Zaproszenie na seminarium Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim seminarium Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ, które odbędzie się w czwartek, 24 października 2019 r. o godz. 10.00 w Instytucie Socjologii UJ, pokój 53. Będziemy gościć naszego wybitnego absolwenta i kolegę, Michała Garapicha. 


Dr Michał P. Garapich (ur. 1973) – antropolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Roehampton (Londyn), współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami przy Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat pod kierunkiem prof. Zdzisława Macha obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2008 roku. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Zajmuje się m.in. kwestiami związanymi z migracjami, wielokulturowością, bezdomnością i oporem społecznym, a badania terenowe prowadził wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, polskich Romów oraz mieszkańców slumsów w Cuzco.

 

Między Southend a Czarną Górą. Migracje polskich Romów w perspektywie antropologicznej

Tytuł mojego wystąpienia nawiązuje do klasycznego już opracowania Ryszarda Kantora „Między Zaborowem a Chicago”, książki trochę zapomnianej, ale pokazującej nam, iż współczesne zainteresowanie badawcze migracjami, transnarodowością, transferami społecznymi, ma w polskiej antropologii i etnografii długą tradycję, sięgającą dzieła Floriana Znanieckiego. Z tą tradycją jest jednak jeden podstawowy problem – cicha, milcząca teoretyczno-normatywna strategia ‘polonizacji’ migracji, reprodukcja metodologicznego nacjonalizmu i swoista normatywna historiozofia polskich migracji, coś o czym pisałem obszernie gdzie indziej (Garapich 2016), a co Mary Erdmans określa konstrukcją emigracji w kulturze polskiej jako ‘kwestii moralnej’ (1992). Efektem tej tradycji badawczej, a także nadal ortodoksyjnych paradygmatów kierujących polskimi badaniami romologicznymi jest zupełne pominięcie migracji polskich Romów w dyskursie naukowym. Przyczyny i konsekwencje tego stanu rzeczy dla polskich badań migracyjnych i romologicznych omawiam gdzie indziej (Fiałkowska, Garapich, Mirga-Wójtowicz 2018), niemniej w niniejszym wykładzie zacznę od pewnych krytycznych refleksji na temat cichych teoretycznych założeń w obu dyscyplinach, aby następnie przejść do głównych rezultatów wielostanowiskowych badań etnograficznych wśród polskich Romów jakie wraz z zespołem przeprowdzałem w latach 2016-2018 w kilku lokalizacjch w Polsce (Mława, Czarna Góra, Nowa Huta) i Anglii (Londyn i Southend on Sea) w ramach grantu NCN (2015/19/P/HS6/04125). Moje wystąpienie wskaże punkty zbieżne z migracjami Gadziów (nie-Romów), a także pewne elementy specyficzne dla tej grupy, oraz skupi się na kwestiach negocjacji tożsamości romskich w odniesieniu do relacji międzygrupowych (relacje między grupą Polska Roma a Bergitka), relacji z Gadziami z Polski, szczególnie w kontekście coraz powszechniejszej konwersji religijnej, oraz relacji z Romami z innych krajów, z którymi uczestnicy badania respondenci wchodzili w interakcje. Na koniec wrócę do refleksji teoretycznych wskazując na normatywizację homogeniczności etnicznej w Polsce jako wciąż ograniczającej otwartą dyskusję na temat emigracji/imigracji, dyskusję w której na pełnoprawnych zasadach słychać głos polskich Romów.

Garapich M. (2016) London’s Polish Borders. Transnationalizing Class and Ethniity among Polish migrants in London. Ibidem Verlag, Stuttgart.
Fiałkowska, K., Garapich, M. P., and Mirga-Wójtowicz, E. (2018). Krytyczna analiza naukowej ciszy, czyli dlaczego Romowie migrują (z naszego pola widzenia). Kultura i Społeczeństwo 2, 39-67.

 

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie autorskie z dr. Michałem P. Garapichem o jego książce pt. Dzieci Kazimierza, Wydawnictwo Czarne, 2019.

Spotkanie odbędzie się w piątek 25 października 2019 r. o godz. 18.00 w Muzeum Etnograficznym - więcej informacji na STRONIE
Data opublikowania: 22.10.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska