy, jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić badania oraz jak profesjonalnie prezentować ich wyniki różnym grupom odbiorców. To cenią w naszych absolwentach i absolwentkach pracodawcy!
 • Stale rozbudowujemy sieć partnerów - współpracujemy z cenionymi firmami i instytucjami w zakresie praktyk studenckich oraz projektów badawczych, naukowych i edukacyjnych
 • Zajęcia w naszym Instytucie prowadzą eksperci w swych dziedzinach - pracownicy i pracowniczki IS UJ, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych, wiodących ośrodków akademickich. To szansa na spotkanie z tymi, którzy kształtują naukę!